• rok 2017
 • rok 2016
 • rok 2015
 • rok 2014
 • rok 2013
 • rok 2012
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/17 201602312 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 155,36 € 18.1.2017 19.1.2017
  2/17 0857/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  3/17 71083/2017 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 49,50 € 18.1.2017 19.1.2017
  4/17 2016217 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 198,62 € 18.1.2017 19.1.2017
  5/17 16120574 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  6/17 3017370027 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 18.1.2017 19.1.2017
  7/17 9792064283 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  8/17 302660599 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 342,86 € 18.1.2017 19.1.2017
  9/17 16120583 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 93,94 € 18.1.2017 19.1.2017
  10/17 7292805112 VSE faktúra za elektrinu 121,60 € 2.2.2017 3.2.2017
  11/17 7292805113 VSE faktúra za elektrinu 155,34 € 2.2.2017 3.2.2017
  12/17 7292805114 VSE faktúra za elektrinu 109,64 € 2.2.2017 3.2.2017
  13/17 F17002 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za dodaný tovar 455,09 € 2.2.2017 3.2.2017
  14/17 1600100 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  15/17 5041602816 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 13,67 € 2.2.2017 3.2.2017
  16/17 F170001 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 419,29 € 2.2.2017 3.2.2017
  17/17 F170003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 420,93 € 2.2.2017 3.2.2017
  18/17 F 2017005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,94 € 2.2.2017 3.2.2017
  19/17 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 32,86 € 2.2.2017 3.2.2017
  20/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  21/17 7254160482 VSE faktúra za elektrinu 571,39 € 2.2.2017 3.2.2017
  22/17 7454050674 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 743,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  23/17 7422251242 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 431,90 € 2.2.2017 3.2.2017
  24/17 27303633695 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  25/17 7303633435 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  26/17 7303633303 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  27/17 7438247137 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 212,69 € 2.2.2017 3.2.2017
  28/17 VH/17/0143 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 2.2.2017 3.2.2017
  29/17 170009 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dovoz vody fekálom 116,50 € 2.2.2017 3.2.2017
  30/17 17005 Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh 114,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  31/17 FU2016158 František Trusa - Meratech faktúra za servis kotlov 308,40 € 2.2.2017 3.2.2017
  32/17 517301317 Slovenská legálna metrológia, n.o. faktúra za úradné overenie váh 84,60 € 13.2.2017 14.2.2017
  33/17 17010030 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 964,80 € 13.2.2017 14.2.2017
  34/17 2017/003 GP - 3, s.r.o. faktúra za vytýčenie hraníc pozemku 72,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  35/17 1701000236 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 13.2.2017 14.2.2017
  36/17 2017013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 118,74 € 13.2.2017 14.2.2017
  37/17 317003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za odhrn snehu 333,36 € 13.2.2017 14.2.2017
  38/17 7263757092 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  39/17 7263756707 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  40/17 7263756839 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  41/17 7438812294 VSE faktúra za elektrinu 177,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  42/17 7438809324 VSE faktúra za elektrinu 1420,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  43/17 302670031 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 548,96 € 13.2.2017 14.2.2017
  44/17 1793018308 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 74,90 € 13.2.2017 14.2.2017
  45/17 0021/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  46/17 FV170001 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,92 € 13.2.2017 14.2.2017
  47/17 62017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 8561,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  48/17 FP1710009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 151,17 € 13.2.2017 14.2.2017
  49/17 F2017014 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 482,87 € 13.2.2017 14.2.2017
  50/17 7294203809 VSE faktúra za elektrinu 3,62 € 28.2.2017 1.3.2017
  51/17 7294203810 VSE faktúra za elektrinu 118,12 € 28.2.2017 1.3.2017
  52/17 7294203811 VSE faktúra za elektrinu 122,95 € 28.2.2017 1.3.2017
  53/17 1704018 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. faktúra za dodané hudobné príslušenstvo 848,00 € 28.2.2017 1.3.2017
  54/17 001/2017 Štefan Kovalčík faktúra za odhrňanie snehu 285,00 € 21.2.2017 22.2.2017
  55/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 50,44 € 28.2.2017 1.3.2017
  56/17 F170010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 993,14 € 28.2.2017 1.3.2017
  57/17 4218026103 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
  58/17 4218026107 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
  59/17 FV170047 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 119,85 € 7.3.2017 8.3.2017
  60/17 17/2017 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 27.3.2017 28.3.2017
  61/17 01/2017 Vincent Daňko faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou 280,00 € 7.3.2017 8.3.2017
  62/17 170070 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,20 € 7.3.2017 8.3.2017
  63/17 17174 SPONKA SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,08 € 7.3.2017 8.3.2017
  64/17 17020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 472,20 € 7.3.2017 8.3.2017
  65/17 192/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 7.3.2017 8.3.2017
  66/17 0086/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  67/17 2017033 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 115,03 € 7.3.2017 8.3.2017
  68/17 4/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK 455,00 € 7.3.2017 8.3.2017
  69/17 FV170095 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 47,20 € 13.3.2017 14.3.2017
  70/17 7223882942 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  71/17 7223882686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 851,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  72/17 7223882557 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  73/17 17032 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  74/17 F170097 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 219,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  75/17 302670082 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 285,46 € 27.3.2017 28.3.2017
  76/17 4218026681 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 6,05 € 13.3.2017 14.3.2017
  77/17 2171107034 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 27.3.2017 28.3.2017
  78/17 2017046 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 74,69 € 13.3.2017 14.3.2017
  79/17 F170031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 215,80 € 13.3.2017 14.3.2017
  80/17 F170030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 13.3.2017 14.3.2017
  81/17 2793982392 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,04 € 13.3.2017 14.3.2017
  82/17 FV170007 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,52 € 13.3.2017 14.3.2017
  83/17 F2017042 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 26,89 € 13.3.2017 14.3.2017
  84/17 3217370529 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 13.3.2017 14.3.2017
  85/17 117000133 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 457,20 € 27.3.2017 28.3.2017
  86/17 F17 319821 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla 378,64 € 27.3.2017 28.3.2017
  87/17 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 20.4.2017 21.4.2017
  88/17 201708 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 290,40 € 27.3.2017 28.3.2017
  89/17 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 121,90 € 27.3.2017 28.3.2017
  90/17 2017015 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2017 64,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  91/17 F170014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 989,74 € 27.3.2017 28.3.2017
  92/17 F2017052 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 490,52 € 27.3.2017 28.3.2017
  93/17 192017 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi 230,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  94/17 FP1710017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 132,60 € 27.3.2017 28.3.2017
  95/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 27.3.2017 28.3.2017
  96/17 17030073 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  97/17 7292403568 VSE faktúra za elektrinu 26,14 € 27.3.2017 28.3.2017
  98/17 7292403569 VSE faktúra za elektrinu 115,26 € 27.3.2017 28.3.2017
  99/17 7299601584 VSE faktúra za elektrinu 9,85 € 27.3.2017 28.3.2017
  100/17 F170011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,08 € 20.4.2017 21.4.2017
  101/17 117000157 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 145,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  102/17 17kdi00172 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 276,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  103/17 13/2017 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  104/17 FV170449 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 555,79 € 20.4.2017 21.4.2017
  105/17 1705603 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 20.4.2017 21.4.2017
  106/17 0152/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  107/17 2017/07 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 854,40 € 20.4.2017 21.4.2017
  108/17 F170012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,13 € 20.4.2017 21.4.2017
  109/17 117000183 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,90 € 20.4.2017 21.4.2017
  110/17 7243829851 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  111/17 7243829980 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 466,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  112/17 7243830239 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  113/17 FV170012 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 959,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  114/17 32017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie 1091,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  115/17 4794951825 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 60,58 € 20.4.2017 21.4.2017
  116/17 FV170220 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 129,58 € 20.4.2017 21.4.2017
  117/17 217077 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 193,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  118/17 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 12.5.2017 13.5.2017
  119/17 302670114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,22 € 20.4.2017 21.4.2017
  120/17 17030101 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 20.4.2017 21.4.2017
  121/17 170026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 3461,95 € 20.4.2017 21.4.2017
  122/17 170411 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 156,76 € 20.4.2017 21.4.2017
  123/17 2017051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 346,92 € 20.4.2017 21.4.2017
  124/17 F2017066 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 410,21 € 20.4.2017 21.4.2017
  125/17 FP1710023 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 124,30 € 20.4.2017 21.4.2017
  126/17 17040115 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 81,84 € 20.4.2017 21.4.2017
  127/17 7294403053 VSE faktúra za elektrinu 117,28 € 12.5.2017 13.5.2017
  128/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 12.5.2017 13.5.2017
  129/17 FV170005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 103,21 € 12.5.2017 13.5.2017
  130/17 F170018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 273,32 € 12.5.2017 13.5.2017
  131/17 FV201701 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 12.5.2017 13.5.2017
  132/17 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  133/17 117040129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 74,64 € 12.5.2017 13.5.2017
  134/17 2017013 Goedézia Bardejov, s.r.o. faktúra za vyhotovenie geometrického plánu 792,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  135/17 0238/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  136/17 2017081 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 97,41 € 17.5.2017 18.5.2017
  137/17 17040137 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 993,60 € 17.5.2017 18.5.2017
  138/17 17040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 84,14 € 17.5.2017 18.5.2017
  139/17 7228915267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 178,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  140/17 7228915138 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  141/17 7228915508 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  142/17 FS 171004 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 16845,44 € 2.6.2017 3.6.2017
  143/17 2017069 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 211,83 € 17.5.2017 18.5.2017
  144/17 90354170 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za predaj očkovacieho kalu 60,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  145/17 20170194 PLUTKO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,28 € 2.6.2017 3.6.2017
  146/17 20170369 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školné členov HJ 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  147/17 170108 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 859,60 € 29.5.2017 30.5.2017
  148/17 7795927484 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,62 € 24.5.2017 25.5.2017
  149/17 FV170020 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,97 € 17.5.2017 18.5.2017
  150/17 F170074 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,90 € 17.5.2017 18.5.2017
  151/17 F217033 Ing. Peter Dzadík - Velotera faktúra za záhradný traktor 2926,98 € 17.5.2017 18.5.2017
  152/17 FV 317060 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 768,96 € 17.5.2017 18.5.2017
  153/17 17050155 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 94,06 € 17.5.2017 18.5.2017
  154/17 480/2017 Tibor Farkaš - BELIVIE faktúra za dodaný tovar 480,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  155/17 302670179 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 912,45 € 24.5.2017 25.5.2017
  156/17 2250221413 VSE faktúra za elektrinu 62,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  157/17 2250002112 VSE faktúra za elektrinu 1102,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  159/17 F2017087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,21 € 17.5.2017 18.5.2017
  160/17 FP1710033 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 148,91 € 17.5.2017 18.5.2017
  161/17 2017015 Vidiek, n.o. faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  162/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 29.5.2017 30.5.2017
  163/17 FV170305 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 73,10 € 24.5.2017 25.5.2017
  164/17 885/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 250,49 € 24.5.2017 25.5.2017
  165/17 170100186 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 384,00 € 24.5.2017 25.5.2017
  166/17 7293012769 VSE faktúra za elektrinu 108,05 € 24.5.2017 25.5.2017
  167/17 1750367 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule 341,96 € 29.5.2017 30.5.2017
  168/17 20170044 GST Trade s.r.o. faktúra za univerzálny robot 948,00 € 24.5.2017 25.5.2017
  169/17 17050162 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 499,80 € 24.5.2017 25.5.2017
  170/17 2017/01/0119 RAKY stav, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 89,27 € 2.6.2017 3.6.2017
  171/17 2017/018 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 567,54 € 2.6.2017 3.6.2017
  172/17 8/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu 280,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  173/17 FV201702 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 2.6.2017 3.6.2017
  174/17 20052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 40,00 € 7.6.2017 8.6.2017
  175/17 21052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 90,00 € 7.6.2017 8.6.2017
  176/17 317095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 677,85 € 2.6.2017 3.6.2017
  177/17 20170407 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  178/17 1705060 Roland Halász, Kominárstvo T.REX faktúra za čistenie komínov 84,12 € 2.6.2017 3.6.2017
  179/17 633/2017 EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 146,88 € 7.6.2017 8.6.2017
  180/17 F17009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 85,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  181/17 2017052 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 255,98 € 7.6.2017 8.6.2017
  182/17 217108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 585,48 € 7.6.2017 8.6.2017
  183/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 14.7.2017 15.7.2017
  184/17 0304/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  185/17 20170010 Crocus Theatre faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  186/17 7308721247 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  187/17 7308721124 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  188/17 7308721483 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  189/17 FV170026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,15 € 23.6.2017 24.6.2017
  190/17 3217371076 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 7.6.2017 8.6.2017
  191/17 FS 17/005 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 18180,86 € 23.6.2017 24.6.2017
  192/17 2017090 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 231,29 € 23.6.2017 24.6.2017
  193/17 2017108 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 74,69 € 23.6.2017 24.6.2017
  194/17 1750463 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  195/17 2017/052 GP - 3, s.r.o. faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer 192,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  196/17 117000381 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,94 € 23.6.2017 24.6.2017
  197/17 700273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2017 24.6.2017
  198/17 302670252 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 360,34 € 23.6.2017 24.6.2017
  199/17 F2017022 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  200/17 FP1710045 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 210,63 € 23.6.2017 24.6.2017
  201/17 FV170396 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 174,51 € 23.6.2017 24.6.2017
  202/17 2017018 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 360,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  203/17 F170096 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 110,39 € 23.6.2017 24.6.2017
  205/17 221750626 HOBLA s.r.o. faktúra za drevené hračky 298,80 € 29.8.2017 30.8.2017
  206/17 F2017103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,55 € 23.6.2017 24.6.2017
  207/17 7294108820 VSE faktúra za elektrinu 121,91 € 23.6.2017 24.6.2017
  208/17 2017308 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 23.6.2017 24.6.2017
  209/17 F 2017021 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 111,64 € 23.6.2017 24.6.2017
  210/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,57 € 14.7.2017 15.7.2017
  211/17 20170357 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 36,90 € 23.6.2017 24.6.2017
  212/17 JM11721 JM1 s.r.o. faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ 990,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  213/17 170007 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 344,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  214/17 FV170041 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 35,60 € 14.7.2017 15.7.2017
  215/17 317132 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 965,87 € 14.7.2017 15.7.2017
  216/17 017/2017 Božena Andraščíková faktúra za prevedenie umeleckej činnosti 450,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  217/17 FV170039 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,80 € 14.7.2017 15.7.2017
  218/17 7228958885 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  219/17 7228959250 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  220/17 7228959008 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  221/17 0372/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  222/17 1/K/2017 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  223/17 4797886344 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 7.8.2017 8.8.2017
  224/17 FS 17/006 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 22508,95 € 14.7.2017 15.7.2017
  225/17 2017040 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale 650,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  226/17 F170020 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 951,44 € 14.7.2017 15.7.2017
  227/17 2017037 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 600,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  228/17 170102 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,50 € 14.7.2017 15.7.2017
  229/17 170097 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,04 € 14.7.2017 15.7.2017
  230/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 7.8.2017 8.8.2017
  231/17 F2017125 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 475,91 € 14.7.2017 15.7.2017
  232/17 FP1710051 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 172,05 € 14.7.2017 15.7.2017
  233/17 FV170034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 365,40 € 14.7.2017 15.7.2017
  234/17 F170021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 984,65 € 14.7.2017 15.7.2017
  235/17 17060222 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1009,20 € 14.7.2017 15.7.2017
  236/17 F170187 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 485,75 € 7.8.2017 8.8.2017
  237/17 2017107 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,13 € 14.7.2017 15.7.2017
  238/17 FV170464 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 134,41 € 14.7.2017 15.7.2017
  239/17 302670349 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 566,70 € 7.8.2017 8.8.2017
  240/17 FO170027 Disig, a.s. KC pre pečať v HSM 32,40 € 7.8.2017 8.8.2017
  241/17 F7294012471 VSE faktúra za elektrinu 7,90 € 7.8.2017 8.8.2017
  242/17 7294012470 VSE faktúra za elektrinu 83,60 € 7.8.2017 8.8.2017
  243/17 7294012472 VSE faktúra za elektrinu 121,12 € 7.8.2017 8.8.2017
  244/17 1740487 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2570,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  245/17 317161 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 429,34 € 7.8.2017 8.8.2017
  246/17 011/2017 Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ 2500,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  247/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 7.8.2017 8.8.2017
  248/17 17070242 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 100,01 € 7.8.2017 8.8.2017
  249/17 17070265 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 543,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  250/17 1703720700 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2018 26,40 € 29.8.2017 30.8.2017
  251/17 0489/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  252/17 7313740438 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  253/17 7313740209 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  254/17 7313740087 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  255/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 10.9.2017 11.9.2017
  256/17 FS 17/007 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 9622,80 € 7.8.2017 8.8.2017
  258/17 2017127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 233,44 € 7.8.2017 8.8.2017
  259/17 FV170055 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 430,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  260/17 1172208394 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 33,28 € 29.8.2017 30.8.2017
  261/17 39072017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 80,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  262/17 7798871908 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,36 € 29.8.2017 30.8.2017
  263/17 7411686575 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  264/17 7411683857 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  265/17 F170214 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 457,04 € 29.8.2017 30.8.2017
  266/17 72940202017 VSE faktúra za elektrinu 55,10 € 29.8.2017 30.8.2017
  267/17 7294020218 VSE faktúra za elektrinu 37,83 € 29.8.2017 30.8.2017
  268/17 7294020219 VSE faktúra za elektrinu 60,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  269/17 302670427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 402,23 € 29.8.2017 30.8.2017
  270/17 17080294 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 95,23 € 29.8.2017 30.8.2017
  271/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 29.8.2017 30.8.2017
  272/17 022/2017 Pavol Fedík FE - Tech faktúra za žalúzie 1581,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  273/17 3217371507 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.8.2017 30.8.2017
  274/17 5917021128 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 96,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  275/17 2017/05 Mária Sabolčíková faktúra za vykonané krajčírske práce 450,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  276/17 170912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 448,80 € 21.9.2017 22.9.2017
  277/17 170142 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 675,92 € 21.9.2017 22.9.2017
  278/17 317228 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 82,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  279/17 F170022 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 236,73 € 21.9.2017 22.9.2017
  280/17 F170023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 329,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  281/17 F17016 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 697,99 € 21.9.2017 22.9.2017
  284/17 0562/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  285/17 217150 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 122,40 € 21.9.2017 22.9.2017
  286/17 982/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 21.9.2017 22.9.2017
  287/17 FS 17/009 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 12341,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  288/17 7303795154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 145,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  289/17 7303795032 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  290/17 7303795380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  291/17 17080321 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1042,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  292/17 170159 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,80 € 21.9.2017 22.9.2017
  293/17 2017146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 274,62 € 21.9.2017 22.9.2017
  294/17 170031 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 44,50 € 21.9.2017 22.9.2017
  295/17 170028 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 210,42 € 21.9.2017 22.9.2017
  296/17 01/08/2017 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 840,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  297/17 2017164 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 74,69 € 21.9.2017 22.9.2017
  298/17 170241 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 580,80 € 24.10.2017 25.10.2017
  299/17 1799858160 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 21.9.2017 22.9.2017
  301/17 302670457 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 722,27 € 21.9.2017 22.9.2017
  302/17 166/2017 Ing. Emil Mati Vyúčtovanie znalečného 94,12 € 21.9.2017 22.9.2017
  303/17 171027 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 182,04 € 21.9.2017 22.9.2017
  304/17 1700061 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,73 € 21.9.2017 22.9.2017
  305/17 171026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 49,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  306/17 152017 Peter Marcin faktúra za dodaný tovar 582,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  307/17 171100011 MANOX-style, s.r.o. faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel 132,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  308/17 FV170047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 169,39 € 21.9.2017 22.9.2017
  309/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 24.10.2017 25.10.2017
  310/17 F17018 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 191,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  311/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 24.10.2017 25.10.2017
  312/17 7293206494VSE faktúra za elektrinu 225,94 € 24.10.2017 25.10.2017
  313/17 7293206495 VSE faktúra za elektrinu 77,63 € 21.9.2017 22.9.2017
  314/17 F170028 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 386,12 € 24.10.2017 25.10.2017
  315/17 F170029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 185,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  316/17 F170037 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 655,49 € 21.9.2017 22.9.2017
  317/17 FV170007 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 117,05 € 21.9.2017 22.9.2017
  318/17 13/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 375,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  319/17 17090354 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 515,40 € 24.10.2017 25.10.2017
  320/17 FV282017 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za podanú stravu a občerstvenie 207,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  321/17 20170286 EAST s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  322/17 7303814808 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 449,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  323/17 7303815039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  324/17 2017157 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 24.10.2017 25.10.2017
  325/17 171111 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 256,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  326/17 FP1710064 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 118,84 € 24.10.2017 25.10.2017
  327/17 170038 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 17,80 € 24.10.2017 25.10.2017
  328/17 170188 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 45,28 € 24.10.2017 25.10.2017
  329/17 7303814686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  330/17 170191 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,48 € 24.10.2017 25.10.2017
  331/17 0647/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  332/17 4218036181 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 24.10.2017 25.10.2017
  332/17 170273 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí 35,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  333/17 FS 17/010 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 8901,17 € 24.10.2017 25.10.2017
  334/17 FV170052 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,10 € 24.10.2017 25.10.2017
  335/17 8100892134 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,82 € 24.10.2017 25.10.2017
  336/17 FP1710002 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,64 € 24.10.2017 25.10.2017
  337/17 FV170577 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 143,56 € 24.10.2017 25.10.2017
  338/17 F2017168 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 654,10 € 24.10.2017 25.10.2017
  339/17 20170448 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 39,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  340/17 7292813165 VSE faktúra za elektrinu 114,08 € 6.11.2017 7.11.2017
  341/17 7292813164 VSE faktúra za elektrinu 298,27 € 6.11.2017 7.11.2017
  342/17 7292813163 VSE faktúra za elektrinu 28,12 € 6.11.2017 7.11.2017
  343/17 BRZ171910 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 6.11.2017 7.11.2017
  344/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,75 € 6.11.2017 7.11.2017
  345/17 F170250 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  346/17 20170815 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 404,35 € 6.11.2017 7.11.2017
  347/17 2144/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 183,96 € 6.11.2017 7.11.2017
  348/17 417111711 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 247,51 € 6.11.2017 7.11.2017
  349/17 60102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  350/17 8370111121 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 98,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  351/17 2017033 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varného kotla 50,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  352/17 317346 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 963,56 € 6.11.2017 7.11.2017
  353/17 FV2102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov 657,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  353/17 170292 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV a vývoz kalu Kračúnovce 529,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  354/17 65102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  356/17 FV1102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  356/17 171294 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 106,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  357/17 7293869771 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  359/17 7293869893 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 743,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  360/17 7293870116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  360/17 17100422 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1027,20 € 6.11.2017 7.11.2017
  361/17 0740/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  362/17 FV170057 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,36 € 11.11.2017 12.11.2017
  363/17 2017176 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 6.11.2017 7.11.2017
  364/17 17100426 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 556,25 € 11.11.2017 12.11.2017
  366/17 20170448 FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1244,60 € 6.11.2017 7.11.2017
  367/17 6102753974 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,96 € 11.11.2017 12.11.2017
  369/17 302670531 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 306,57 € 26.11.2017 27.11.2017
  370/17 2017041 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre verejn0 obstar8vanie pre obec 150,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  371/17 7432040113 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  372/17 7432037430 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  373/17 2017042 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 891,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  374/17 302670622 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 882,54 € 26.11.2017 27.11.2017
  375/17 FV170563 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 26.11.2017 27.11.2017
  376/17 10170383 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 26.11.2017 27.11.2017
  377/17 FV170680 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 90,12 € 26.11.2017 27.11.2017
  378/17 F2017191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 429,25 € 26.11.2017 27.11.2017
  379/17 FP1710003 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 167,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  380/17 BRZ172491 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  381/17 7293905337 VSE faktúra za elektrinu 118,67 € 26.11.2017 27.11.2017
  382/17 7293905336 VSE faktúra za elektrinu 211,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  383/17 7293905335 VSE faktúra za elektrinu 28,91 € 26.11.2017 27.11.2017
  384/17 17110443 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 68,62 € 26.11.2017 27.11.2017
  385/17 FV172342 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 724,01 € 26.11.2017 27.11.2017
  386/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2017 27.11.2017
  387/17 F170047 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 399,72 € 26.11.2017 27.11.2017
  388/17 201755 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 712,80 € 26.11.2017 27.11.2017
  389/17 17110456 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 525,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  390/17 F 2017041 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,57 € 17.12.2017 18.12.2017
  391/17 F 2017042 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 90,08 € 17.12.2017 18.12.2017
  392/17 F 2017043 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 17.12.2017 18.12.2017
  393/17 1386/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 17.12.2017 18.12.2017
  394/17 327 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 284,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  395/17 201711039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 99,78 € 17.12.2017 18.12.2017
  396/17 701273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 17.12.2017 18.12.2017
  397/17 7313822265 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  398/17 7313822045 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 874,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  399/17 7313821929 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 475,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  400/17 201711013 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 94,80 € 17.12.2017 18.12.2017
  401/17 2017233 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2017 74,69 € 17.12.2017 18.12.2017
  402/17 0807/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  403/17 FV 317376 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 332,88 € 17.12.2017 18.12.2017
  404/17 2017193 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,80 € 17.12.2017 18.12.2017
  406/17 302670734 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 348,86 € 17.12.2017 18.12.2017
  407/17 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,77 € 17.12.2017 18.12.2017
  409/17 FV 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 5494,92 € 17.12.2017 18.12.2017
  410/17 F2017209 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 401,68 € 17.12.2017 18.12.2017
  411/17 16/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 335,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  414/17 1700088 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,74 € 17.12.2017 18.12.2017
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 7292901696 VSE faktúra za elektrinu 350,19 € 30.1.2016 31.1.2016
  2 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.1.2016 31.1.2016
  3 5041503975 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 12,46 € 30.1.2016 31.1.2016
  4 16010006 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 641,80 € 30.1.2016 31.1.2016
  5 F160010 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  6 FV160004 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  7 F160002 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 322,95 € 30.1.2016 31.1.2016
  8 216005 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel 694,80 € 30.1.2016 31.1.2016
  9 F160006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 236,52 € 30.1.2016 31.1.2016
  10 216007 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž rozperiek na vedenie 546,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  11 VH/16/0162 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 30.1.2016 31.1.2016
  12 7280173228 VSE faktúra za elektrinu 88,50 € 30.1.2016 31.1.2016
  13 7280173230 VSE faktúra za elektrinu 20,04 € 30.1.2016 31.1.2016
  14 7213594004 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1461,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  15 7228567085 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 962,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  16 7228566946 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  17 7425222295 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 983,08 € 30.1.2016 31.1.2016
  18 7280173229 VSE faktúra za elektrinu 96,68 € 30.1.2016 31.1.2016
  19 201601003 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 81,47 € 30.1.2016 31.1.2016
  20 16/0052 CBS spol, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  21 7425222476 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 298,34 € 30.1.2016 31.1.2016
  22 41329/2016 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 30.1.2016 31.1.2016
  23 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 30.1.2016 31.1.2016
  24 4780909623 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,75 € 30.1.2016 31.1.2016
  25 2015227 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 152,37 € 30.1.2016 31.1.2016
  26 20150043 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  27 86/2015 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 1020,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  28 15120646 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1373,22 € 30.1.2016 31.1.2016
  29 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  30 7208604671 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  31 1650066 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  32 118/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 29.2.2016 1.3.2016
  33 2016005 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce 650,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  34 7445657955 VSE faktúra za elektrinu 355,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  35 7208604354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  36 6781823919 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 53,75 € 29.2.2016 1.3.2016
  37 7445657677 VSE faktúra za elektrinu 1735,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  38 FP1610009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 107,22 € 29.2.2016 1.3.2016
  39 F2016009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,61 € 29.2.2016 1.3.2016
  40 FV160028 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,81 € 29.2.2016 1.3.2016
  41 7445658977 VSE faktúra za elektrinu 494,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  42 7208604215 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  43 7445661092 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  44 216023 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 699,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  45 0019/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  46 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 29.2.2016 1.3.2016
  47 3016370276 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.2.2016 1.3.2016
  48 1601000201 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 29.2.2016 1.3.2016
  49 2016014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 107,63 € 29.2.2016 1.3.2016
  50 FV160002 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 291,30 € 29.2.2016 1.3.2016
  51 160026 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 775,10 € 29.2.2016 1.3.2016
  52 182015 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 5,70 € 29.2.2016 1.3.2016
  53 FV160004 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 793,29 € 29.2.2016 1.3.2016
  54 201502552 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 163,76 € 29.2.2016 1.3.2016
  55 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  56 FV160092 MARGARETKA PO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 243,54 € 8.3.2016 9.3.2016
  57 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.3.2016 9.3.2016
  58 006/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 146,28 € 8.3.2016 9.3.2016
  59 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  60 FV160014 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  61 7415911117 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 540,94 € 8.3.2016 9.3.2016
  62 F 2016002 faktúra za prevíjanie el. motora 113,18 € 8.3.2016 9.3.2016
  63 20160002 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 7,87 € 8.3.2016 9.3.2016
  64 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs 224,11 € 8.3.2016 9.3.2016
  65 F160008 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 577,32 € 15.3.2016 16.3.2016
  66 F160010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 128,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  67 F160009 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 235,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  68 1021116 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,23 € 15.3.2016 16.3.2016
  69 7263545754 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  70 16020057 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1298,27 € 15.3.2016 16.3.2016
  71 0089/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  72 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 120,60 € 15.3.2016 16.3.2016
  73 FV160006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,09 € 15.3.2016 16.3.2016
  74 160197 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 61,20 € 15.3.2016 16.3.2016
  75 2016180741 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 186,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  76 FP1610017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 104,04 € 15.3.2016 16.3.2016
  77 FV160133 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 123,58 € 15.3.2016 16.3.2016
  78 F2016036 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 326,76 € 15.3.2016 16.3.2016
  79 7263545297 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  80 2016032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 108,91 € 15.3.2016 16.3.2016
  81 F160024 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 15.3.2016 16.3.2016
  82 F160031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 15.3.2016 16.3.2016
  83 V160030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 332,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  84 3100517799 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
  85 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  86 16030102 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 696,88 € 18.4.2016 19.4.2016
  87 2016050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,31 € 18.4.2016 19.4.2016
  88 FV160009 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 266,12 € 18.4.2016 19.4.2016
  89 F2016047 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 33,02 € 18.4.2016 19.4.2016
  90 FV 316015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za úpravu prístupovej cesty 410,32 € 18.4.2016 19.4.2016
  91 FV 316013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie cestného priepustu 368,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  92 FV 316014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za štrk 87,28 € 18.4.2016 19.4.2016
  93 F160015 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 276,72 € 18.4.2016 19.4.2016
  94 F160013 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 129,72 € 18.4.2016 19.4.2016
  95 5/2016 Pavol Šebeš faktúra za vodoinštalatérske práce 180,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  96 20160291 FEREX, s.r.o. faktúra za kontajneri 961,80 € 18.4.2016 19.4.2016
  97 16030070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,50 € 18.4.2016 19.4.2016
  98 FV160018 FISTAV s.r.o. faktúra za dodaný tovar 227,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  99 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 18.4.2016 19.4.2016
  100 01012016 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce 900,60 € 18.4.2016 19.4.2016
  101 201603012 Javolko, s.r.o. faktúra za piesok-štrk 81,12 € 18.4.2016 19.4.2016
  102 13/2016 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  103 3100529720 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
  104 4218013133 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  105 4218013136 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  106 2161107510 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  107 016/16 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 87,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  108 8/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 320,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  109 16/0556 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 108,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  110 2016014 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varnej stoličky 25,80 € 25.4.2016 26.4.2016
  111 F2016056 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 397,02 € 25.4.2016 26.4.2016
  112 FV160161 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 39,74 € 25.4.2016 26.4.2016
  113 201616 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 64,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  114 1603094 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 25.4.2016 26.4.2016
  115 62016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 7839,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  116 216066 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 73,20 € 2.5.2016 3.5.2016
  117 FV160027 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  118 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,54 € 2.5.2016 3.5.2016
  119 F1600127 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 2.5.2016 3.5.2016
  120 7293406096 VSE faktúra za elektrinu 44,21 € 2.5.2016 3.5.2016
  121 3216370721 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.5.2016 3.5.2016
  122 008/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 283,10 € 2.5.2016 3.5.2016
  123 FV160494 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,46 € 2.5.2016 3.5.2016
  124 9/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 620,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  125 16040141 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 120,38 € 2.5.2016 3.5.2016
  126 16040142 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 328,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  127 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 2.5.2016 3.5.2016
  128 7293406098 VSE faktúra za elektrinu 138,16 € 2.5.2016 3.5.2016
  129 3100533308 VSE náklady na dopravu 20,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  130 7293404683 VSE faktúra za elektrinu 24,54 € 2.5.2016 3.5.2016
  131 16100606 CBS spol, s.r.o. faktúra za knihu Šariš z neba 154,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  132 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 2.5.2016 3.5.2016
  133 7283490783 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  134 7283490467 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 481,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  135 7283490328 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  136 0155/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  137 20160005 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  138 FP1610028 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 87,49 € 2.5.2016 3.5.2016
  139 7783670860 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 2.5.2016 3.5.2016
  140 FV160308 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 142,93 € 12.5.2016 13.5.2016
  141 F2016077 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 506,96 € 12.5.2016 13.5.2016
  142 7263568244 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  143 7263568381 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 184,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  144 0784599387 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 12.5.2016 13.5.2016
  145 7411449112 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  146 160065 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,26 € 12.5.2016 13.5.2016
  147 7263568689 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  148 0244/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  149 7411452372 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  150 16040165 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1301,04 € 12.5.2016 13.5.2016
  151 559/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.5.2016 13.5.2016
  152 16050184 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 273,37 € 12.5.2016 13.5.2016
  153 F2016074 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,03 € 12.5.2016 13.5.2016
  154 FV 316040 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 301,20 € 12.5.2016 13.5.2016
  155 F1600128 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 286,55 € 12.5.2016 13.5.2016
  156 F160017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 132,68 € 12.5.2016 13.5.2016
  157 160046 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 462,70 € 12.5.2016 13.5.2016
  158 116000215 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 446,90 € 12.5.2016 13.5.2016
  159 FV160015 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,04 € 12.5.2016 13.5.2016
  160 FV160003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 846,21 € 12.5.2016 13.5.2016
  161 2016083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 124,74 € 12.5.2016 13.5.2016
  162 16040158 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 159,28 € 12.5.2016 13.5.2016
  163 2016067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,24 € 12.5.2016 13.5.2016
  164 7293301651 VSE faktúra za elektrinu 48,08 € 19.5.2016 20.5.2016
  165 3100528077 VSE náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  166 3100527682 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 19.5.2016 20.5.2016
  167 201606 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 324,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  168 3100528036 VSE Náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  169 8782744703 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,27 € 19.5.2016 20.5.2016
  170 16033 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  171 7263545436 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 879,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  172 7294102187 VSE faktúra za elektrinu 492,64 € 19.5.2016 20.5.2016
  173 9000932844 Slovenská pošta, a.s. faktúra za tlač poštového peňažného poukazu 13,67 € 19.5.2016 20.5.2016
  174 160100362 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 262,89 € 19.5.2016 20.5.2016
  175 F160019 Vladimír Michalčík - ELMIV faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 158,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  176 0785526641 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,84 € 25.6.2016 26.6.2016
  177 FV160021 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,14 € 25.6.2016 26.6.2016
  178 F2016091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 63,22 € 25.6.2016 26.6.2016
  179 F2016103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,42 € 25.6.2016 26.6.2016
  180 FP1610046 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 220,36 € 25.6.2016 26.6.2016
  181 FV160410 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 155,71 € 25.6.2016 26.6.2016
  182 7258594720 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 79,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  183 7258595028 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  184 2016116 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 74,69 € 25.6.2016 26.6.2016
  185 160588 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,49 € 25.6.2016 26.6.2016
  186 600273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 25.6.2016 26.6.2016
  187 7258594583 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  188 013/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu záhradnej techniky 777,15 € 25.6.2016 26.6.2016
  189 0310/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  190 116000305 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 666,92 € 25.6.2016 26.6.2016
  191 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 310,78 € 25.6.2016 26.6.2016
  192 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 25.6.2016 26.6.2016
  193 FV160019 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,54 € 25.6.2016 26.6.2016
  194 160039 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  195 16050204 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 691,46 € 25.6.2016 26.6.2016
  196 2016088 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 318,35 € 25.6.2016 26.6.2016
  197 7293103194 VSE faktúra za elektrinu 88,51 € 25.6.2016 26.6.2016
  198 24062016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 75,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  199 2016409 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 30.6.2016 1.7.2016
  200 2016391 Cleerio SK s.r.o. faktúra za ortofotomapu 384,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  201 2342887549 Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 41,99 € 30.6.2016 1.7.2016
  202 FV160046 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  203 1312600087 Obec Kapušany faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše 100,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  204 13/2016 DRIŠĽAK s.r.o. faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK 700,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  205 16060250 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 677,86 € 30.6.2016 1.7.2016
  206 8360102462 Wolters Kulwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 79,80 € 8.8.2016 9.8.2016
  207 1603112900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2017 26,40 € 8.8.2016 9.8.2016
  208 7292311844 VSE faktúra za elektrinu 11,93 € 8.8.2016 9.8.2016
  209 1640567 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  210 7416879051 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 2,94 € 8.8.2016 9.8.2016
  211 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 48,48 € 8.8.2016 9.8.2016
  212 F2016129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 80,99 € 8.8.2016 9.8.2016
  213 7293311845 VSE faktúra za elektrinu 120,62 € 8.8.2016 9.8.2016
  214 20/2016 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 8.8.2016 9.8.2016
  215 19/2016 Obec Kračúnovce faktúra za stočné za I. polrok 2016 134,16 € 8.8.2016 9.8.2016
  216 1606056 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 8.8.2016 9.8.2016
  217 VF1-0001/2016 EWITA s.r.o. faktúra za fotografické služby 300,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  218 160008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 324,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  219 7293527279 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  220 6786460267 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 8.8.2016 9.8.2016
  221 7411489926 VSE faktúra za elektrinu 20,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  222 05/2016 Občianské združenie Stropkoviani faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale 250,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  223 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 8.8.2016 9.8.2016
  224 2/2016 Združenie OFF - ON faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band 240,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  225 7293527591 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  226 0377/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  227 2016021 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov 100,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  228 16060302 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 130,95 € 8.8.2016 9.8.2016
  229 2016066 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  230 7293527142 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  231 2016065 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  232 216080 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 209,01 € 8.8.2016 9.8.2016
  233 FP1610048 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 142,77 € 8.8.2016 9.8.2016
  234 FV160465 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 99,69 € 8.8.2016 9.8.2016
  235 F2016127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 496,49 € 8.8.2016 9.8.2016
  236 11/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ 330,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  237 10FK/2/7/2016 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2001,49 € 8.8.2016 9.8.2016
  238 2016105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,34 € 8.8.2016 9.8.2016
  239 3016371095 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 8.8.2016 9.8.2016
  240 1/K/2016 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  241 16060280 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 8.8.2016 9.8.2016
  242 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2017" 29,40 € 8.8.2016 9.8.2016
  243 F16015 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 362,90 € 19.8.2016 20.8.2016
  244 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  245 7292318669 VSE faktúra za elektrinu 70,31 € 19.8.2016 20.8.2016
  246 7292318670 VSE faktúra za elektrinu 165,97 € 19.8.2016 20.8.2016
  247 7292318671 VSE faktúra za elektrinu 57,06 € 19.8.2016 20.8.2016
  248 160225 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 156,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  249 FV160004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 870,91 € 19.8.2016 20.8.2016
  250 7435979736 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  251 7435982946 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  252 F2016128 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 300,19 € 19.8.2016 20.8.2016
  253 2161120917 SOZA faktúra za autorskú odmenu 37,20 € 19.8.2016 20.8.2016
  254 8787388164 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,25 € 19.8.2016 20.8.2016
  255 20160064 D.I.O.S. spol s r.o. faktúra za spracovanie reziva 29,70 € 19.8.2016 20.8.2016
  256 FV160027 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 120,35 € 19.8.2016 20.8.2016
  257 14/2016 Pavol Šebeš faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ 630,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  258 16070330 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1565,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  259 416111188 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 144,34 € 19.8.2016 20.8.2016
  260 0493/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  261 7283574339 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  262 7283573894 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  263 7283574031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  264 216108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 377,40 € 19.8.2016 20.8.2016
  265 7293307336 VSE faktúra za elektrinu 137,88 € 19.8.2016 20.8.2016
  266 FV160036 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  267 FP1610037 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 186,33 € 19.8.2016 20.8.2016
  268 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  269 F160203 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 70,80 € 19.8.2016 20.8.2016
  270 7293103196 VSE faktúra za elektrinu 130,90 € 19.8.2016 20.8.2016
  271 - MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 50,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  272 2016146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 216,52 € 12.9.2016 13.9.2016
  273 160112 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 540,10 € 12.9.2016 13.9.2016
  274 1146/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.9.2016 13.9.2016
  275 216323 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 278,83 € 12.9.2016 13.9.2016
  276 89948317 PORADCA s.r.o. faktúra za odbornú publikáciu 9,80 € 12.9.2016 13.9.2016
  277 16080356 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 780,86 € 12.9.2016 13.9.2016
  278 JF/16/0474 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 106,80 € 12.9.2016 13.9.2016
  279 302016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie 702,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  280 2016/11 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 9441,24 € 23.9.2016 24.9.2016
  281 16/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK 420,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  282 F160034 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 678,45 € 23.9.2016 24.9.2016
  283 2788318579 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.9.2016 24.9.2016
  284 7223729790 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 149,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  285 7217236449 VSE faktúra za elektrinu 1096,46 € 23.9.2016 24.9.2016
  286 7223730091 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  287 2016180 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2016 74,69 € 23.9.2016 24.9.2016
  288 7223729653 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  289 0558/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  290 F160340 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 668,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  291 7293313942 VSE faktúra za elektrinu 67,68 € 29.9.2016 30.9.2016
  292 161037 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 42,00 € 5.10.2016 6.10.2016
  293 46092016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 5.10.2016 6.10.2016
  294 7293313941 VSE faktúra za elektrinu 201,08 € 5.10.2016 6.10.2016
  295 FV160067 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,90 € 5.10.2016 6.10.2016
  296 16090410 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,78 € 5.10.2016 6.10.2016
  297 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.10.2016 6.10.2016
  298 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 5.10.2016 6.10.2016
  299 3216371701 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1147,20 € 5.10.2016 6.10.2016
  300 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 13.10.2016 14.10.2016
  301 F160353 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 182,60 € 13.10.2016 14.10.2016
  302 16090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1588,97 € 13.10.2016 14.10.2016
  303 F160352 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 325,10 € 13.10.2016 14.10.2016
  304 16102213 CBS spol, s.r.o. faktúra za kalendáre 179,00 € 13.10.2016 14.10.2016
  305 0626/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.10.2016 14.10.2016
  306 F160025 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 231,72 € 13.10.2016 14.10.2016
  307 F16 318298 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 149,78 € 13.10.2016 14.10.2016
  308 1701/2016 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 255,02 € 13.10.2016 14.10.2016
  309 2016159 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 161,76 € 13.10.2016 14.10.2016
  310 7789249556 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,92 € 20.10.2016 21.10.2016
  311 2016622 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 120,00 € 20.10.2016 21.10.2016
  312 F160359 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 654,02 € 20.10.2016 21.10.2016
  313 7303557928 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 464,00 € 20.10.2016 21.10.2016
  314 FP1610082 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 163,39 € 20.10.2016 21.10.2016
  315 7303557795 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 20.10.2016 21.10.2016
  316 FV 316290 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,69 € 20.10.2016 21.10.2016
  317 F7303558230 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 20.10.2016 21.10.2016
  318 7294304866 VSE faktúra za elektrinu 239,32 € 20.10.2016 21.10.2016
  319 7294304867 VSE faktúra za elektrinu 104,57 € 20.10.2016 21.10.2016
  320 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 20.10.2016 21.10.2016
  321 4218021898 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 20.10.2016 21.10.2016
  322 221650698 HOBLA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 505,08 € 20.10.2016 21.10.2016
  323 201610039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 51,60 € 4.11.2016 5.11.2016
  324 16100455 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 152,90 € 4.11.2016 5.11.2016
  325 16100458 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 77,14 € 4.11.2016 5.11.2016
  326 16100463 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 85,63 € 4.11.2016 5.11.2016
  327 16100449 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 4.11.2016 5.11.2016
  328 201610020 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.11.2016 5.11.2016
  329 09/10 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 170,00 € 4.11.2016 5.11.2016
  330 160196 MARVELS SK, s.r.o. faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera 128,40 € 4.11.2016 5.11.2016
  331 F 2016031 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 84,88 € 4.11.2016 5.11.2016
  332 3/2016 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stavebné práce 341,00 € 4.11.2016 5.11.2016
  333 160321 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 668,00 € 4.11.2016 5.11.2016
  334 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.11.2016 5.11.2016
  335 F2016164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 44,78 € 4.11.2016 5.11.2016
  336 F2016166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 724,31 € 4.11.2016 5.11.2016
  337 316299 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 47,54 € 4.11.2016 5.11.2016
  338 FV160043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 361,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  339 2016004 Mesto Giraltovce faktúra za lístky na volejbalovom turnaji 21,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  340 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 14.11.2016 15.11.2016
  341 0716/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  342 16100474 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 79,97 € 14.11.2016 15.11.2016
  343 FV160006 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 312,10 € 14.11.2016 15.11.2016
  344 2016181 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,43 € 14.11.2016 15.11.2016
  345 FV 316311 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodaný materiál 31,32 € 14.11.2016 15.11.2016
  346 FV160422 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 609,47 € 14.11.2016 15.11.2016
  347 7303576691 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  348 7303577119 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  349 7303576824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 767,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  350 7491503178 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  351 7491500144 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 14.11.2016 15.11.2016
  352 201667 ASFALTER, s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 1998,48 € 14.11.2016 15.11.2016
  353 FV160679 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 107,07 € 14.11.2016 15.11.2016
  354 FV160466 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 826,99 € 6.12.2016 7.12.2016
  355 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 6.12.2016 7.12.2016
  356 F2016193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 100,15 € 6.12.2016 7.12.2016
  357 7293004793 VSE faktúra za elektrinu 0,08 € 6.12.2016 7.12.2016
  358 7293004794 VSE faktúra za elektrinu 173,08 € 6.12.2016 7.12.2016
  359 7293004795 VSE faktúra za elektrinu 112,64 € 6.12.2016 7.12.2016
  360 1520161145 TOMIRA s.r.o. faktúra za vyškolenie oprávnených osôb s certifikátom 59,70 € 6.12.2016 7.12.2016
  361 10160389 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 6.12.2016 7.12.2016
  362 20/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a práce na ÚK 320,00 € 6.12.2016 7.12.2016
  363 F160031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za dodaný tovar 131,39 € 6.12.2016 7.12.2016
  364 316321 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce pre výspravku výtlkov na ceste 996,35 € 6.12.2016 7.12.2016
  365 316320 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 987,96 € 6.12.2016 7.12.2016
  366 302660452 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 684,10 € 6.12.2016 7.12.2016
  367 FP1610090 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 133,25 € 6.12.2016 7.12.2016
  368 019/2016 Ján Pavlík faktúra za revíziu plynových rozvodov, revíziu plynových spotrebičov a servisnú prehliadku plynového spotrebiča 948,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  369 7273680516 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  370 7791118400 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 55,51 € 13.12.2016 14.12.2016
  371 2016254 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2016 74,69 € 13.12.2016 14.12.2016
  372 1625/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 13.12.2016 14.12.2016
  373 0787/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  374 302660512 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 538,82 € 13.12.2016 14.12.2016
  375 7273680810 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  376 FV160054 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,24 € 13.12.2016 14.12.2016
  377 16110506 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 955,20 € 13.12.2016 14.12.2016
  378 201707359 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 245,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  379 7273680384 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 393,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  380 254 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  381 160168 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,00 € 13.12.2016 14.12.2016
  382 FV 316347 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodanie materiálu 81,71 € 13.12.2016 14.12.2016
  383 601273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 13.12.2016 14.12.2016
  384 1600089 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,72 € 13.12.2016 14.12.2016
  385 F160468 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 103,33 € 13.12.2016 14.12.2016
  386 20160002 Stanislav Štang - AUTOS. faktúra za prevoz malotraktoru 118,80 € 13.12.2016 14.12.2016
  387 2016200 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 197,97 € 13.12.2016 14.12.2016
  388 FV 316338 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 8490,49 € 13.12.2016 14.12.2016
  389 FP1610099 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 114,01 € 19.12.2016 20.12.2016
  390 F2016213 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 436,52 € 19.12.2016 20.12.2016
  391 FV160805 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,20 € 19.12.2016 20.12.2016
  392 21/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce pri vodárni v školskom areáli 215,00 € 19.12.2016 20.12.2016
  393 FV160630 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 172,75 € 19.12.2016 20.12.2016
  394 FP1610102 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 95,87 € 30.12.2016 31.12.2016
  395 FV160058 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 377,85 € 30.12.2016 31.12.2016
  396 07/2016 Vincent Daňko faktúra za čistenie a opravu žľabu 250,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  397 FV160081 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 128,85 € 30.12.2016 31.12.2016
  398 2016109 Mesto Giraltovce faktúra za náklady spojené so školením a vzdelávaním hlavného kontrolóra v 2. polroku 2016 48,25 € 30.12.2016 31.12.2016
  399 OPS/1797/2016 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 30.12.2016 31.12.2016
  400 20160024 Ing. Tomáš Velebír faktúra za vypracovanie štúdie "Úprava priestorov KD Kračúnovce" 240,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  401 2016045 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 30.12.2016 31.12.2016
  402 FV160873 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 70,85 € 30.12.2016 31.12.2016
  403 F2016227 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 321,74 € 30.12.2016 31.12.2016
  404 FV160010 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,99 € 30.12.2016 31.12.2016
  405 16120529 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 467,40 € 30.12.2016 31.12.2016
  406 71/2016 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2015 1020,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  407 160042 Katarína Farkašová, PROMO SYSTEM faktúra za dodaný tovar 421,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  408 04/2016 Základná škola v Kračúnovciach/font> faktúra za odber plynu a elektrickej energie v ŠKD a zariadení školského stravovania za rok 2016 4566,28 € 30.12.2016 31.12.2016
  409 FPS1624089 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 16,95 € 30.12.2016 31.12.2016
  410 3111600008 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2016 5,70 € 30.12.2016 31.12.2016
  411 F160041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 798,55 € 30.12.2016 31.12.2016
  412 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.12.2016 31.12.2016
  413 216203 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 44,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  414 216204 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 155,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  415 216157 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 300,73 € 30.12.2016 31.12.2016
  416 7294004559 VSE faktúra za elektrinu 119,16 € 30.12.2016 31.12.2016
  417 F160394 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 366,66 € 30.12.2016 31.12.2016
  418 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 395,16 € 30.12.2016 31.12.2016
  419 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 30.12.2016 31.12.2016
  420 F2016184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 504,22 € 30.12.2016 31.12.2016
  421 7790184071 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 67,32 € 30.12.2016 31.12.2016
  422 20160780 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 470,00 € 30.12.2016 31.12.2016
  423 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 29,40 € 30.12.2016 31.12.2016
  424 F2016231 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 271,34 € 30.12.2016 31.12.2016
  425 7294004558 VSE faktúra za elektrinu 179,89 € 30.12.2016 31.12.2016
  426 7294004557 VSE faktúra za elektrinu 185,18 € 30.12.2016 31.12.2016
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 15008 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL faktúra za kontrolu, opravu a úradné overenie váh v ŠJ ZŠ 208,20 € 10.2.2015 11.2.2015
  2 F150005 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 466,58 € 10.2.2015 11.2.2015
  3 7283209321 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 10.2.2015 11.2.2015
  4 7283209484 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1197,00 € 10.2.2015 11.2.2015
  5 7248260573 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1422,00 € 10.2.2015 11.2.2015
  6 7421193839 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 1137,90 € 10.2.2015 11.2.2015
  7 7421193619 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu 592,22 € 10.2.2015 11.2.2015
  8 VH/15/0205 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 10.2.2015 11.2.2015
  9 5041405083 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,86 € 10.2.2015 11.2.2015
  10 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,53 € 10.2.2015 11.2.2015
  11 8769516576 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,14 € 10.2.2015 11.2.2015
  12 3253570087 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 10.2.2015 11.2.2015
  13 6/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 10.2.2015 11.2.2015
  14 14120666 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 10.2.2015 11.2.2015
  15 14120632 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,80 € 10.2.2015 11.2.2015
  16 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 10.2.2015 11.2.2015
  17 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 10.2.2015 11.2.2015
  18 201500227 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,80 € 10.2.2015 11.2.2015
  19 2014246 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 234,14 € 10.2.2015 11.2.2015
  20 51233/2015 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 10.2.2015 11.2.2015
  21 0302015 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV faktúra za publikáciu "Miestna samospráva II" 8,50 € 23.2.2015 24.2.2015
  22 3053570325 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 23.2.2015 24.2.2015
  23 F2015010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 465,80 € 23.2.2015 24.2.2015
  24 FV150062 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 78,45 € 23.2.2015 24.2.2015
  25 FP1510007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 114,40 € 23.2.2015 24.2.2015
  26 7455321227 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  27 7455319781 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  28 7455323660 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  29 7455320067 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  30 VF15020103 AMT Servis, s.r.o. faktúra za montáž prietokomeru 247,20 € 23.2.2015 24.2.2015
  31 15020051 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 147,95 € 23.2.2015 24.2.2015
  32 134/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 23.2.2015 24.2.2015
  33 1770470897 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 62,94 € 23.2.2015 24.2.2015
  34 2015018 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 116,15 € 23.2.2015 24.2.2015
  35 F2015031 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 44,40 € 23.2.2015 24.2.2015
  36 2015012 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján Prepracovanie základnej dokumentácie o PO z dôvodu zmeny štatutára obce 30,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  37 0022/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  38 7263249607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1160,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  39 7263249446 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  40 7203320293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1378,00 € 23.2.2015 24.2.2015
  41 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.2.2015 24.2.2015
  42 15010018 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,65 € 23.2.2015 24.2.2015
  43 7500897126 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.2.2015 24.2.2015
  44 F2015050 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 18,25 € 26.3.2015 27.3.2015
  45 201517 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 64,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  46 215041 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 116,40 € 26.3.2015 27.3.2015
  47 9771445108 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,42 € 26.3.2015 27.3.2015
  48 F15061 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.3.2015 27.3.2015
  49 F15025 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 415,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  50 F15091 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 26.3.2015 27.3.2015
  51 7278262540 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1093,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  52 7184999359 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1299,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  53 7278262380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  54 F2015038 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 257,28 € 26.3.2015 27.3.2015
  55 FV150136 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 17,01 € 26.3.2015 27.3.2015
  56 FP1510015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 96,18 € 26.3.2015 27.3.2015
  57 201503700 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,60 € 26.3.2015 27.3.2015
  58 15025 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  59 2015055 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2015 74,69 € 26.3.2015 27.3.2015
  60 0088/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  61 2015040 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 83,73 € 26.3.2015 27.3.2015
  62 FV322015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 127,30 € 26.3.2015 27.3.2015
  63 FV150005 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,18 € 26.3.2015 27.3.2015
  64 F2015019 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 34,58 € 26.3.2015 27.3.2015
  65 7501740299 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 26.3.2015 27.3.2015
  66 1501000934 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 750,00 € 26.3.2015 27.3.2015
  67 F150070 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 31,80 € 26.3.2015 27.3.2015
  68 3117500018 Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 26.3.2015 27.3.2015
  69 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 26.3.2015 27.3.2015
  70 15020054 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 584,16 € 26.3.2015 27.3.2015
  71 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 13.4.2015 14.4.2015
  72 201503019 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 124,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  73 151047 Peter Tkáč - Axet faktúra za ozvučenie domu smútku 668,70 € 13.4.2015 14.4.2015
  74 F15032 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 336,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  75 01/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a prehĺbenie studne 200,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  76 15030089 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 13.4.2015 14.4.2015
  77 F150012 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 299,24 € 13.4.2015 14.4.2015
  78 115000090 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,90 € 13.4.2015 14.4.2015
  79 2015003 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 37,70 € 13.4.2015 14.4.2015
  80 150100364 Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 13.4.2015 14.4.2015
  81 2151109357 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 13.4.2015 14.4.2015
  82 1501949 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
  83 0160/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  84 7502703296 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 13.4.2015 14.4.2015
  85 1502097 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 13.4.2015 14.4.2015
  86 2/3/15 Marián Tkáč SLOVŠPORT faktúra za ochranné siete 387,70 € 13.4.2015 14.4.2015
  87 150216 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 24,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  88 1501002424 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 774,00 € 13.4.2015 14.4.2015
  89 9772400056 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,54 € 26.4.2015 27.4.2015
  90 7258292841 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 599,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  91 7258292680 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  92 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 26.4.2015 27.4.2015
  93 7193370989 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  94 F15 312859 PO CAR s.r.o. faktúra za služby 317,17 € 26.4.2015 27.4.2015
  95 1506361 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 26.4.2015 27.4.2015
  96 150013 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  97 F2015060 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 97,50 € 26.4.2015 27.4.2015
  98 FV150010 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 31,14 € 26.4.2015 27.4.2015
  99 15030129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 221,62 € 26.4.2015 27.4.2015
  100 20150016 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  101 F150112 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 56,80 € 26.4.2015 27.4.2015
  102 20150001 Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za opravu vodovodu 50,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  103 150017 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 26.4.2015 27.4.2015
  104 15030134 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 311,28 € 26.4.2015 27.4.2015
  105 15030133 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 179,10 € 26.4.2015 27.4.2015
  106 15030132 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1224,07 € 26.4.2015 27.4.2015
  107 2015083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2015 95,75 € 26.4.2015 27.4.2015
  108 F2015061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 532,42 € 26.4.2015 27.4.2015
  109 FP1510023 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,24 € 26.4.2015 27.4.2015
  110 FV150211 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 133,02 € 26.4.2015 27.4.2015
  111 2015059 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 164,94 € 26.4.2015 27.4.2015
  112 F150113 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 368,46 € 26.4.2015 27.4.2015
  113 155025 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 122338,64 € 5.5.2015 6.5.2015
  114 150023 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 5.5.2015 6.5.2015
  115 150019 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 5.5.2015 6.5.2015
  116 150018 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 5.5.2015 6.5.2015
  117 150017 Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 5.5.2015 6.5.2015
  118 15040157 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 631,88 € 5.5.2015 6.5.2015
  119 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 5.5.2015 6.5.2015
  120 608/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 5.5.2015 6.5.2015
  121 1550292 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 446,25 € 5.5.2015 6.5.2015
  122 7288267605 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  123 7445495178 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  124 150027 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  125 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 11.5.2015 12.5.2015
  126 7445497567 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  127 7208387006 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 273,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  128 7445494050 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  129 7288267763 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 229,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  130 7445493762 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  131 FV150287 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 82,88 € 11.5.2015 12.5.2015
  132 FP1510031 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,15 € 11.5.2015 12.5.2015
  133 F2015083 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 457,28 € 11.5.2015 12.5.2015
  134 15040175 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 153,61 € 11.5.2015 12.5.2015
  135 0254/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  136 2015080 Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 173,47 € 11.5.2015 12.5.2015
  137 1501004183 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 814,00 € 11.5.2015 12.5.2015
  138 7503666534 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 11.5.2015 12.5.2015
  139 F2015081 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 58,39 € 11.5.2015 12.5.2015
  140 1500112174 Syndicus, s.r.o. faktúra za pneumatiky 104,00 € 1.6.2015 2.6.2015
  141 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 1.6.2015 2.6.2015
  142 150101 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 1.6.2015 2.6.2015
  143 F150016 Jozef Jurč - elko jur faktúra za dodaný tovar 126,49 € 1.6.2015 2.6.2015
  144 150436 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 74,40 € 1.6.2015 2.6.2015
  145 15050197 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 145,11 € 1.6.2015 2.6.2015
  146 15050191 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,90 € 1.6.2015 2.6.2015
  147 20150027 KREMER publishing, s.r.o. faktúra za propagáciu obce Kračúnovce v maľovánke mesta Prešov 250,00 € 1.6.2015 2.6.2015
  148 13/2015 Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 1.6.2015 2.6.2015
  149 150032 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 1.6.2015 2.6.2015
  150 150030 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 1.6.2015 2.6.2015
  151 2773347043 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,95 € 1.6.2015 2.6.2015
  152 3053570784 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 1.6.2015 2.6.2015
  153 6774299598 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.6.2015 24.6.2015
  154 1550462 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 738,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  155 FV150057 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 38,28 € 23.6.2015 24.6.2015
  156 150044 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  157 2015239 Geosense SK s.r.o. faktúra za servisné služby 840,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  158 500273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2015 24.6.2015
  159 2015101 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 267,72 € 23.6.2015 24.6.2015
  160 362015 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP 195,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  161 7233384941 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 115,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  162 7293270777 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  163 FV150318 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 111,02 € 23.6.2015 24.6.2015
  164 FP1510038 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 192,70 € 23.6.2015 24.6.2015
  165 F2015098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 480,10 € 23.6.2015 24.6.2015
  166 7293270935 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 97,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  167 20130509 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 24,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  168 20130526 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 61,80 € 23.6.2015 24.6.2015
  169 20130408 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 109,20 € 23.6.2015 24.6.2015
  170 20130602 GIRA - B.G.H., spol. s r.o. faktúra za dopravné služby 106,56 € 23.6.2015 24.6.2015
  171 0322/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  172 150041 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  173 2015122 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2015 74,69 € 23.6.2015 24.6.2015
  174 FV150023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 212,47 € 23.6.2015 24.6.2015
  175 OFPO2014081 FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 545,38 € 23.6.2015 24.6.2015
  176 150034 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  177 150037 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  178 7504626540 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 20,50 € 23.6.2015 24.6.2015
  179 1501005700 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenia 40,00 € 23.6.2015 24.6.2015
  180 F2015097 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 49,67 € 23.6.2015 24.6.2015
  181 F15056 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za prepravu 176,64 € 23.6.2015 24.6.2015
  182 215057 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 18,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  183 215059 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 242,88 € 7.7.2015 8.7.2015
  184 215058 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 149,70 € 7.7.2015 8.7.2015
  185 FV 315020 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za údržbu ciest 969,84 € 7.7.2015 8.7.2015
  186 1/K/2015 Róbert Koreň ROKO faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 672,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  187 FV150017 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 99,15 € 7.7.2015 8.7.2015
  188 150055 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 185,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  189 150047 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  190 150048 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  191 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,72 € 7.7.2015 8.7.2015
  192 FV150031 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 348,20 € 7.7.2015 8.7.2015
  193 F150234 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,50 € 7.7.2015 8.7.2015
  194 F150222 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 28,40 € 7.7.2015 8.7.2015
  195 F150233 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 397,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  196 7505601174 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 27,49 € 7.7.2015 8.7.2015
  197 7/2015 Pavol Sebeš faktúra za vykonané vodoinštalatérske a kurenárske práce 120,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  198 2015033 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 500,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  199 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 7.7.2015 8.7.2015
  200 2015120 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 375,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  201 F150019 Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 345,56 € 7.7.2015 8.7.2015
  202 032015 SOJA faktúra za hudobnú produkciu na folklórnom festivale 470,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  203 006/2015 Mária Triščová faktúra za program na folklórnom festivale 150,00 € 7.7.2015 8.7.2015
  204 150132 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 119,50 € 22.7.2015 23.7.2015
  205 1550458 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu 574,38 € 22.7.2015 23.7.2015
  206 15060264 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1237,90 € 22.7.2015 23.7.2015
  207 20150027 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  208 1501007116 Slovenský futbalový zväz faktúra za uznesenie 350,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  209 FV150028 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,79 € 22.7.2015 23.7.2015
  210 2015037 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom prestrešenia amfiteátra 600,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  211 FV262015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 390,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  212 FV362015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu a občerstvenie 321,05 € 22.7.2015 23.7.2015
  213 F2015127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,54 € 22.7.2015 23.7.2015
  214 0391/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  215 7185077390 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  216 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.7.2015 23.7.2015
  217 7253363140 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  218 7253363293 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 22.7.2015 23.7.2015
  219 F2015120 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 460,39 € 22.7.2015 23.7.2015
  220 FV150416 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 63,11 € 22.7.2015 23.7.2015
  221 FP1510043 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 191,63 € 22.7.2015 23.7.2015
  222 F150371 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,90 € 17.8.2015 18.8.2015
  223 15070324 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 649,27 € 17.8.2015 18.8.2015
  224 20150029 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 17.8.2015 18.8.2015
  225 F150021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 160,00 € 17.8.2015 18.8.2015
  226 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 17.8.2015 18.8.2015
  227 2151121321 SOZA faktúra za autorskú odmenu 22,80 € 17.8.2015 18.8.2015
  228 FV150037 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 17.8.2015 18.8.2015
  229 3053571120 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.8.2015 18.8.2015
  230 7775249917 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,95 € 17.8.2015 18.8.2015
  231 FV 315026 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za zhotovenie cestnej strže 748,69 € 17.8.2015 18.8.2015
  232 FV 315028 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za výkon UNC 109,44 € 17.8.2015 18.8.2015
  233 FV462015 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za prepravu osôb 327,60 € 17.8.2015 18.8.2015
  234 F150018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku 293,50 € 17.8.2015 18.8.2015
  235 15060297 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 17.8.2015 18.8.2015
  236 302015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 894,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  237 201510833 Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,30 € 24.8.2015 25.8.2015
  238 7506561906 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 18,61 € 24.8.2015 25.8.2015
  239 F150325 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 64,92 € 24.8.2015 25.8.2015
  240 F150324 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 14,40 € 24.8.2015 25.8.2015
  241 215132 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 131,28 € 24.8.2015 25.8.2015
  242 7253389413 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 90,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  243 7208457585 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 106,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  244 7253389261 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  245 0515/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  246 1501008519 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 699,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  247 3776202926 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby pevnej siete 59,34 € 24.8.2015 25.8.2015
  248 8350101435 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo Ropo a obcí 75,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  249 7435812095 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  250 7435811811 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  251 7435815554 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  252 7435813207 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  253 150188 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 25,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  254 2015137 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 363,90 € 24.8.2015 25.8.2015
  255 06/2015 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfikáciu studne 300,00 € 24.8.2015 25.8.2015
  256 1145/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 24.8.2015 25.8.2015
  257 FV150049 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 555,70 € 31.8.2015 1.9.2015
  258 F150377 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 396,34 € 31.8.2015 1.9.2015
  259 FV150034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 219,60 € 31.8.2015 1.9.2015
  260 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 31.8.2015 1.9.2015
  261 150086 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 118,00 € 31.8.2015 1.9.2015
  262 15080373 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 145,11 € 31.8.2015 1.9.2015
  263 2015008 Ing. Vladimír Adamčák - ELVA faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 240,00 € 31.8.2015 1.9.2015
  264 FV150043 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,12 € 7.9.2015 8.9.2015
  265 15080381 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1246,34 € 7.9.2015 8.9.2015
  266 5915036124 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Finančný spravodajca 2016 26,40 € 7.9.2015 8.9.2015
  267 1501010163 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1096,00 € 7.9.2015 8.9.2015
  268 7507530065 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 7.9.2015 8.9.2015
  269 150091 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 7.9.2015 8.9.2015
  270 150097 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 414,00 € 7.9.2015 8.9.2015
  271 FV150002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 196,70 € 7.9.2015 8.9.2015
  272 2015181 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2015 74,69 € 7.9.2015 8.9.2015
  273 2015155 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 225,67 € 7.9.2015 8.9.2015
  274 201508035 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 83,52 € 7.9.2015 8.9.2015
  275 0583/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 7.9.2015 8.9.2015
  276 FV150047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 399,12 € 8.10.2015 9.10.2015
  277 9915038 Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR faktúra za náhradný diel 288,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  278 F450091 TRIBE kom. spol. faktúra za dodaný tovar 10,40 € 8.10.2015 9.10.2015
  279 7508493078 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 8.10.2015 9.10.2015
  280 4218007768 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
  281 15003 Jozef Diky - DIAL faktúra za servis zabezpečovacieho systému 205,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  282 150156 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 87,83 € 8.10.2015 9.10.2015
  283 150105 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  284 150107 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  285 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.10.2015 9.10.2015
  286 2015173 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 208,54 € 8.10.2015 9.10.2015
  287 4218007586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 8.10.2015 9.10.2015
  288 F2015191 Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 519,60 € 8.10.2015 9.10.2015
  289 FV 315071 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za prevedené práce na Dome Nádaje 149,64 € 8.10.2015 9.10.2015
  290 215148 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 894,58 € 8.10.2015 9.10.2015
  291 215147 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 137,40 € 8.10.2015 9.10.2015
  292 15090421 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 474,46 € 8.10.2015 9.10.2015
  293 20150501 VIP-CARD, s.r.o. faktúra za inštruktážnu brožúru 140,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  294 F150023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 843,60 € 8.10.2015 9.10.2015
  295 150101 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 312,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  296 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.10.2015 9.10.2015
  297 215143 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 84,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  298 F150022 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 178,56 € 8.10.2015 9.10.2015
  299 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 8.10.2015 9.10.2015
  300 FV 315063 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 671,88 € 8.10.2015 9.10.2015
  301 150654 BENJAMÍN s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  302 0777154076 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,32 € 8.10.2015 9.10.2015
  303 23/2015 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,75 € 8.10.2015 9.10.2015
  304 1540645 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.10.2015 9.10.2015
  305 155061 PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 58053,66 € 8.10.2015 9.10.2015
  306 F150414 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 610,38 € 3.11.2015 4.11.2015
  307 215433 Ludus s.r.o. faktúra za dodaný tovar 118,51 € 3.11.2015 4.11.2015
  308 15100488 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 139,69 € 3.11.2015 4.11.2015
  309 150121 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  310 15100487 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 45,79 € 3.11.2015 4.11.2015
  311 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 3.11.2015 4.11.2015
  312 FV 315084 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za služby 144,36 € 3.11.2015 4.11.2015
  313 FV150583 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 145,99 € 3.11.2015 4.11.2015
  314 62015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 6075,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  315 F2015173 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 732,58 € 3.11.2015 4.11.2015
  316 FP1510070 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 224,75 € 3.11.2015 4.11.2015
  317 F2015164 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 14,72 € 3.11.2015 4.11.2015
  318 20150037 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  319 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 30,27 € 3.11.2015 4.11.2015
  320 39102015 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 30,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  321 2015008 Peter Bujnovský faktúra za servisné práce 24,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  322 4121505127 Mikrochem Trade, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 111,60 € 3.11.2015 4.11.2015
  323 5778101243 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,63 € 3.11.2015 4.11.2015
  324 150912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 48,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  325 150115 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  326 84098764 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 3.11.2015 4.11.2015
  327 15090459 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 3.11.2015 4.11.2015
  328 7238439607 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 220,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  329 7298312786 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  330 7298312937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 186,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  331 F150413 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 33,20 € 3.11.2015 4.11.2015
  332 F150412 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 265,60 € 3.11.2015 4.11.2015
  333 7193510222 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 577,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  334 7193510071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  335 115000553 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,80 € 3.11.2015 4.11.2015
  336 150110 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 165,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  337 0671/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  338 7175174039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 685,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  339 - Prvá komunálna finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 3.11.2015 4.11.2015
  340 3253571705 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 3.11.2015 4.11.2015
  341 1501011901 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 772,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  342 - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2015 4.11.2015
  343 7509452840 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 3.11.2015 4.11.2015
  344 2015191 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 235,14 € 3.11.2015 4.11.2015
  345 FV150053 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 533,89 € 3.11.2015 4.11.2015
  346 1501013366 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 70,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  347 150189 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,04 € 3.11.2015 4.11.2015
  348 150132 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  349 150129 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2015 4.11.2015
  350 151610078 decoLED SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 746,25 € 3.11.2015 4.11.2015
  351 F150455 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 23.11.2015 24.11.2015
  352 150137 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  353 150140 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 238,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  354 15110527 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 368,20 € 23.11.2015 24.11.2015
  355 28102015 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke práce 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  356 7445611363 VSE faktúra za elektrinu 3386,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  357 1779087690 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,13 € 23.11.2015 24.11.2015
  358 7233493824 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 953,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  359 7445612754 VSE faktúra za elektrinu 473,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  360 7233493674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 311,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  361 150117 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  362 150134 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  363 7445611647 VSE faktúra za elektrinu 360,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  364 7445615084 VSE faktúra za elektrinu 118,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  365 4218008938 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
  366 4218008940 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 23.11.2015 24.11.2015
  367 7203543031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1132,00 € 23.11.2015 24.11.2015
  368 01/2015 Zíkladná škola Kračúnovce faktúra za odber plynu a el. energie s školskom klube deti 3256,00 € 8.12.2015 9.12.2015
  369 501273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 8.12.2015 9.12.2015
  370 15110532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 228,95 € 8.12.2015 9.12.2015
  371 FV 150404 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 235,20 € 8.12.2015 9.12.2015
  372 15110548 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 618,95 € 8.12.2015 9.12.2015
  373 2015006 Ing. Ľubomír Filo faktúra za vyhotovenie podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel 150,00 € 8.12.2015 9.12.2015
  374 RONN/36/11/15/REOP RONN REOP faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia a osvetlenia ihriska 800,00 € 8.12.2015 9.12.2015
  375 - VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 8.12.2015 9.12.2015
  376 10150455 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 8.12.2015 9.12.2015
  377 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.12.2015 9.12.2015
  378 20150830 LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 1273,40 € 8.12.2015 9.12.2015
  379 2779996663 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,42 € 15.12.2015 16.12.2015
  380 FV150712 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,13 € 15.12.2015 16.12.2015
  381 12497 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  382 7248499408 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 312,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  383 142015 STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 144,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  384 7203589115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1334,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  385 7248499553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1123,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  386 F2015205 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 564,35 € 15.12.2015 16.12.2015
  387 FP1510087 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,26 € 15.12.2015 16.12.2015
  388 215128 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 176,46 € 15.12.2015 16.12.2015
  389 215126 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 58,90 € 15.12.2015 16.12.2015
  390 2015239 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2015 74,69 € 15.12.2015 16.12.2015
  391 0824/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  392 14/2015 Pavol Tichanský faktúra za prevedené stevebné práce 150,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  393 FV150055 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,85 € 15.12.2015 16.12.2015
  394 201605989 Petit Press, a.s. faktúra za predplatné Prešovský Korzár 230,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  395 7510410487 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 12,50 € 15.12.2015 16.12.2015
  396 151186 Peter Tkáč - Axet faktúra za výrobu el. sviečok na adventný veniec 309,73 € 15.12.2015 16.12.2015
  397 1501014362 Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  398 ZF316154118 SUDI s.r.o. faktúra za svetelnú tabuľu 350,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  399 2015209 PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 99,62 € 15.12.2015 16.12.2015
  400 FV150625 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,26 € 15.12.2015 16.12.2015
  401 F2015191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 587,76 € 15.12.2015 16.12.2015
  402 FP1510078 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 199,84 € 15.12.2015 16.12.2015
  403 15100505 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1289,26 € 15.12.2015 16.12.2015
  404 0755/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  405 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 15.12.2015 16.12.2015
  406 F2015237 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 256,61 € 4.1.2016 5.1.2016
  407 FP1510088 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,49 € 4.1.2016 5.1.2016
  408 FV150815 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 22,66 € 4.1.2016 5.1.2016
  409 F2015421 PESMENPOL spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 312,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  410 322015 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2015 na činnosť CVČ 335,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  411 150320 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 455,50 € 4.1.2016 5.1.2016
  412 F150642 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 418,61 € 4.1.2016 5.1.2016
  413 FV150063 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,65 € 4.1.2016 5.1.2016
  414 15120638 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 48,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  415 201512047 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 4.1.2016 5.1.2016
  416 2015030 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,06 € 4.1.2016 5.1.2016
  417 F2015240 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 270,05 € 4.1.2016 5.1.2016
  418 - VSE náklady na dopravu 20,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  419 150296 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 106,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  420 0900/2015 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  421 OPS/2763/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 46,97 € 4.1.2016 5.1.2016
  422 2015533 Geosense SK s.r.o. faktúra za služby 360,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  423 FV150071 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 341,40 € 4.1.2016 5.1.2016
  424 EE-22/12/2015 Ing. Martin Feč - EYVIN ELECTRIC faktúra za výmenu ističov 485,00 € 4.1.2016 5.1.2016
  425 215207 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 118,20 € 4.1.2016 5.1.2016
  426 7234165226 VSE faktúra za elektrinu 1767,82 € 4.1.2016 5.1.2016
  427 FV150005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,80 € 4.1.2016 5.1.2016
  428 F150033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 705,55 € 4.1.2016 5.1.2016
  429 1811/2015 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 4.1.2016 5.1.2016
  430 215186 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 412,76 € 4.1.2016 5.1.2016
  431 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 4.1.2016 5.1.2016
  432 1829/2015 RAMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 243,94 € 4.1.2016 5.1.2016
  433 15120601 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 4.1.2016 5.1.2016
  434 F150480 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,35 € 4.1.2016 5.1.2016
  435 1202012 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom priestorov Športovej haly Igora Nováka 30,00 €/font> 30.1.2016 31.1.2016
  436 2013008 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom športovej haly Igora Nováka 240,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  437 215179 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž systému RVO 945,58 € 30.1.2016 31.1.2016
  438 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 226,40 € 30.1.2016 31.1.2016
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 7400853319

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 9.2.2014 10.2.2014
  2 7498222208

  VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  3 7498222490

  VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  4 7498225998

  VSE faktúra za elektrinu 213,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  5 14010023

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 172,22 € 9.2.2014 10.2.2014
  6 872014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  7 2014/20

  Petromin faktúra za PHM 329,80 € 9.2.2014 10.2.2014
  8 F140002

  Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 508,34 € 9.2.2014 10.2.2014
  9 5041305444

  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,21 € 9.2.2014 10.2.2014
  10 CEN/2820/2013

  Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 9.2.2014 10.2.2014
  11 3243570168

  DOXX faktúra za stravné lístky 767,20 € 9.2.2014 10.2.2014
  12 6757622498

  Slovak Telekom faktúra za telefón 53,84 € 9.2.2014 10.2.2014
  13 20140047

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 49,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  14 1688496201

  Nakladatelství FORUM s.r.o. Faktúra za časopis 127,02 € 9.2.2014 10.2.2014
  15 -

  Orange faktúra za služby 48,78 € 9.2.2014 10.2.2014
  16 14010004

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 52,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  17 VH/14/0205

  CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 9.2.2014 10.2.2014
  18 7282937766

  SPP faktúra za plyn 1489,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  19 322181

  SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 9.2.2014 10.2.2014
  20 2013/245

  Petromin faktúra za PHM 175,43 € 9.2.2014 10.2.2014
  21 81400/2014

  AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 9.2.2014 10.2.2014
  22 7267955786

  SPP faktúra za plyn 384,00 € 9.2.2014 10.2.2014
  23 7313588513

  Slovak telekom faktúra za služby mobilnej siete 2,29 € 9.2.2014 10.2.2014
  24 F 130033

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 727,15 € 9.2.2014 10.2.2014
  25 13120617

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1165,73 € 9.2.2014 10.2.2014
  26 13120637

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 9.2.2014 10.2.2014
  27 FV 130002

  MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 21,37 € 9.2.2014 10.2.2014
  28 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 9.2.2014 10.2.2014
  29 7297941342

  SPP faktúra za plyn 384,00 € 4.3.2014 5.3.2014
  30 7317894266

  SPP faktúra za plyn 1443,00 € 4.3.2014 5.3.2014
  31 7297941502

  SPP faktúra za plyn 2197,00 € 4.3.2014 5.3.2014
  32 2583411

  Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 4.3.2014 5.3.2014
  33 7312367604

  Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 17,99 € 4.3.2014 5.3.2014
  34 FP1410010

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 140,98 € 4.3.2014 5.3.2014
  35 FV140052

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 80,41 € 4.3.2014 5.3.2014
  36 F 2014012

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 423,19 € 4.3.2014 5.3.2014
  37 7498223693

  VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 4.3.2014 5.3.2014
  38 FV1416110019

  CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. faktúra za PC zostavu 570,00 € 12.3.2014 13.3.2014
  39 40111

  ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
  40 7401192107

  SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1008,34 € 12.3.2014 13.3.2014
  41 7413961127

  SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1062,59 € 12.3.2014 13.3.2014
  42 -

  Orange faktúra za služby 50,82 € 12.3.2014 13.3.2014
  43 201417250

  SIMS, a.s. faktúra za služby 118,80 € 12.3.2014 13.3.2014
  44 14020044

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 107,64 € 12.3.2014 13.3.2014
  45 14020045

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za elektrinu 116,04 € 12.3.2014 13.3.2014
  46 -

  Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti 224,06 € 12.3.2014 13.3.2014
  47 20140142

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 205,90 € 12.3.2014 13.3.2014
  48 20140008

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 34,66 € 12.3.2014 13.3.2014
  49 FV-1412

  Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 12.3.2014 13.3.2014
  50 20140005

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 150,00 € 12.3.2014 13.3.2014
  51 0758603797

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,22 € 12.3.2014 13.3.2014
  52 1759594512

  Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 60,76 € 24.3.2014 25.3.2014
  53 1401000644

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 500,00 € 24.3.2014 25.3.2014
  54 7317915929

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1360,00 € 24.3.2014 25.3.2014
  55 7287979792

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1020,00 € 24.3.2014 25.3.2014
  56 7287979649

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 24.3.2014 25.3.2014
  57 FV140131

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 40,14 € 10.4.2014 11.4.2014
  58 -

  Orange faktúra za služby 48,60 € 10.4.2014 11.4.2014
  59 1401222

  Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 10.4.2014 11.4.2014
  60 214028

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 196,50 € 10.4.2014 11.4.2014
  61 214031

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 436,50 € 10.4.2014 11.4.2014
  62 14020051

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1160,98 € 10.4.2014 11.4.2014
  63 20140010

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 250,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  64 14020058

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 182,33 € 10.4.2014 11.4.2014
  65 2014056

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2014 74,69 € 10.4.2014 11.4.2014
  66 14021

  Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  67 F140009

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 330,27 € 10.4.2014 11.4.2014
  68 0159/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  69 F 2014030

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 452,75 € 10.4.2014 11.4.2014
  70 FP1410013

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 131,67 € 10.4.2014 11.4.2014
  71 F140010

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 10.4.2014 11.4.2014
  72 F140009

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 10.4.2014 11.4.2014
  73 3243570430

  DOXX faktúra za stravné lístky 1147,20 € 10.4.2014 11.4.2014
  74 7401973270

  Slovak Telekom faktúra za telefón 25,49 € 10.4.2014 11.4.2014
  75 7278015195

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 559,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  76 1401001824

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  77 7317938931

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 745,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  78 7278015036

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  79 FP1410023

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 98,17 € 10.4.2014 11.4.2014
  80 F 2014048

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 344,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  81 FV140204

  Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 65,80 € 10.4.2014 11.4.2014
  82 214108

  Ludus s.r.o. faktúra za tovar 68,62 € 10.4.2014 11.4.2014
  83 214037

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 68,40 € 10.4.2014 11.4.2014
  84 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 10.4.2014 11.4.2014
  85 14030102

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 81,60 € 10.4.2014 11.4.2014
  86 14500021

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 492,13 € 10.4.2014 11.4.2014
  87 -

  Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 10.4.2014 11.4.2014
  88 0267/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  89 FV 140069

  AGRO BILLY s.r.o. faktúra za tovar 150,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  90 3110400018

  Mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 10.4.2014 11.4.2014
  91 14030072

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 585,14 € 10.4.2014 11.4.2014
  92 7403052306

  Slovak Telekom a.s. faktúra za telefón 20,50 € 10.4.2014 11.4.2014
  93 2141108324

  SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 10.4.2014 11.4.2014
  94 201404378

  Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 55,80 € 10.4.2014 11.4.2014
  95 1/2014

  Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 300,00 € 10.4.2014 11.4.2014
  96 7404050523

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 20.5.2014 21.5.2014
  97 1140028

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 105,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  98 214046

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 213,30 € 20.5.2014 21.5.2014
  99 20140016

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  100 FV140002

  IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 20.5.2014 21.5.2014
  101 140100384

  Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 20.5.2014 21.5.2014
  102 140019

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 135,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  103 2014104

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 104,16 € 20.5.2014 21.5.2014
  104 14030130

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 20.5.2014 21.5.2014
  105 3760587994

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 72,34 € 20.5.2014 21.5.2014
  106 FV2014064

  Petromin faktúra za PHM 457,64 € 20.5.2014 21.5.2014
  107 F140014

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 267,33 € 20.5.2014 21.5.2014
  108 14030108

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 117,87 € 20.5.2014 21.5.2014
  109 14030107

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 148,19 € 20.5.2014 21.5.2014
  110 05/04/04/2014

  Daud Mohammed Barry faktúra za orezanie stromov 990,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  111 201405246

  Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 20.5.2014 21.5.2014
  112 141207158

  MEDIATEL spol. s.r.o. faktúra za služby 204,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  113 1405647

  SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 20.5.2014 21.5.2014
  114 14015

  AZ-ELPROMT spol. s.r.o. faktúra za osvetlenie telocvične ZŠ Kračúnovce 67,85 € 20.5.2014 21.5.2014
  115 214043

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 81,00 € 20.5.2014 21.5.2014
  116 -

  Orange faktúra za služby 58,92 € 20.5.2014 21.5.2014
  117 FV2014042

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 410,12 € 08.6.2014 09.6.2014
  118 -

  Orange faktúra za služby 49,11 € 08.6.2014 09.6.2014
  119 0761588672

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,85 € 08.6.2014 09.6.2014
  120 FV2014086

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 475,52 € 08.6.2014 09.6.2014
  121 0357/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  122 14500030

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 86,75 € 08.6.2014 09.6.2014
  123 FV140002

  IJB mont s.r.o. faktúra za občerstvenie folklórnej skupiny 90,78 € 08.6.2014 09.6.2014
  124 140307

  Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 36,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  125 140025

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  126 140027

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  127 FV140274

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 42,71 € 08.6.2014 09.6.2014
  128 1401002966

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 735,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  129 7278037281

  SPP faktúra za plyn 214,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  130 7317960698

  SPP faktúra za plyn 286,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  131 7278037120

  SPP faktúra za plyn 384,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  132 FP1410031

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 115,18 € 08.6.2014 09.6.2014
  133 F 2014069

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 403,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  134 7471359642

  VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  135 7471358467

  VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  136 7471361893

  VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  137 7471358184

  VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 08.6.2014 09.6.2014
  138 7405186346

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 1,20 € 24.6.2014 25.6.2014
  139 7405026254

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 19,30 € 24.6.2014 25.6.2014
  140 3043570639

  DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 24.6.2014 25.6.2014
  141 05/2014

  Pavol Šebeš faktúra za montáž 100,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  142 140044

  Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  143 20140580

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 675,40 € 24.6.2014 25.6.2014
  144 140039

  Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 77,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  145 13/2014

  Podduklianska knižnica faktúra za služby bibliobusom 117,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  146 FV140001

  MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 498,77 € 24.6.2014 25.6.2014
  147 140031

  Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 346,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  148 20140651

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 42,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  149 F140031

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 400,58 € 24.6.2014 25.6.2014
  150 14040169

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1249,66 € 24.6.2014 25.6.2014
  151 F140015

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 176,28 € 24.6.2014 25.6.2014
  152 FV 140006

  FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 484,79 € 24.6.2014 25.6.2014
  153 140453

  Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 201,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  154 2014108

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 577,09 € 24.6.2014 25.6.2014
  155 0425/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  156 140050

  Molnár Jaroslav - Autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  157 14050191

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 160,89 € 24.6.2014 25.6.2014
  158 14050196

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 609,63 € 24.6.2014 25.6.2014
  159 14050190

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 369,24 € 24.6.2014 25.6.2014
  160 153077

  PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 1331,94 € 24.6.2014 25.6.2014
  161 154034

  PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 24599,28 € 24.6.2014 25.6.2014
  162 1401004122

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 15,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  163 7317981436

  SPP faktúra za plyn 91,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  164 7278058461

  SPP faktúra za plyn 120,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  165 7317981285

  SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.6.2014 25.6.2014
  166 400273016

  Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 24.6.2014 25.6.2014
  167 FV140357

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 68,40 € 24.6.2014 25.6.2014
  168 FP1410040

  BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,84 € 24.6.2014 25.6.2014
  169 F 2014084

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 528,59 € 24.6.2014 25.6.2014
  170 20140707

  Ing. Renáta Gulová faktúra za vypracovanie tepelnotechnického posudku 200,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  171 2014129

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 675,15 € 28.7.2014 29.7.2014
  172 20140030

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 240,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  173 FOFPO2014134

  FLORIAN, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  174 201409392

  Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,40 € 28.7.2014 29.7.2014
  175 F20140029

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za služby 180,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  176 0508/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  177 84073898

  PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 28.7.2014 29.7.2014
  178 140070

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 338,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  179 221450894

  HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za dodaný tovar 442,80 € 28.7.2014 29.7.2014
  180 214085

  ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 61,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  181 20140024

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 53,56 € 28.7.2014 29.7.2014
  182 F14 310176

  PO CAR s.r.o. faktúra za služby 240,29 € 28.7.2014 29.7.2014
  183 F 2014090

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 127,68 € 28.7.2014 29.7.2014
  184 140060

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 110,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  185 140056

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 140,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  186 140061

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  187 2014151

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2014 74,69 € 28.7.2014 29.7.2014
  188 214084

  ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 165,25 € 28.7.2014 29.7.2014
  189 7273106274

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  190 7233145879

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  191 7273106119

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  192 4763605748

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,90 € 28.7.2014 29.7.2014
  193 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.7.2014 29.7.2014
  194 2583411

  Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 15,60 € 28.7.2014 29.7.2014
  195 2014037

  Sunny - S spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  196 4/2014

  Folklórny súbor Orgonina faktúra za vystúpenie folklórneho súboru 500,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  197 13/2014

  Jozef VARGA JOŽKO - JOŽKA faktúra za vystúpenie ľudového rozprávača 170,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  198 201431

  Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 430,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  199 FV140059

  Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 50,02 € 28.7.2014 29.7.2014
  200 1401005192

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 10,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  201 7406212602

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 28.7.2014 29.7.2014
  202 372014E

  Elena Velebírová - ELÁN faktúra za inžiniersku činnosť 720,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  203 FP1410041

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,62 € 28.7.2014 29.7.2014
  204 F 2014100

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 517,13 € 28.7.2014 29.7.2014
  205 -

  Orange faktúra za služby 56,47 € 28.7.2014 29.7.2014
  206 62014

  SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 6055,00 € 28.7.2014 29.7.2014
  207 5762595360

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,68 € 28.7.2014 29.7.2014
  208 -

  Orange faktúra za služby 50,15 € 21.8.2014 22.8.2014
  209 9764752499

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,27 € 21.8.2014 22.8.2014
  210 7218161079

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 111,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  211 F1403

  Ľubomír Krupa - Krusado faktúra za tovar 144,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  212 7298073692

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 83,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  213 1142206677

  ŠEVT a.s. faktúra za tovar 22,24 € 21.8.2014 22.8.2014
  214 7298073552

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  215 20140030

  Ing. Tomáš Velebír faktúra za služby 280,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  216 3243571309

  DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 21.8.2014 22.8.2014
  217 2141120959

  SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 21.8.2014 22.8.2014
  218 7485459261

  VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  219 7407182376

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 21.8.2014 22.8.2014
  220 7485455899

  VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  221 7485455618

  VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  222 7485457053

  VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  223 1401006458

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 1350,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  224 40536

  ATAK, výrobné družstvo faktúra za dodaný tovar 1107,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  225 14500076

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 294,55 € 21.8.2014 22.8.2014
  226 2014146

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 695,66 € 21.8.2014 22.8.2014
  227 201410343

  Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,20 € 21.8.2014 22.8.2014
  228 8340141970

  Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné 72,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  229 20140127

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 21.8.2014 22.8.2014
  230 302014

  SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2014 na originálne kompetencie 894,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  231 14060287

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 441,77 € 21.8.2014 22.8.2014
  232 14070301

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 109,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  233 14070307

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 128,74 € 21.8.2014 22.8.2014
  234 14070309

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 608,78 € 21.8.2014 22.8.2014
  235 140086

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 300,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  236 0634/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.8.2014 22.8.2014
  237 26/2014

  Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členské za rok 2014 60,75 € 21.8.2014 22.8.2014
  238 1401008095

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 810,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  239 7408156303

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 17,99 € 8.9.2014 9.9.2014
  240 4218004550

  Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 38,56 € 8.9.2014 9.9.2014
  241 140006

  Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2880,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  242 84073898

  PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 24,90 € 8.9.2014 9.9.2014
  243 90256633

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za prečistenie kanalizácie 425,77 € 8.9.2014 9.9.2014
  244 1405389000

  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 8.9.2014 9.9.2014
  245 140089

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 125,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  246 14080352

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 180,96 € 8.9.2014 9.9.2014
  247 14080350

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 377,77 € 8.9.2014 9.9.2014
  248 F14 310802

  PO CAR s.r.o. faktúra za služby 1193,41 € 8.9.2014 9.9.2014
  249 20140881

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 81,60 € 8.9.2014 9.9.2014
  250 14060256

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1205,75 € 8.9.2014 9.9.2014
  251 20140779

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 33,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  252 2014034

  Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky 600,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  253 F 2014110

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 192,44 € 8.9.2014 9.9.2014
  254 7213207957

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 384,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  255 7154927713

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 230,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  256 7213208099

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 173,00 € 8.9.2014 9.9.2014
  257 4765729268

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,57 € 8.9.2014 9.9.2014
  258 20140036

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 28,48 € 26.9.2014 27.9.2014
  259 F 2014128

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 45,96 € 26.9.2014 27.9.2014
  260 20140010

  Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 460,10 € 26.9.2014 27.9.2014
  261 20140011

  Ján Pankuch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 127,90 € 26.9.2014 27.9.2014
  262 214100

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 155,70 € 26.9.2014 27.9.2014
  263 1234/2014

  EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 26.9.2014 27.9.2014
  264 FV140003

  IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie súboru 137,92 € 26.9.2014 27.9.2014
  265 F140022

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 1211,64 € 26.9.2014 27.9.2014
  266 -

  Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 203,11 € 26.9.2014 27.9.2014
  267 -

  Orange faktúra za služby 52,21 € 26.9.2014 27.9.2014
  268 F14107

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 338,75 € 26.9.2014 27.9.2014
  269 F14105

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 383,94 € 26.9.2014 27.9.2014
  270 F140130

  NORMA potreby pre domácnosť faktúra za dodaný tovar 118,34 € 26.9.2014 27.9.2014
  271 14500098

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 234,37 € 26.9.2014 27.9.2014
  272 0754/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 26.9.2014 27.9.2014
  273 F140020

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 327,13 € 26.9.2014 27.9.2014
  274 2014165

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 472,04 € 26.9.2014 27.9.2014
  275 F2014201

  Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 483,60 € 26.9.2014 27.9.2014
  276 20140174

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,96 € 26.9.2014 27.9.2014
  277 140099

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 264,00 € 26.9.2014 27.9.2014
  278 140102

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 216,00 € 26.9.2014 27.9.2014
  279 2014211

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2014 74,69 € 26.9.2014 27.9.2014
  280 5114531937

  Alza.cz a.s. faktúra za dodaný tovar 183,85 € 2.10.2014 3.10.2014
  281 F 2014147

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 670,04 € 15.10.2014 16.10.2014
  282 FP1410064

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,41 € 15.10.2014 16.10.2014
  283 FV140522

  Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 110,29 € 15.10.2014 16.10.2014
  284 2014186

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 706,46 € 15.10.2014 16.10.2014
  285 0836/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.10.2014 16.10.2014
  286 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. Úhrada poistného 75,09 € 15.10.2014 16.10.2014
  287 20140209

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 974,40 € 15.10.2014 16.10.2014
  288 14090410

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,51 € 15.10.2014 16.10.2014
  289 1401009900

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 782,00 € 15.10.2014 16.10.2014
  290 20140693

  GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 119,60 € 15.10.2014 16.10.2014
  291 7409127926

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 15.10.2014 16.10.2014
  292 140802

  Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 473,83 € 15.10.2014 16.10.2014
  293 04/09/14

  Rudolf Baláž faktúra za služby 290,00 € 15.10.2014 16.10.2014
  294 20140043

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za výkopové práce 360,00 € 15.10.2014 16.10.2014
  295 20140042

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 260,00 € 15.10.2014 16.10.2014
  296 140109

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 115,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  297 14100474

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 616,25 € 3.11.2014 4.11.2014
  298 -

  Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 3.11.2014 4.11.2014
  299 20140046

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za pc zostavu a tlačiareň 887,46 € 3.11.2014 4.11.2014
  300 1402000949

  SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 3.11.2014 4.11.2014
  301 20140216

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 630,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  302 20140215

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 991,64 € 3.11.2014 4.11.2014
  303 14090390

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1254,08 € 3.11.2014 4.11.2014
  304 FAP002660/2014

  Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 240,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  305 -

  Orange faktúra za služby 57,84 € 3.11.2014 4.11.2014
  306 4218007684

  Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 3.11.2014 4.11.2014
  307 201410010

  D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 99,79 € 3.11.2014 4.11.2014
  308 201454

  ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné a asfaltérske práce 26730,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  309 F2014247

  Marek MATEJ - PLYNOMA faktúra za vykonané servisné práce 43,20 € 3.11.2014 4.11.2014
  310 FP1410090

  Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 192,95 € 3.11.2014 4.11.2014
  311 1306/2014

  EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 3.11.2014 4.11.2014
  312 14090445

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 220,88 € 3.11.2014 4.11.2014
  313 16102014

  Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 125,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  314 140125

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  315 140112

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  316 140120

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  317 140114

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  318 20140989

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 292,40 € 3.11.2014 4.11.2014
  319 F140166

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 3.11.2014 4.11.2014
  320 F140164

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 3.11.2014 4.11.2014
  321 0766672655

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 77,09 € 3.11.2014 4.11.2014
  322 7273144793

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 538,00 € 3.11.2014 4.11.2014
  323 0767618876

  Slovak Telekom a.s. ffaktúra za služby pevnej siete 63,94 € 23.11.2014 24.11.2014
  324 7415481669

  VSE faktúra za elektrinu 4022,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  325 7303116034

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 889,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  326 20140229

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 751,97 € 23.11.2014 24.11.2014
  327 20140228

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 748,04 € 23.11.2014 24.11.2014
  328 140137

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  329 140129

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  330 140133

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  331 140110

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 220,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  332 20140948

  FEREX, s.r.o. faktúra za kontajnery 824,40 € 23.11.2014 24.11.2014
  333 10140592

  Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 23.11.2014 24.11.2014
  334 7415485924

  VSE faktúra za elektrinu 160,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  335 7415481955

  VSE faktúra za elektrinu 404,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  336 99754501

  PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  337 7223227396

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 833,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  338 F140222

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 342,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  339 7415483156

  VSE faktúra za elektrinu 474,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  340 7303115883

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 389,00 € 23.11.2014 24.11.2014
  341 FV 140348

  AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 558,50 € 23.11.2014 24.11.2014
  342 FV140616

  Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 69,12 € 23.11.2014 24.11.2014
  343 FP1410072

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,18 € 23.11.2014 24.11.2014
  344 F2014161

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 505,85 € 23.11.2014 24.11.2014
  345 7410096195

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 23.11.2014 24.11.2014
  346 7426182406

  SPP Vyúčtovacia faktúra za plyn 382,02 € 23.11.2014 24.11.2014
  347 20140246

  Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK faktúra za dodaný tovar 113,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  348 201414274

  Soft-Tech, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,36 € 8.12.2014 9.12.2014
  349 140292

  Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 320,80 € 8.12.2014 9.12.2014
  350 140017

  Jozef Kundrík faktúra za vykonané asfaltérske práce 2592,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  351 09/2014

  Ján Centek faktúra za vyčistenie studní 350,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  352 F140028

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 667,30 € 8.12.2014 9.12.2014
  353 14110531

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 421,85 € 8.12.2014 9.12.2014
  354 -

  Orange faktúra za služby 48,63 € 8.12.2014 9.12.2014
  355 140147

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  356 140145

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  357 F2014169

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 59,21 € 8.12.2014 9.12.2014
  358 14100493

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 171,55 € 8.12.2014 9.12.2014
  359 140141

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  360 140140

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  361 140139

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  362 14500132

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 335,96 € 8.12.2014 9.12.2014
  363 0922/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  364 20140231

  DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 252,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  365 F140212

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 44,29 € 8.12.2014 9.12.2014
  366 F140223

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 480,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  367 2014205

  Petromin, spol. s.r.o. faktúra za PHM 485,54 € 8.12.2014 9.12.2014
  368 7411065883

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 8.12.2014 9.12.2014
  369 201504518

  Petit Press, a.s. faktúra za predplatné denníka Prešovský Korzár 205,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  370 20141056

  LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 175,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  371 1401013176

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 24,00 € 8.12.2014 9.12.2014
  372 7263228233

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 17.12.2014 18.12.2014
  373 401273016

  Slovenská pošta, a.s. faktúra za predplatné 14,20 € 17.12.2014 18.12.2014
  374 7263228391

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 17.12.2014 18.12.2014
  375 FP1410077

  BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 194,84 € 17.12.2014 18.12.2014
  376 FV140683

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 63,34 € 17.12.2014 18.12.2014
  377 F2014196

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 558,14 € 17.12.2014 18.12.2014
  378 7228268048

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 981,00 € 17.12.2014 18.12.2014
  379 4768568086

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 82,51 € 30.12.2014 31.12.2014
  380 214130

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 294,00 € 30.12.2014 31.12.2014
  381 14500151

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,96 € 30.12.2014 31.12.2014
  382 2014043

  Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu plynového zariadenia 138,80 € 30.12.2014 31.12.2014
  383 99754501

  PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 30.12.2014 31.12.2014
  384 FV140004

  MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,16 € 30.12.2014 31.12.2014
  385 20140778

  GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 83,00 € 30.12.2014 31.12.2014
  386 214146

  ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 70,15 € 30.12.2014 31.12.2014
  387 214145

  ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby 180,40 € 30.12.2014 31.12.2014
  388 FP1410117

  Darina Vankova faktúra za dodaný tovar 72,72 € 5.1.2015 6.1.2015
  389 154115

  PEhAES, a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 18831,28 € 5.1.2015 6.1.2015
  390 OPS/2780/2014

  Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 39,96 € 5.1.2015 6.1.2015
  391 F2014223

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 210,20 € 5.1.2015 6.1.2015
  392 14120612

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom kontajnera 144,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  393 FV140114

  Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 90,68 € 5.1.2015 6.1.2015
  394 20140052

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vykonané práce a autodopravu 1185,60 € 5.1.2015 6.1.2015
  395 20140051

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  396 F140032

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 446,12 € 5.1.2015 6.1.2015
  397 F140374

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 15,95 € 5.1.2015 6.1.2015
  398 140154

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 280,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  399 FV140040

  FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 157,80 € 5.1.2015 6.1.2015
  400 1054/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  401 1688793901

  Nakladatelství FORUM s.r.o. faktúra za časopis 88,62 € 5.1.2015 6.1.2015
  402 -

  Orange faktúra za služby 48,48 € 5.1.2015 6.1.2015
  403 2014033

  Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 324,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  404 162014

  STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 216,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  405 14500163

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,24 € 5.1.2015 6.1.2015
  406 2014280

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2014 74,69 € 5.1.2015 6.1.2015
  407 2014226

  PETROMIN, spol. s.r.o. faktúra za PHM 318,94 € 5.1.2015 6.1.2015
  408 0989/2014

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  409 14110545

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1246,87 € 5.1.2015 6.1.2015
  410 FV 140416

  AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 158,00 € 5.1.2015 6.1.2015
  411 2583511

  INPROST s.r.o. faktúra za obecné noviny 67,60 € 5.1.2015 6.1.2015
  412 F2014216

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 337,51 € 5.1.2015 6.1.2015
  413 FV140705

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 31,78 € 5.1.2015 6.1.2015
  414 7412037527

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 20,50 € 5.1.2015 6.1.2015
  415 3243571752

  DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 957,20 € 5.1.2015 6.1.2015
  416 -

  MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 150,00 € 5.1.2015 6.1.2015
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 2583311

  Inprost s.r.o. Faktúra za obecné noviny 52,00 € 3.1.2013 7.2.2013
  2 7317617529

  SPP faktúra za dodávku zemného plynu 395,00 € 8.1.2013 7.2.2013
  3 7302648249

  SPP faktúra za dodávku zemného plynu 1431,00 € 8.1.2013 7.2.2013
  4 51633/2013 AJFA+AVIS s.r.o.

  faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 3.1.2013 7.2.2013
  5 5745954258

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 8.1.2013 7.2.2013
  6 12000307

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 125,00 € 4.1.2013 8.2.2013
  7 12000287

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 161,73 € 4.1.2013 8.2.2013
  8 -

  Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2012/212 50,63 € 7.1.2013 8.2.2013
  9 2012036

  Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 8.1.2013 8.2.2013
  10 322181

  SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 8.1.2013 8.2.2013
  11 12120556

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 150,43 € 8.1.2013 8.2.2013
  12 VH/13/0232

  CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 11.1.2013 8.2.2013
  13 F 312013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 11.1.2013 8.2.2013
  14 12120589

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 428,28 € 14.1.2013 8.2.2013
  15 CEN/2842/2012

  Prima banka poplatok za vedenie účtu 39,96 € 15.1.2013 8.2.2013
  16 5041202040

  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,30 € 16.1.2013 8.2.2013
  17 01/2013

  Pavol Šebeš faktúra za kurenárske práce 70,00 € 18.1.2013 8.2.2013
  18 2013002

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 300,00 € 23.1.2013 8.2.2013
  19 120227

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 230,00 € 2.1.2013 8.2.2013
  20 7284101709

  VSE faktúra za elektrinu 265,38 € 18.1.2013 8.2.2013
  21 7414775073

  SPP faktúra za plyn 836,62 € 21.1.2013 8.2.2013
  22 -

  Orange faktúra za služby 47,28 € 17.1.2013 8.2.2013
  23 7200108203

  VSE faktúra za elektrinu 1941,34 € 18.1.2013 8.2.2013
  24 7414775148

  SPP faktúra za plyn 667,29 € 21.1.2013 8.2.2013
  25 7284101710

  VSE faktúra za elektrinu 355,80 € 18.1.2013 8.2.2013
  26 20130001

  Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1191,00 € 6.2.2013 22.2.2013
  27 7448118876

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 98,11 € 28.1.2013 22.2.2013
  28 7421116662

  VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 4.2.2013 22.2.2013
  29 7421118267

  VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 4.2.2013 22.2.2013
  30 2013008

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 398,06 € 6.2.2013 22.2.2013
  31 FP 1310011

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,07 € 6.2.2013 22.2.2013
  32 FV 130035

  Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 52,07 € 4.2.2013 22.2.2013
  33 7421120804

  VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 4.2.2013 22.2.2013
  34 7421116951

  VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 4.2.2013 22.2.2013
  35 -

  ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 41,80 € 4.2.2013 22.2.2013
  36 -

  ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 449,62 € 4.2.2013 22.2.2013
  37 1301000172

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 290,00 € 4.3.2013 15.3.2013
  38 7317648031

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1308,00 € 5.3.2013 15.3.2013
  39 7282707146

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 5.3.2013 15.3.2013
  40 FP 1310016

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,18 € 7.3.2013 15.3.2013
  41 F13 130031

  PO CAR s.r.o. faktúra za kúpu auta 17475,43 € 21.1.2013 15.3.2013
  42 20111133

  GIRA - B.G.H spol. s.r.o. faktúra za stavebné práce 5431,36 € 7.12.2011 15.3.2013
  43 12120593

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1172,92 € 14.1.2013 15.3.2013
  44 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 61,96 € 17.1.2013 15.3.2013
  45 F 2013003

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 76,92 € 23.1.2013 15.3.2013
  46 13010005

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 596,27 € 29.1.2013 15.3.2013
  47 F 412013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 270,24 € 31.1.2013 15.3.2013
  48 28/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 4.2.2013 15.3.2013
  49 -

  Slovak telekom faktúra za telefón 38,96 € 4.2.2013 15.3.2013
  50 F 322013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 4.2.2013 15.3.2013
  51 FV 130001

  MIRAD s.r.o. faktúra za tovar 332,64 € 4.2.2013 15.3.2013
  52 F 130001

  Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 159,60 € 4.2.2013 15.3.2013
  53 13/13

  Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 64,00 € 6.2.2013 15.3.2013
  54 7312639740

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1351,00 € 8.2.2013 15.3.2013
  55 7312639568

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 395,00 € 8.2.2013 15.3.2013
  56 7212738643

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1387,00 € 8.2.2013 15.3.2013
  57 -

  Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/17 187,77 € 8.2.2013 15.3.2013
  58 -

  Orange faktúra za Orange 51,14 € 18.2.2013 15.3.2013
  59 7412953676

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 468,89 € 19.2.2013 15.3.2013
  60 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 0,58 € 19.2.2013 15.3.2013
  61 7401168104

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,65 € 21.2.2013 15.3.2013
  62 F 2013024

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 251,64 € 5.3.2013 15.3.2013
  63 FV 130093

  Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 40,58 € 5.3.2013 15.3.2013
  64 130002

  Jozef DIKY - DIAL faktúra za dodaný tovar 200,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  65 6747915476

  Slovak telekom faktúra za telefón 39,95 € 11.4.2013 12.4.2013
  66 2012070

  Anton Dzupina-ELEKTROMIX faktúra za dodaný tovar 249,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  67 -

  Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovarov č.2013/37 415,15 € 11.4.2013 12.4.2013
  68 302013

  SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 894,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  69 13020039

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 577,69 € 11.4.2013 12.4.2013
  70 F 1300007

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 420,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  71 2131107827

  SOZA Faktúra za autorsku odmenu 20,40 € 11.4.2013 12.4.2013
  72 0166/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  73 2013064

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2013 74,69 € 11.4.2013 12.4.2013
  74 130012

  Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby 40,00 € 11.4.2013 12.4.2013
  75 F 130008

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 273,27 € 11.4.2013 12.4.2013
  76 7297714958

  SPP faktúra za plyn 698,00 € 24.4.2013 25.4.2013
  77 7297714786

  SPP faktúra za plyn 395,00 € 24.4.2013 25.4.2013
  78 7317671677

  SPP faktúra za plyn 716,00 € 24.4.2013 25.4.2013
  79 FP 1310024

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,16 € 24.4.2013 25.4.2013
  80 F 2013042

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 449,64 € 24.4.2013 25.4.2013
  81 5/2013

  ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 497,80 € 24.4.2013 25.4.2013
  82 5/2013

  ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 62,70 € 24.4.2013 25.4.2013
  83 -

  Orange faktúra za služby 48,82 € 24.4.2013 25.4.2013
  84 037/2013

  JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 24.4.2013 25.4.2013
  85 F 1300032

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 498,00 € 24.4.2013 25.4.2013
  86 0100008656

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 24.4.2013 25.4.2013
  87 7282707298

  SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1273,00 € 24.4.2013 25.4.2013
  88 FV 130168

  Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 31,81 € 29.4.2013 30.4.2013
  89 4209050895

  ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
  90 4209050909

  ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 29.4.2013 30.4.2013
  91 F 130130

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 138,98 € 29.4.2013 30.4.2013
  92 2013/57

  Petromin faktúra za PHM 339,50 € 29.4.2013 30.4.2013
  93 0245/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  94 213025

  Ing. Ján Chudý faktúra za opravu 184,80 € 29.4.2013 30.4.2013
  95 13030069

  MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za pristavenie kontajnera 64,56 € 29.4.2013 30.4.2013
  96 345/2013

  EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 162,96 € 29.4.2013 30.4.2013
  97 F 130009

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 320,86 € 29.4.2013 30.4.2013
  98 20130001

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za tovar 23,06 € 29.4.2013 30.4.2013
  99 F 332013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  100 F 1300008

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 720,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  101 092013E

  Elena Velebírová - ELÁN faktúra za služby 300,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  102 1/2013

  IJB mont s.r.o. faktúra za spoločenské posedenie 77,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  103 1301000713

  Slovenský futbalový zváz faktúra za registráciu hráčov 37,00 € 29.4.2013 30.4.2013
  104 5748895376

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 45,70 € 29.4.2013 30.4.2013
  105 7461201412

  VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  106 1/2013

  Daniel Kacvinský faktúra za výkopové práce 750,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  107 7461201695

  VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  108 7461205429

  VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  109 7461202974

  VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  110 FP 1310029

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 162,36 € 10.5.2013 11.5.2013
  111 -

  Orange faktúra za Orange 47,13 € 10.5.2013 11.5.2013
  112 FV 130002

  Fistav s.r.o faktúra za tovar 399,00 € 10.5.2013 11.5.2013
  113 -

  Orange faktúra za Orange 49,65 € 29.5.2013 30.5.2013
  114 FV 352013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  115 20130297

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 118,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  116 20130007

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 300,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  117 13040149

  MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 176,06 € 29.5.2013 30.5.2013
  118 13500018

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 80,86 € 29.5.2013 30.5.2013
  119 20130275

  LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 200,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  120 2013/76

  Petromin faktúra za PHM 493,49 € 29.5.2013 30.5.2013
  121 F 130011

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 254,57 € 29.5.2013 30.5.2013
  122 347/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  123 FV 130006

  Fistav s.r.o faktúra za tovar 249,34 € 29.5.2013 30.5.2013
  124 2749882680

  Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 32,58 € 29.5.2013 30.5.2013
  125 221350530

  HOBLA H Slovensko s.r.o. faktúra za tovar 307,32 € 29.5.2013 30.5.2013
  126 21-3-0000168

  Ludus s.r.o. faktúra za tovar 108,30 € 29.5.2013 30.5.2013
  127 13040129

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 611,47 € 29.5.2013 30.5.2013
  128 130100477

  Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 29.5.2013 30.5.2013
  129 F 2013049

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 90,34 € 29.5.2013 30.5.2013
  130 13030100

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 29.5.2013 30.5.2013
  131 13030111

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1131,74 € 29.5.2013 30.5.2013
  132 13030110

  MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 385,50 € 29.5.2013 30.5.2013
  133 F 342013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  134 2013125

  PYROSLUŽBA faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 106,16 € 29.5.2013 30.5.2013
  135 7247787216

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 268,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  136 7247787042

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 395,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  137 7307715895

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 275,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  138 1301001299

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 25,00 € 29.5.2013 30.5.2013
  139 F 2013058

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 480,60 € 29.5.2013 30.5.2013
  140 FV 130239

  Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 43,11 € 29.5.2013 30.5.2013
  141 1350470

  Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 160,75 € 29.5.2013 30.5.2013
  142 FV 201319

  ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 1987,20 € 16.7.2013 17.7.2013
  143 FV 130367

  Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 27,90 € 16.7.2013 17.7.2013
  144 FP 1310046

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 97,21 € 16.7.2013 17.7.2013
  145 F 2013089

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 306,56 € 16.7.2013 17.7.2013
  146 FV 130297

  Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 59,17 € 16.7.2013 17.7.2013
  147 300273016

  Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 7,60 € 16.7.2013 17.7.2013
  148 -

  Orange faktúra za služby 47,25 € 16.7.2013 17.7.2013
  149 4750845937

  Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 100,04 € 16.7.2013 17.7.2013
  150 FV 130006

  Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 400,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  151 130028

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  152 13500034

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 339,35 € 16.7.2013 17.7.2013
  153 2013/96

  Petromin faktúra za PHM 758,70 € 16.7.2013 17.7.2013
  154 416/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  155 213039

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 264,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  156 F 130013

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 107,32 € 16.7.2013 17.7.2013
  157 48/2013

  Podduklianska knižnica faktúra za služby 90,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  158 1300028

  SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 85,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  159 1300018

  SEMA tour,s.r.o. faktúra za prepravu 157,50 € 16.7.2013 17.7.2013
  160 20130004

  Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za montážne práce 385,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  161 213028

  Miroslav Štempeľ Renovácia tonerového cartridge 35,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  162 213027

  Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 34,55 € 16.7.2013 17.7.2013
  163 213026

  Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 209,77 € 16.7.2013 17.7.2013
  164 F 2013066

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 12,02 € 16.7.2013 17.7.2013
  165 F 2013072

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 448,97 € 16.7.2013 17.7.2013
  166 7322686492

  SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  167 7130100616

  Prima banka Slovensko, a.s. faktúra za poskytnutie informácii 60,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  168 1301001891

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  169 7262800878

  SPP faktúra za plyn 115,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  170 1307087

  SLOVGRAM faktúra za autorské práva 33,50 € 16.7.2013 17.7.2013
  171 7322686655

  SPP faktúra za plyn 113,00 € 16.7.2013 17.7.2013
  172 FP 1310039

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 123,31 € 16.7.2013 17.7.2013
  173 9/2013

  ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 61,75 € 16.7.2013 17.7.2013
  174 9/2013

  ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 578,04 € 16.7.2013 17.7.2013
  175 F 1300105

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 121,96 € 16.8.2013 17.8.2013
  176 13060266

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 135,05 € 16.8.2013 17.8.2013
  177 13060233

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 597,12 € 16.8.2013 17.8.2013
  178 13060259

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 431,90 € 16.8.2013 17.8.2013
  179 490/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  180 2013/119

  Petromin faktúra za PHM 569,90 € 16.8.2013 17.8.2013
  181 F 2013080

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 76,15 € 16.8.2013 17.8.2013
  182 20/2013

  ML - audit, s.r.o. Overenie účtovnej záverky za rok 2012 720,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  183 F 462013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1520,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  184 20130008

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 74,43 € 16.8.2013 17.8.2013
  185 F 1300104

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 270,06 € 16.8.2013 17.8.2013
  186 26/2013

  Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský príspevok 59,20 € 16.8.2013 17.8.2013
  187 2013175

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2013 74,69 € 16.8.2013 17.8.2013
  188 13050203

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1252,50 € 16.8.2013 17.8.2013
  189 FV 130041

  GASTRO-GALAXI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11117,99 € 16.8.2013 17.8.2013
  190 FP 1310051

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,50 € 16.8.2013 17.8.2013
  191 F 201307236

  BARDBYT, s.r.o. faktúra za prenájom tribúny 850,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  192 FV 20132004

  ORMIX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 107,29 € 16.8.2013 17.8.2013
  193 7478078296

  VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  194 7478082273

  VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  195 7478078578

  VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  196 7478079845

  VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  197 120004

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  198 120177

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 170,40 € 16.8.2013 17.8.2013
  199 120175

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 127,80 € 16.8.2013 17.8.2013
  200 120180

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 132,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  201 120181

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  202 120188

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 78,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  203 29/2013

  MŠ Kračúnovce faktúra za stočné 1. polrok 2013 93,60 € 16.8.2013 17.8.2013
  204 -

  Orange faktúra za služby 49,82 € 16.8.2013 17.8.2013
  205 F 201336

  Kandráčovci faktúra za koncert 900,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  206 7751798255

  Slovak telekom faktúra za telefón 43,45 € 16.8.2013 17.8.2013
  207 1301002491

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 20,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  208 7212859131

  SPP faktúra za plyn 395,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  209 7212859297

  SPP faktúra za plyn 104,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  210 7322708257

  SPP faktúra za plyn 106,00 € 16.8.2013 17.8.2013
  211

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 16.8.2013 17.8.2013
  212 1132204555

  ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 16,80 € 16.8.2013 17.8.2013
  213 FV 130063

  Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 49,50 € 16.8.2013 17.8.2013
  214 1301003324

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 720,00 € 23.8.2013 24.8.2013
  215 7297806029

  SPP faktúra za plyn 395,00 € 23.8.2013 24.8.2013
  216 7317762167

  SPP faktúra za plyn 106,00 € 23.8.2013 24.8.2013
  217 7297806180

  SPP faktúra za plyn 104,00 € 23.8.2013 24.8.2013
  218 20130401

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 178,80 € 17.9.2013 18.9.2013
  219 20130501

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 267,12 € 17.9.2013 18.9.2013
  220 20130511

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 180,96 € 17.9.2013 18.9.2013
  221 20130513

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 189,60 € 17.9.2013 18.9.2013
  222 20130602

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 144,72 € 17.9.2013 18.9.2013
  223 20130608

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 452,40 € 17.9.2013 18.9.2013
  224 20130606

  JAVOLKO Ján faktúra za dopravu 115,20 € 17.9.2013 18.9.2013
  225 4752772936

  Slovak Telekom faktúra za telefón 45,96 € 17.9.2013 18.9.2013
  226 3033570897

  DOXX faktúra za stravné lístky 1529,12 € 17.9.2013 18.9.2013
  227 -

  Orange faktúra za služby 56,93 € 17.9.2013 18.9.2013
  228 1031/2013

  EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 129,72 € 17.9.2013 18.9.2013
  229 201330

  ASFALTER,s.r.o. faktúra za vykonané zemné práce 2292,00 € 17.9.2013 18.9.2013
  230 VF1-0001/2013

  EWITA, s.r.o. faktúra za vyhotovenie video nahrávky 500,00 € 17.9.2013 18.9.2013
  231 2131124715

  SOZA Faktúra za autorsku odmenu 17,34 € 07.10.2013 08.10.2013
  232 130105

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 240,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  233 130097

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 210,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  234 130099

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 138,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  235 130101

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  236 130103

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  237 130079

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 60,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  238 130090

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  239 130080

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  240 130088

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 204,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  241 130085

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  242 FAP000564/2013

  Profesionálny register s.r.o. faktúra za reklamu 200,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  243 7317783990

  SPP faktúra za plyn 221,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  244 7287843623

  SPP faktúra za plyn 216,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  245 7287843468

  SPP faktúra za plyn 395,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  246 8753730409

  Slovak Telekom faktúra za telefón 48,68 € 07.10.2013 08.10.2013
  247 7308985953

  Slovak Telekom faktúra za telefón 18,62 € 07.10.2013 08.10.2013
  248 1301004582

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 577,00 € 07.10.2013 08.10.2013
  249 135000068

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 155,14 € 21.10.2013 22.10.2013
  250 730/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 21.10.2013 22.10.2013
  251 20130098

  TOPREGISTER.sk faktúra za služby 60,00 € 21.10.2013 22.10.2013
  252 F 572013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 559,40 € 21.10.2013 22.10.2013
  253 28/2013

  Helia autobusová doprava autobusová doprava 91,00 € 21.10.2013 22.10.2013
  254 13070342

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1240,91 € 21.10.2013 22.10.2013
  255 2013/140

  Petromin faktúra za PHM 689,23 € 21.10.2013 22.10.2013
  256 F 2013101

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 48,91 € 21.10.2013 22.10.2013
  257 20130011

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 102,71 € 21.10.2013 22.10.2013
  258 F 130352

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 28,80 € 21.10.2013 22.10.2013
  259 F 472013

  JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 1520,00 € 21.10.2013 22.10.2013
  260 F 130334

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 134,03 € 21.10.2013 22.10.2013
  261 F 130355

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 904,80 € 21.10.2013 22.10.2013
  262 -

  Orange faktúra za služby 49,29 € 28.10.2013 29.10.2013
  263 3-2013

  Jozef Bandžak faktúra za opravu 245,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  264 F 2013124

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 37,79 € 28.10.2013 29.10.2013
  265 F 2013127

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 39,67 € 28.10.2013 29.10.2013
  266 13090395

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 242,37 € 28.10.2013 29.10.2013
  267 8330127631

  IURA EDITION, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 69,60 € 28.10.2013 29.10.2013
  268 2013232

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2013 74,69 € 28.10.2013 29.10.2013
  269 802/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  270 2013/159

  Petromin faktúra za PHM 387,83 € 28.10.2013 29.10.2013
  271 99752536

  Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  272 1/2013

  Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 30,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  273 13080364

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 366,55 € 28.10.2013 29.10.2013
  274 F 13000123

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 695,19 € 28.10.2013 29.10.2013
  275 20130382

  FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1046,40 € 28.10.2013 29.10.2013
  276 2013/180

  Petromin faktúra za PHM 562,87 € 28.10.2013 29.10.2013
  277 878/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  278 13090431

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1213,04 € 28.10.2013 29.10.2013
  279 F 130445

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 82,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  280 F 130419

  Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu 90,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  281 F13 307937

  PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar 213,02 € 28.10.2013 29.10.2013
  282 4209058464

  ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 28.10.2013 29.10.2013
  283 20130019

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 79,03 € 28.10.2013 29.10.2013
  284 130094

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 285,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  285 130083

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  286 3754685864

  Slovak Telekom faktúra za telefón 67,91 € 28.10.2013 29.10.2013
  287 7282870461

  SPP faktúra za plyn 672,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  288 FV 130002

  Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 16,75 € 28.10.2013 29.10.2013
  289 FV 130003

  Gabriel Hunyadi HG-COLOR faktúra za dodaný tovar 25,33 € 28.10.2013 29.10.2013
  290 1301005903

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 515,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  291 7310134088

  Slovak Telekom faktúra za telefón 17,99 € 28.10.2013 29.10.2013
  292 -

  Prvá komunálna finančná, a.s. poistka 75,09 € 28.10.2013 29.10.2013
  293 F 1300210

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 448,20 € 28.10.2013 29.10.2013
  294 FP 1310069

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,66 € 28.10.2013 29.10.2013
  295 F 2013139

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 622,87 € 28.10.2013 29.10.2013
  296 FV 130073

  Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 15,90 € 28.10.2013 29.10.2013
  297 20130642

  LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 443,00 € 28.10.2013 29.10.2013
  298 FV 130524

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
  299 FV13252

  Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 262,50 € 24.11.2013 25.11.2013
  300 988/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  301 13100504

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 601,03 € 24.11.2013 25.11.2013
  302 13100507

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 210,27 € 24.11.2013 25.11.2013
  303 10130639

  Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 24.11.2013 25.11.2013
  304 F 130022

  Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 369,12 € 24.11.2013 25.11.2013
  305 F 2013158

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 94,14 € 24.11.2013 25.11.2013
  306 2013/202

  Petromin faktúra za PHM 332,68 € 24.11.2013 25.11.2013
  307 99752536

  Poradca s.r.o. predplatné za časopis 33,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  308 6755671843

  Slovak Telekom faktúra za telefón 66,92 € 24.11.2013 25.11.2013
  309 2/2013

  Viktória Vantová - VIKIVANT faktúra za fotenie 75,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  310 F 2013161

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,73 € 24.11.2013 25.11.2013
  311 FP 1310080

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 138,77 € 24.11.2013 25.11.2013
  312 1301007098

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 510,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  313 3033571187

  DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. faktúra za stravné lístky 767,20 € 24.11.2013 25.11.2013
  314 7292882545

  SPP faktúra za plyn 384,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  315 7317827288

  SPP faktúra za plyn 1186,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  316 7292882707

  SPP faktúra za plyn 1109,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  317 7435331718

  VSE faktúra za elektrinu 497,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  318 7435328083

  VSE faktúra za elektrinu 926,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  319 7435329327

  VSE faktúra za elektrinu 484,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  320 7435327801

  VSE faktúra za elektrinu 3465,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  321 20130020

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 280,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  322 84044588

  Poradca s.r.o. predplatné za časopis 88,45 € 24.11.2013 25.11.2013
  323 4209058779

  ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 77,40 € 24.11.2013 25.11.2013
  324 F 130018

  Jozef Jurč - elko jur faktúra za elektromontážne práce 285,59 € 24.11.2013 25.11.2013
  325 F 2013145

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 29,20 € 24.11.2013 25.11.2013
  326 13090450

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 215,95 € 24.11.2013 25.11.2013
  327 130116

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 450,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  328 130115

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  329 7311332430

  Slovak Telekom faktúra za telefón 37,79 € 24.11.2013 25.11.2013
  330 130133

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  331 130129

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  332 130122

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 168,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  333 1455/2013

  EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 105,24 € 24.11.2013 25.11.2013
  334 20130023

  D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 61,66 € 24.11.2013 25.11.2013
  335 VF2013135

  JV-GASTRO, s.r.o. faktúra za stravu 468,00 € 24.11.2013 25.11.2013
  336 -

  Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistné 66,39 € 24.11.2013 25.11.2013
  337 4/2013

  Pavol Vasiľ faktúra za montážne práce 101,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  338 213155

  Miroslav Štempeľ faktúra za tovar 161,75 € 19.12.2013 20.12.2013
  339 1067/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  340 2013305

  PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2013 74,69 € 19.12.2013 20.12.2013
  341 2013/225

  Petromin faktúra za PHM 335,02 € 19.12.2013 20.12.2013
  342 FV 130027

  Fistav s.r.o faktúra za tovar 557,20 € 19.12.2013 20.12.2013
  343 FV 130613

  Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 22,70 € 19.12.2013 20.12.2013
  344 F 2013187

  Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 514,04 € 19.12.2013 20.12.2013
  345 FP 1310084

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 160,36 € 19.12.2013 20.12.2013
  346 5756644368

  Slovak telekom faktúra za telefón 66,39 € 19.12.2013 20.12.2013
  347 14/2013

  STROJPOL, s.r.o. faktúra za traktorové práce 480,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  348 7317848731

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1397,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  349 7287910528

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1308,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  350 7287910359

  SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 386,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  351 -

  Slovenská pošta, a.s. faktúra za dodaný tovar 14,20 € 19.12.2013 20.12.2013
  352 1301007840

  Slovenský futbalový zväz faktúra za poplatky 45,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  353 20130013

  Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1699,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  354 201404926

  Petit Press, a.s. faktúra za predplatné 198,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  355 FV 130010

  Martin Mihaľ faktúra za ozvučovanie akcii 150,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  356 26111301

  SYNERGIES, s.r.o. faktúra za poskytnutie konzultačných a poradenských služieb 300,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  357 13500163

  DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. faktúra za tovar 21,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  358 F 1300149

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 335,94 € 19.12.2013 20.12.2013
  359 F 1300160

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 219,36 € 19.12.2013 20.12.2013
  360 13110535

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 126,07 € 19.12.2013 20.12.2013
  361 F 1300234

  Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 62,60 € 19.12.2013 20.12.2013
  362 130141

  Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 19.12.2013 20.12.2013
  363 FV 130101

  Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 17,02 € 19.12.2013 20.12.2013
  364 13110534

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 253,30 € 19.12.2013 20.12.2013
  365 13110536

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 607,79 € 19.12.2013 20.12.2013
  366 -

  Orange faktúra za služby 57,85 € 19.12.2013 20.12.2013
  367 213090

  Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 565,20 € 19.12.2013 20.12.2013
  368 2013038

  Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  369 -

  Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 395,16 € 30.12.2013 31.12.2013
  370 2013198

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,34 € 30.12.2013 31.12.2013
  371 FV13289

  Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prevedené práce 242,50 € 30.12.2013 31.12.2013
  372 F 32013026

  Janka Matejová - PLYNOMASERVIS faktúra za vykonané práce 396,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  373 13120612

  Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 71,93 € 30.12.2013 31.12.2013
  374 1142/2013

  AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  375 20130026

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 59,53 € 30.12.2013 31.12.2013
  376 20130027

  Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.12.2013 31.12.2013
  377 F 2013199

  Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 267,31 € 30.12.2013 31.12.2013
  378 FV 130677

  Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 115,66 € 30.12.2013 31.12.2013
  379 FP 1310088

  BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,54 € 30.12.2013 31.12.2013
  380 91300624

  DATATRADE s.r.o. faktúra za služby 20,80 € 30.12.2013 31.12.2013
  381 -

  Orange faktúra za služby 48,84 € 30.12.2013 31.12.2013
  382 2013052

  Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 232,68 € 30.12.2013 31.12.2013
  383 20130051

  Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 345,35 € 30.12.2013 31.12.2013
  384 -

  Orange faktúra za služby 46,43 € 30.12.2013 31.12.2013
  385 1302943000

  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,98 € 30.12.2013 31.12.2013
  386 84044588

  Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,90 € 30.12.2013 31.12.2013
  387 62013

  SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2013 5870,00 € 30.12.2013 31.12.2013
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 120166 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 410,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  2 382012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  3 120116 PARKONA s.r.o. faktúra za výmenu trávnika 407,86 € 11.1.2012 12.1.2012
  4 2012214 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 74,69 € 11.1.2012 12.1.2012
  5 0859/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  6 12070317 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 569,98 € 11.1.2012 12.1.2012
  7 0778/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  8 12500147 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 747,35 € 11.1.2012 12.1.2012
  9 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 417,71 € 11.1.2012 12.1.2012
  10 53/2012 Karpatský euroregion Slovensko faktúra za členský príspevokl 117,15 € 11.1.2012 12.1.2012
  11 1207001 Dankastudio s.r.o. faktúra za prezentačné video obce 204,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  12 FV 12098 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 240,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  13 120154 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  14 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 485,67 € 11.1.2012 12.1.2012
  15 212045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 80,40 € 11.1.2012 12.1.2012
  16 1250647 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 43,20 € 11.1.2012 12.1.2012
  17 1210081 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 127,44 € 11.1.2012 12.1.2012
  18 7317543081 SPP faktúra za dodávku zemného plynu 705,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  19 12000153 Lucia faktúra za tovar 531,20 € 11.1.2012 12.1.2012
  20 122011 Ing. František Kyseľ faktúra za realizačný projekt 2940 11.1.2012 12.1.2012
  21 6742986297 Slovak Telecom faktúra za telefón 50,05 € 11.1.2012 12.1.2012
  22 60191469 VVS faktúra za laboratórnu analýzu 158,41 € 11.1.2012 12.1.2012
  23   Orange faktúra 47,36 € 11.1.2012 12.1.2012
  24 120493 Martin Mikula - MARKO faktúra tovar 87,30 € 11.1.2012 12.1.2012
  25 2012146 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 506,68 € 11.1.2012 12.1.2012
  26 2012110400 Národné informačné stredisko SR faktúra za preddavok 120,00 € 11.1.2012 12.1.2012
  27 1250648 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 579,51 € 11.1.2012 12.1.2012
  28 412217 CART PRINT, s.r.o. faktúra za tovar 128,11 € 11.1.2012 12.1.2012
  29 201209015 D. MEDIA s.r.o. faktúra za web hosting 61,66 € 11.1.2012 12.1.2012
  30 1208163900 Poradca podnikateľa faktúra 19,98 € 11.1.2012 12.1.2012
  31 11110656 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1147,56 € 3.1.2012 4.1.2012
  32 FV 120084 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 16,13 € 25.4.2012 26.4.2012
  33 FP 1210015 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,62 € 25.4.2012 26.4.2012
  34 7287400830 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1290,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  35 7282403530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1336,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  36 7282403370 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  37 52012/00222 ŠJ pri MŠ Kračúnovce Potraviny - 25.4.2012 26.4.2012
  38 F332012 JAMI-SK, s.r.o. strava na deň 10.3.2012 114,40 € 25.4.2012 26.4.2012
  39 - PEhAES, a.s. faktúra za vykonanú stavebné práce 57565,75 € 25.4.2012 26.4.2012
  40 - Orange faktúra 35,36 € 25.4.2012 26.4.2012
  41 20110008 Ján Pankúch - GIRGAS faktúra za dodávku materiálu a montážne práce 1844,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  42 F 2012043 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 282,43 € 25.4.2012 26.4.2012
  43 FP 1210028 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 111,52 € 25.4.2012 26.4.2012
  44 FV 120130 Martin Mikula - MARKO faktúra za ovocie a zeleninu 33,60 € 25.4.2012 26.4.2012
  45 1000069501 Slovak Telecom faktúra za telefón 60,62 € 25.4.2012 26.4.2012
  46 FV 20120013 Ing. Pavol Tchurik inštalácia SW a nastavenie siete 24,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  47 7312413133 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 732,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  48 7312413042 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  49 7252476867 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 706,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  50 11918/2012 alfa + avis faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť účtovníčka" 49,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  51 OF/12/0290 CBS vydavateľstvo faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 25.4.2012 26.4.2012
  52 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 118,80 € 25.4.2012 26.4.2012
  53 9734027831 Slovak Telecom faktúra za telefón 39,50 € 25.4.2012 26.4.2012
  54 FV 04/12 Územný výbor DPO SP a SK faktúra za príspevky DPO SR 66,64 € 25.4.2012 26.4.2012
  55 11120725 MsP Giraltovce faktúra za odvoz sepr. zberu 534,34 € 25.4.2012 26.4.2012
  56 - Dexia banka Poplatok Dexia banky 39,96 € 25.4.2012 26.4.2012
  57 7442094932 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1814,26 € 25.4.2012 26.4.2012
  58 0100008656 Prvá komunálny finančná, a.s. poistka 61,94 € 25.4.2012 26.4.2012
  59 7484914084 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  60 7484912350 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  61 1/2012 ŠJ pri ZŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 418,71 € 25.4.2012 26.4.2012
  62 F 20120005 EAST s.r.o. el. predradník 104,11 € 25.4.2012 26.4.2012
  63 7212420255 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1418,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  64 7212420075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 387,00 € 25.4.2012 26.4.2012
  65 046/2012 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Právo pre obce a mestá 21,90 € 25.4.2012 26.4.2012
  66 6735039261 Slovak Telecom faktúra za telefón 48,68 € 25.4.2012 26.4.2012
  67 FP 1210007 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 18,82 € 25.4.2012 26.4.2012
  68 1/2012 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za príplatky k stravnému žiakov 52,25 € 25.4.2012 26.4.2012
  69 - Orange faktúra 50,06 € 25.4.2012 26.4.2012
  70 2121108064 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 25.4.2012 26.4.2012
  71 F12000030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 431,60 € 25.4.2012 26.4.2012
  72 8736035994 Slovak Telecom faktúra za telefón 59,65 € 25.4.2012 26.4.2012
  73 F 2012024 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 332,26 € 23.5.2012 24.5.2012
  74 F 52012/022 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 216,76 € 23.5.2012 24.5.2012
  75 84005127 Poradca s.r.o. predplatné za časopis 24,40 € 23.5.2012 24.5.2012
  76 F12000025 Emília Deutschová LUCIA. faktúra za dodaný tovar 408,20 € 23.5.2012 24.5.2012
  77 F2012008 Jozef Beňa - Kotva faktúra za dodaný tovar 363,20 € 23.5.2012 24.5.2012
  78 FV 120026 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,28 € 23.5.2012 24.5.2012
  79 FV 12010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 670 23.5.2012 24.5.2012
  80 322181 SAMNET faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu 32,86 € 23.5.2012 24.5.2012
  81 7164027595 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387 23.5.2012 24.5.2012
  82 7174040823 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1412 23.5.2012 24.5.2012
  83 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovorov č.2012/12 204,76 € 23.5.2012 24.5.2012
  84 F 212012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
  85 30/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 91,62 € 23.5.2012 24.5.2012
  86 20110062 EAST s.r.o. - 479,38 € 23.5.2012 24.5.2012
  87 62012 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2012 5870 23.5.2012 24.5.2012
  88 2135787951 Orange faktúra za Orange 47,90 € 23.5.2012 24.5.2012
  89 2012017 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,17 € 23.5.2012 24.5.2012
  90 2128018142 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. faktúra za dodaný tovar 21,19 € 23.5.2012 24.5.2012
  91 33/12 ŠJ pri MŠ v Kračúnovciach vyútovanie stravného deti z rodín HN 33,25 € 23.5.2012 24.5.2012
  92 2135787951 Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 860,30 € 23.5.2012 24.5.2012
  93 121/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. Prehľad vyučtovania odberu tovarov č.2012/21 91,42 € 23.5.2012 24.5.2012
  94 FP 1210006 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,88 € 23.5.2012 24.5.2012
  95 2012003 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 130,27 € 23.5.2012 24.5.2012
  96 F 422012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 760 23.5.2012 24.5.2012
  97 12010006 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1209 23.5.2012 24.5.2012
  98 46/12 ZŠ Kračúnovce faktúra za vyúčtovanie stravného 367,41 € 23.5.2012 24.5.2012
  99 F 12000029 Emilia Deutschova - LUCIA faktúra za stravné lístky 102,67 € 23.5.2012 24.5.2012
  100 12020040 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 534,52 € 23.5.2012 24.5.2012
  101 6738024534 Slovac Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 23.5.2012 24.5.2012
  102 270/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 23.5.2012 24.5.2012
  103 13/2012 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117 23.5.2012 24.5.2012
  104 FV 120202 Martin Mikula MARKO faktúra za dodaný tovar 45,61 € 23.5.2012 24.5.2012
  105 7317409571 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 271 23.5.2012 24.5.2012
  106 FP 1210040 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 94,37 € 23.5.2012 24.5.2012
  107 7282461778 SPP. faktúra za dodaný zemný plyn 387,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  108 7282461959 SPP. faktúra za dodaný zemný plyn 281,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  109 F 20001 Jozef Šavy faktúra za opravu plota ZŠ Kračúnovce 544,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  110 06042012 Ing. Mária Križanová ELZAPRO faktúra za kalibráciu teplomera a vlhkomera 81,84 € 23.5.2012 24.5.2012
  112 12030134 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 214,13 € 23.5.2012 24.5.2012
  113 2012080 PYROSLUŽBA faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov 119,79 € 23.5.2012 24.5.2012
  114 2012003 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 1211,74 € 23.5.2012 24.5.2012
  115 2012053 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 48,22 € 23.5.2012 24.5.2012
  116 12040143 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 212,26 € 23.5.2012 24.5.2012
  117 2250059386 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  118 34/2012 Birgas - Michal Biroš faktúra za dodávku a montáž súpisu 246,12 € 23.5.2012 24.5.2012
  119 7450899944 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  120 7450900238 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  121 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 165,60 € 23.5.2012 24.5.2012
  122 12040143 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 324,76 € 23.5.2012 24.5.2012
  123 120100472 Remek s.r.o. faktúra za služby 262,89 € 23.5.2012 24.5.2012
  124 2012059 PYROSLUŽBA činnosť technika PO za obdobie 74,69 € 23.5.2012 24.5.2012
  125 23 mesto Giraltovce Spravodajca 5,70 € 23.5.2012 24.5.2012
  126 20120147 FEREX s.r.o. faktúra za kontajner 487,20 € 23.5.2012 24.5.2012
  127 345/2012 EKOLAB s.r.o. Fakturované vzorky 5,70 € 23.5.2012 24.5.2012
  128 12030066 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz odpadu 594,48 € 23.5.2012 24.5.2012
  129 39 mesto Giraltovce Deň učiteľov 41,19 € 23.5.2012 24.5.2012
  130 4209038716 ŠVPÚ DK faktúra za dodaný tovar 190,85 € 23.5.2012 24.5.2012
  131 - Petromin prehľad vyúčtovania odberu tovaru 118,08 € 23.5.2012 24.5.2012
  132 152014 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 56524,27 € 23.5.2012 24.5.2012
  133 21-2-0000120 Ludus s.r.o. faktúra za pracovný polohovací pás 41,83 € 23.5.2012 24.5.2012
  134 F 142012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 760,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  135 120045 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 41,34 € 23.5.2012 24.5.2012
  136 - Orange faktúra za stravné lístky 67,21 € 23.5.2012 24.5.2012
  137 12030078 MPS Giraltovce s.r.o. pristavenie veľkoobjemového kontajnera 36 23.5.2012 24.5.2012
  138 183/2012 AQUASPIš spol.s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 23.5.2012 24.5.2012
  139 7217112317 VSE faktúra za elektrinu 137,74 € 23.5.2012 24.5.2012
  140 01/2012 Ján Centek faktúra za čistenie studne 120,00 € 23.5.2012 24.5.2012
  141 7217112316 VSE faktúra za elektrinu 654,30 € 23.5.2012 24.5.2012
  142 2012059 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján činnosť technika PO za obdobie 1. štvrťrok 2012 74,69 € 7.6.2012 8.6.2012
  143 20120147 Ferex s.r.o. 110 l kontajner 10 ks 487,20 € 7.6.2012 8.6.2012
  144 345/2012 Ekolab s.r.o. faktúra za vzorky 144,20 € 7.6.2012 8.6.2012
  145 2012062 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 344,92 € 7.6.2012 8.6.2012
  146 120100472 Remek s.r.o. faktúra za služby o používaní SW 262,89 € 7.6.2012 8.6.2012
  147 84005127 Poradca s.r.o. Poradca 2013 24,40 € 7.6.2012 8.6.2012
  148 1201070 POLYGRAF-SK faktúra za archívne krabice 67,08 € 7.6.2012 8.6.2012
  149 20120548 LIM PO s.r.o. faktúra za keramický hrnček s vypaľovaným logom 408,00 € 7.6.2012 8.6.2012
  150 - Orange faktúra za mobil 57,79 € 7.6.2012 8.6.2012
  151 20120332 Garden Technik s.r.o. faktúra za traktor 1999,90 € 7.6.2012 8.6.2012
  152 52012/00222 ŠJ pri MŠ Kračúnovce faktúra za potraviny 216,78 € 11.6.2012 12.6.2012
  153 FV 120298 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 28,50 € 11.7.2012 12.7.2012
  154 FP 1210046 BAMOS spol. sr.o. faktúra za tovar 140,24 € 11.7.2012 12.7.2012
  155 7297471822 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 114,00 € 11.7.2012 12.7.2012
  156 7307452209 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 11.7.2012 12.7.2012
  157 7307452378 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 119,00 € 11.7.2012 12.7.2012
  158 70312 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za tovar 229,09 € 11.7.2012 12.7.2012
  159 F 2012079 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 461,42 € 11.7.2012 12.7.2012
  160 152029 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 59756,44 € 11.7.2012 12.7.2012
  161 152017 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 78087,12 € 11.7.2012 12.7.2012
  162 - Slovenská pošta predplatné časopisov 7,60 € 24.7.2012 25.7.2012
  163 120298 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 28,50 € 24.7.2012 25.7.2012
  164 309/2012 JUDr. Igor Kuršiak Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzorcoch 33,90 € 24.7.2012 25.7.2012
  165 1210053 BAMOS spol. sr.o. faktúra za tovar 97,92 € 24.7.2012 25.7.2012
  166 FV 120361 Martin Mikula - MARKO faktúra za tovar 47,92 € 24.7.2012 25.7.2012
  167 7287522160 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 109 24.7.2012 25.7.2012
  168 4/07/12 Šarišan faktúra za vystúpenie 1000 24.7.2012 25.7.2012
  169 FV 12003 Fistav s.r.o faktúra za tovar 202,70 € 24.7.2012 25.7.2012
  170 2012141 Ing. Marek Hurny faktúra za školenie BOZP 12,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  171 2153016184 Orange faktúra za mobil 57,35 € 24.7.2012 25.7.2012
  172 F 2012098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 355,39 € 24.7.2012 25.7.2012
  173 7317471348 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  174 7317471465 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 110,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  175 2012/77 Petromin faktúra za PHM 766,68 € 24.7.2012 25.7.2012
  176 12500073 VK SLOVAKIA, s.r.o. faktúra za tovar 207,86 € 24.7.2012 25.7.2012
  177 12197 Stanislav Vandžur príprava váh a úradne overenie 84,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  178 5/2012 FS Mihaľovski nevesti i beťare faktúra za vystúpenie 200,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  179 F 120010 Jozef Jurč - elko jur faktúra za montážne práce 653,75 € 24.7.2012 25.7.2012
  180 20120033 EAST s.r.o. faktúra za tovar 104,11 € 24.7.2012 25.7.2012
  181 212037 Štempeľ Miroslav faktúra za tovar 254,36 € 24.7.2012 25.7.2012
  182 21/2012 ML - audit, s.r.o. Overenie účtovnej záverky za rok 2011 720,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  183 12050199 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 588,56 € 24.7.2012 25.7.2012
  184 262012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1140,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  185 2012158 PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján činnosť technika PO za obdobie 2. štvrťrok 2012 74,69 € 24.7.2012 25.7.2012
  186 6739017557 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 49,40 € 24.7.2012 25.7.2012
  187 1200033 SEM tour s.r.o. faktúra za prepravu osôb 55,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  188 2012/3/1 Handzuš-výtvarné práce faktúra za samolepky 87,30 € 24.7.2012 25.7.2012
  189 84005127 PORADCA s.r.o. predplatné PORADCA 2013 24,40 € 24.7.2012 25.7.2012
  190 427/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 24.7.2012 25.7.2012
  191 7111220407 VSE faktúra k prijatej platbe na základe Zmluvy o pripojení žiadateľa č. ZoP/2012/180 983,95 € 15.8.2012 16.8.2012
  192 FV 12012 Daniel Kacvinský vykonané práce 450,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  193 1/K/2012 Róbert Koreň ozvučenie festivala 300,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  194 7457927266 VSE faktúra za elektrinu 4552,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  195 7457928911 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  196 7457927558 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  197 201207221 BARDBYT, s.r.o. faktúra za prenájom tribúny 668,40 € 15.8.2012 16.8.2012
  198 - Orange faktúra za mobil 51,20 € 15.8.2012 16.8.2012
  199 120081 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  200 20120511 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 52,62 € 15.8.2012 16.8.2012
  201 120060 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 156,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  202 20120507 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 143,76 € 15.8.2012 16.8.2012
  203 120052 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 90,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  204 120086 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  205 120044 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 170,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  206 120047 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 120,00 € 15.8.2012 16.8.2012
  207 20120304 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 50,88 € 15.8.2012 16.8.2012
  208 7277543892 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 105 11.9.2012 12.9.2012
  209 7154294880 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387 11.9.2012 12.9.2012
  300 7154295033 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 110 11.9.2012 12.9.2012
  301 120144 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 336 11.9.2012 12.9.2012
  302 120123 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96 11.9.2012 12.9.2012
  303 120121 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 143,52 € 11.9.2012 12.9.2012
  304 120107 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96 11.9.2012 12.9.2012
  305 120108 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72 11.9.2012 12.9.2012
  306 20120607 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 198 11.9.2012 12.9.2012
  307 120087 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 195 11.9.2012 12.9.2012
  308 20120511 GIRA - B.G.H spol. s.r.o. dopravná služba 52,62 € 11.9.2012 12.9.2012
  309 6372012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120 11.9.2012 12.9.2012
  310 2012088 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 130,38 € 11.9.2012 12.9.2012
  311 20120094 LEGNO TRADE s.r.o. rezivo 187,55 € 11.9.2012 12.9.2012
  312 2012102 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 67,06 € 11.9.2012 12.9.2012
  313 - Petromin faktúra za PHM  647,93 € 11.9.2012 12.9.2012
  314 120077 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za plagát, pozvánka 58,86 € 11.9.2012 12.9.2012
  315 372012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 1140,00 € 11.9.2012 12.9.2012
  316 0427072012 Daud Mohammed Barry faktúra za orez stromov 600,00 € 11.9.2012 12.9.2012
  317 0543810763 Orange faktúra za mobil 53,15 € 11.9.2012 12.9.2012
  318 120005 UNI 3 s.r.o. faktúra za stavebné práce 9126,57 € 11.9.2012 12.9.2012
  319 18/2012 MŠ Kračúnovce faktúra za stočné 1. polrok 2012 109,20 € 28.6.2012 13.10.2012
  320 152039 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 27261,58 € 12.10.2012 13.10.2012
  321 6740012297 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 45,55 € 12.10.2012 13.10.2012
  322 1200093 LUCIA faktúra za dodaný tovar 1291,32 € 12.10.2012 13.10.2012
  323 12060268 MPS Giraltovce vývoz veľkoobjemového kontajnera 158,81 € 12.10.2012 13.10.2012
  324 12060260 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 428,28 € 12.10.2012 13.10.2012
  325 12060271 MPS Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1169,94 € 12.10.2012 13.10.2012
  326 2741008730 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 12.10.2012 13.10.2012
  327 152046 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 12664,69 € 12.10.2012 13.10.2012
  328 7124344114 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 387,00 € 12.10.2012 13.10.2012
  329 7247589511 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 218,00 € 12.10.2012 13.10.2012
  330 712344272 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 227,00 € 12.10.2012 13.10.2012
  331 4741998697 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 46,12 € 12.10.2012 13.10.2012
  332 112012 Ján Velebír - staviteľ faktúra za dodávku stavebných prác 16594,9 12.10.2012 13.10.2012
  333 8400065857 SPP zálohová faktúra 205.92 12.10.2012 13.10.2012
  334 - Ing. Renáta Gulová vypracovanie energetického certifikátu 350,00 € 12.10.2012 13.10.2012
  335 2121126475 SOZA Faktúra za autorsku odmenu 44,88 € 12.10.2012 13.10.2012
  336 2012264 Marek Matej - PLYNOMA Faktura za plynovú prípojku 1320,00 € 12.10.2012 13.10.2012
  337 2163391894 Orange informácia o stave účtu 46,69 € 12.10.2012 13.10.2012
  338 120166 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 410,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  339 382012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  340 120116 PARKONA s.r.o. faktúra za výmenu trávnika 407,86 € 11.11.2012 12.11.2012
  341 2012214 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2012 74,69 € 11.11.2012 12.11.2012
  342 0859/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  343 12070317 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 569,98 € 11.11.2012 12.11.2012
  344 0778/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  345 12500147 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 747,35 € 11.11.2012 12.11.2012
  346 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 417,71 € 11.11.2012 12.11.2012
  347 53/2012 Karpatský euroregion Slovensko faktúra za členský príspevokl 117,15 € 11.11.2012 12.11.2012
  349 1207001 Dankastudio s.r.o. faktúra za prezentačné video obce 204,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  350 FV 12098 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dodaný tovar 240,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  351 120154 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 150,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  352 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 485,67 € 11.11.2012 12.11.2012
  353 212045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 80,40 € 11.11.2012 12.11.2012
  354 1250647 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 43,20 € 11.11.2012 12.11.2012
  355 1210081 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 127,44 € 11.11.2012 12.11.2012
  356 7317543081 SPP faktúra za dodávku zemného plynu 705,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  357 12000153 Lucia faktúra za tovar 531,20 € 11.11.2012 12.11.2012
  358 122011 Ing. František Kyseľ faktúra za realizačný projekt 2940 11.11.2012 12.11.2012
  359 6742986297 Slovak Telecom faktúra za telefón 50,05 € 11.11.2012 12.11.2012
  360 60191469 VVS faktúra za laboratórnu analýzu 158,41 € 11.11.2012 12.11.2012
  361   Orange faktúra 47,36 € 11.11.2012 12.11.2012
  362 120493 Martin Mikula - MARKO faktúra tovar 87,30 € 11.11.2012 12.11.2012
  363 2012146 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 506,68 € 11.11.2012 12.11.2012
  364 2012110400 Národné informačné stredisko SR faktúra za preddavok 120,00 € 11.11.2012 12.11.2012
  365 1250648 Čerpadla - PUMPEG faktúra za opravu 579,51 € 11.11.2012 12.11.2012
  366 412217 CART PRINT, s.r.o. faktúra za tovar 128,11 € 11.11.2012 12.11.2012
  367 201209015 D. MEDIA s.r.o. faktúra za web hosting 61,66 € 11.11.2012 12.11.2012
  368 1208163900 Poradca podnikateľa faktúra 19,98 € 11.11.2012 12.11.2012
  369 2012128 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 93,78 € 26.11.2012 27.11.2012
  370 F492012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravné lístky 380,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  371 20120031 FEREX s.r.o. faktúra za tovar 1046,40 € 26.11.2012 27.11.2012
  372 12080343 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1143,22 € 26.11.2012 27.11.2012
  373 2012126 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 29,46 € 26.11.2012 27.11.2012
  374 FV 12104 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 212,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  375 0960/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  376 120184 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 96,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  377 8322401954 IURA EDITION spol. s.r.o. faktúra za Mesáčník 64,66 € 26.11.2012 27.11.2012
  378 12090435 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 214,13 € 26.11.2012 27.11.2012
  379 20120171 Ján Čordák faktúra za graficky návrh  kalendára 25,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  380 152057 PEhAES a.s. faktúra za vykonané stavebné práce 2270,63 € 26.11.2012 27.11.2012
  381 2012172 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 461,17 € 26.11.2012 27.11.2012
  382 7475103288 VSE faktúra za elektrinu 217,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  383 7312580845 SPP faktúra za plyn 395,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  384 1210092 BAMOS spol. s.r.o. faktúra 143,62 € 26.11.2012 27.11.2012
  385 7475099291 VSE faktúra za elektrinu 512,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  386 7292615514 SPP faktúra za plyn 1140,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  387 FV 120557 Martin Mikula - MARKO faktúra 38,18 € 26.11.2012 27.11.2012
  388 7475100625 VSE faktúra za elektrinu 420,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  389 7312580960 SPP faktúra za plyn 1164,00 € 26.11.2012 27.11.2012
  390 7449109505 SPP faktúra za plyn 231,20 € 26.11.2012 27.11.2012
  391 7475099000 VSE faktúra za elektrinu 4552 26.11.2012 27.11.2012
  392 4209046176 ŠVPÚ DK faktúra 190,85 € 26.11.2012 27.11.2012
  393 FP 12101100 BAMOS, spol s.r.o. faktúra za dodaný tovar 122,48 € 12.12.2012 13.12.2012
  394 FV 2012208 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 436,70 € 12.12.2012 13.12.2012
  395 FP 1210093 BAMOS, spol s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3,50 € 12.12.2012 13.12.2012
  396 F 3102012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 1140,00 € 12.12.2012 13.12.2012
  397 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 229,23 € 12.12.2012 13.12.2012
  398 12090442 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 559,84 € 12.12.2012 13.12.2012
  399 2012042 Jozef MAGDA - JM SERVIS servis plynových zariadení 1008,65 € 12.12.2012 13.12.2012
  400 F 2012156 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 46,44 € 12.12.2012 13.12.2012
  401 12VF0494 PUMPEG, s.r.o. faktúra za tovar 29,46 € 12.12.2012 13.12.2012
  402 F 120016 Jozef JURČ- elko jur faktúra za prevedené elelktromontažne práce 217,35 € 12.12.2012 13.12.2012
  403 12100465 MPS Giraltovce, s.r.o. faktúra za vývoz TKO 155,15 € 12.12.2012 13.12.2012
  404 302012 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby SOcÚ Giraltovce 894,00 € 12.12.2012 13.12.2012
  405 - Orange faktúra 46,41 € 12.12.2012 13.12.2012
  406 10120814 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce 27,88 € 12.12.2012 13.12.2012
  407 2012198 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 129,74 € 6.1.2013 7.1.2013
  408 201305103 PETIT PRESS, a.s. faktúra za KORZAR 197,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  409 1185/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  410 201273016 Slovenská pošta predávková faktúra 14,20 € 6.1.2013 7.1.2013
  411 174497713 T-com fakúra za pevne siete 41,33 € 6.1.2013 7.1.2013
  412 2012277 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2012 74,69 € 6.1.2013 7.1.2013
  413 1210100 BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za tovar 122,48 € 6.1.2013 7.1.2013
  414 F 2012208 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 436,70 € 6.1.2013 7.1.2013
  415 725664424 SPP faktúra za zemný plyn 1372,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  416 7252664252 SPP faktúra za zemný plyn 397,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  417 7272643360 SPP faktúra za zemný plyn 1343,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  418 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 126,38 € 6.1.2013 7.1.2013
  419 120001 Jackanin Pavol faktúra za tovar 300,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  420 120974 ARMATURY JAFAR, s.r.o. faktúra za tovar 68,54 € 6.1.2013 7.1.2013
  421 120025 Jozef Jurč - elko jur faktúra za tovar 377,51 € 6.1.2013 7.1.2013
  422 212172 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za tovar 56,75 € 6.1.2013 7.1.2013
  423 99750598 Poradca s.r.o. zálohová faktúra 57,60 € 6.1.2013 7.1.2013
  424 108 Mesto Giraltovce faktúra za Spravodajcu 5,70 € 6.1.2013 7.1.2013
  425 - Orange faktúra za služby 46,44 € 6.1.2013 7.1.2013
  426 20120032 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za autodopravu 260,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  427 99 Mesto Giraltovce faktúra za autodopravu 60 6.1.2013 7.1.2013
  428 3112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravne lístky 75,60 € 6.1.2013 7.1.2013
  429 2012003 AUTOŠTART, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 433,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  430 120024 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 672,45 € 6.1.2013 7.1.2013
  431 120652 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 17,50 € 6.1.2013 7.1.2013
  432 120600 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,19 € 6.1.2013 7.1.2013
  433 1210103 BAMOS, spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 81,11 € 6.1.2013 7.1.2013
  434 F 2012227 Jozef Beňa - Kotva faktúra za tovar 296,47 € 6.1.2013 7.1.2013
  435 1277/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie kanalizácie 120,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  436 12500158 VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar - 6.1.2013 7.1.2013
  437 - VK Slovakia, s.r.o. faktúra za tovar 71,16 € 6.1.2013 7.1.2013
  438 120155 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 180,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  439 120158 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  440 120162 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 230,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  441 120163 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 84,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  442 120164 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 €0 6.1.2013 7.1.2013
  443 120165 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 145,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  444 120169 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  445 120170 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 108,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  446 120191 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 132,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  447 120206 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 72,00 € 6.1.2013 7.1.2013
  448 120195 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 106,08 € 6.1.2013 7.1.2013
  449 120201 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 203,20 € 6.1.2013 7.1.2013
  450 5112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 128,69 € 6.1.2013 7.1.2013
  451 6112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 119,50 € 6.1.2013 7.1.2013
  452 4112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za stravu 165,10 € 6.1.2013 7.1.2013
  453 12000143 LUCIA faktúra za tovar 595,38 € 6.1.2013 7.1.2013
  454 FV 12117 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 43,50 € 15.1.2013 16.1.2013
  455 2012323 Marek Matej - PLYNOMA faktúra za dodávku a montáž skriniek pre plynomery 846,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  456 20120995 LIM PO s.r.o. faktúra za tovar 321,90 € 15.1.2013 16.1.2013
  457 2012083 Štempeľ Miroslav faktúra za tovar 339,78 € 15.1.2013 16.1.2013
  458 12000143 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za tovar 65,38 € 15.1.2013 16.1.2013
  459 1089/2012 AQUASPIŠ spol. s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  460 1743974447 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 38,96 € 15.1.2013 16.1.2013
  461 12100486 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1200,99 € 15.1.2013 16.1.2013
  462 - Petromin spol, s.r.o. faktúra za PHM 257,65 € 15.1.2013 16.1.2013
  463 FP 1210093 BAMOS spol. s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3,50 € 15.1.2013 16.1.2013
  464 12090398 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za oplotenie bytového domu 541,75 € 15.1.2013 16.1.2013
  465 F 120017 Jozef Jurč - elko jur faktúra za tovar 45,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  466 01/11/2012 Ing. Emil Mati faktúra za stavebný dozor 2600,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  467 F 8112012 JAMI-SK, s.r.o. strava na dni 14 a 15.7.2012 500,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  468 F 7112012 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za strávne lístky 380,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  469 1636/2012 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 113,30 € 15.1.2013 16.1.2013
  470 91200713 DATATRADE s.r.o. faktúra za program 62,40 € 15.1.2013 16.1.2013
  471 60/2012 Ján Namešpetra - Geometran faktúra za vykonané geodetické práce 300,00 € 15.1.2013 16.1.2013
  472 37/2012 Obec Kračúnovce faktúra za stočné 102,96 € 15.1.2013 16.1.2013
  473 12110538 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 605,57 € 15.1.2013 16.1.2013