Dychovka v obci

Názory na vznik dychovej hudby v Kračúnovciach sa rozchádzajú. Podľa ústneho podania bola založená v roku 1927.
Jej zakladateľom, učiteľom a dirigentom bol tunajší veľkostatkár Karol Bosits. Peňazí na zakúpenie hudobných nástrojov obec nemala, preto si ich členovia museli zakúpiť sami. Počas vojny nástroje zobrali ruský vojaci. Po vojne im ich zakúpil štát. Chodili hrať na všetky cirkevné a významné štátne sviatky. Na vystúpenie sa obliekali do jednotnej hasičskej uniformy. Pomenovanie bolo jednoduché Hudba Kračúnovce. Od svojho vzniku až dodnes sa vystriedalo mnoho členov, bolo aj veľa vystúpení nielen doma a v širokom okolí, ale aj v zahraničí v Maďarsku. Prvýkrát na pozvanie Štefana Bositsa ( Ištvana) hrať na odpustovej slávnosti a v roku 1990 znova na jeho pohrebe. Veľkou chybou je, že dychovka nemá svojho dirigenta, ktorý by ju viedol a usmerňoval. V poslednej dobe sa doplnila mládežou, narástol počet skúšok a vystúpení, čo sa adekvátne odráža aj na jej kvalite.