Detail Centrálne číslo zmluvy Rok Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena celkom Mena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
1/17 1 2017

201602312

Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 155,36 EUR 18.1.2017 19.1.2017
2/17 2 2017

0857/2016

AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 EUR 18.1.2017 19.1.2017
3/17 3 2017

71083/2017

AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 49,50 EUR 18.1.2017 19.1.2017
4/17 4 2017

2016217

PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 198,62 EUR 18.1.2017 19.1.2017
5/17 5 2017

16120574

Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 EUR 18.1.2017 19.1.2017
6/17 6 2017

3017370027

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 EUR 18.1.2017 19.1.2017
7/17 7 2017

9792064283

Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,00 EUR 18.1.2017 19.1.2017
8/17 8 2017

302660599

OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 342,86 EUR 18.1.2017 19.1.2017
9/17 9 2017

16120583

Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 93,94 EUR 18.1.2017 19.1.2017
10/17 10 2017

7292805112

VSE faktúra za elektrinu 121,60 EUR 2.2.2017 3.2.2017
11/17 11 2017

7292805113

VSE faktúra za elektrinu 155,34 EUR 2.2.2017 3.2.2017
12/17 12 2017

7292805114

VSE faktúra za elektrinu 109,64 EUR 2.2.2017 3.2.2017
13/17 13 2017

F17002

Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za dodaný tovar 455,09 EUR 2.2.2017 3.2.2017
14/17 14 2017

1600100

INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,48 EUR 2.2.2017 3.2.2017
15/17 15 2017

5041602816

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 13,67 EUR 2.2.2017 3.2.2017
16/17 16 2017

F170001

Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 419,29 EUR 2.2.2017 3.2.2017
17/17 17 2017

F170003

Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 420,93 EUR 2.2.2017 3.2.2017
18/17 18 2017

F 2017005

František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,94 EUR 2.2.2017 3.2.2017
19/17 19 2017

322181

SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 32,86 EUR 2.2.2017 3.2.2017
20/17 20 2017

-

Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 EUR 2.2.2017 3.2.2017
21/17 21 2017

7254160482

VSE faktúra za elektrinu 571,39 EUR 2.2.2017 3.2.2017
22/17 22 2017

7454050674

SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 743,48 EUR 2.2.2017 3.2.2017
23/17 23 2017

7422251242

SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 431,90 EUR 2.2.2017 3.2.2017
24/17 24 2017

27303633695

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 EUR 2.2.2017 3.2.2017
25/17 25 2017

7303633435

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 EUR 2.2.2017 3.2.2017
26/17 26 2017

7303633303

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 EUR 2.2.2017 3.2.2017
27/17 27 2017

7438247137

SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 212,69 EUR 2.2.2017 3.2.2017
28/17 28 2017

VH/17/0143

CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 EUR 2.2.2017 3.2.2017
29/17 29 2017

170009

Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dovoz vody fekálom 116,50 EUR 2.2.2017 3.2.2017
30/17 30 2017

17005

Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh 114,00 EUR 2.2.2017 3.2.2017
31/17 31 2017

FU2016158

František Trusa - Meratech faktúra za servis kotlov 308,40 EUR 2.2.2017 3.2.2017
32/17 32 2017

517301317

Slovenská legálna metrológia, n.o. faktúra za úradné overenie váh 84,60 EUR 13.2.2017 14.2.2017
33/17 33 2017

17010030

Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 964,80 EUR 13.2.2017 14.2.2017
34/17 34 2017

2017/003

GP - 3, s.r.o. faktúra za vytýčenie hraníc pozemku 72,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
35/17 35 2017

1701000236

SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 EUR 13.2.2017 14.2.2017
36/17 36 2017

2017013

PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 118,74 EUR 13.2.2017 14.2.2017
37/17 37 2017

317003

PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za odhrn snehu 333,36 EUR 13.2.2017 14.2.2017
38/17 38 2017

7263757092

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
39/17 39 2017

7263756707

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
40/17 40 2017

7263756839

SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
41/17 41 2017

7438812294

VSE faktúra za elektrinu 177,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
42/17 42 2017

7438809324

VSE faktúra za elektrinu 1420,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
43/17 43 2017

302670031

OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 548,96 EUR 13.2.2017 14.2.2017
44/17 44 2017

1793018308

Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 74,90 EUR 13.2.2017 14.2.2017
45/17 45 2017

0021/2017

AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 EUR 13.2.2017 14.2.2017
46/17 46 2017

FV170001

GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,92 EUR 13.2.2017 14.2.2017
48/17 48 2017

FP1710009

BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 151,17 EUR 13.2.2017 14.2.2017
49/17 49 2017

F2017014

Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 482,87 EUR 13.2.2017 14.2.2017
50/17 50 2017

7294203809

VSE faktúra za elektrinu 3,62 EUR 28.2.2017 1.3.2017
51/17 51 2017

7294203810

VSE faktúra za elektrinu 118,12 EUR 28.2.2017 1.3.2017
52/17 52 2017

7294203811

VSE faktúra za elektrinu 122,95 EUR 28.2.2017 1.3.2017
53/17 53 2017

1704018

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. faktúra za dodané hudobné príslušenstvo 848,00 EUR 28.2.2017 1.3.2017
54/17 54 2017

001/2017

Štefan Kovalčík faktúra za odhrňanie snehu 285,00 EUR 21.2.2017 22.2.2017
55/17 55 2017

-

Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 50,44 EUR 28.2.2017 1.3.2017
56/17 56 2017

F170010

Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 993,14 EUR 28.2.2017 1.3.2017
57/17 57 2017

4218026103

Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 EUR 7.3.2017 8.3.2017
58/17 58 2017

4218026107

Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 EUR 7.3.2017 8.3.2017
59/17 59 2017

FV170047

Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 119,85 EUR 7.3.2017 8.3.2017
61/17 61 2017

01/2017

Vincent Daňko faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou 280,00 EUR 7.3.2017 8.3.2017
62/17 62 2017

170070

Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,20 EUR 7.3.2017 8.3.2017
63/17 63 2017

17174

SPONKA SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,08 EUR 7.3.2017 8.3.2017
64/17 64 2017

17020047

Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 472,20 EUR 7.3.2017 8.3.2017
65/17 65 2017

192/2017

EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 EUR 7.3.2017 8.3.2017
66/17 66 2017

0086/2017

AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 EUR 13.3.2017 14.3.2017
67/17 67 2017

2017033

PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 115,03 EUR 7.3.2017 8.3.2017
68/17 68 2017

4/2017

Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK 455,00 EUR 7.3.2017 8.3.2017
69/17 69 2017

FV170095

Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 47,20 EUR 13.3.2017 14.3.2017
73/17 73 2017

17032

Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 EUR 13.3.2017 14.3.2017
74/17 74 2017

F170097

Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 219,00 EUR 13.3.2017 14.3.2017
76/17 76 2017

4218026681

Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 6,05 EUR 13.3.2017 14.3.2017
78/17 78 2017

2017046

PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z I. šťvrťrok 2017 74,69 EUR 13.3.2017 14.3.2017
79/17 79 2017

F170031

Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 215,80 EUR 13.3.2017 14.3.2017
80/17 80 2017

F170030

Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 EUR 13.3.2017 14.3.2017
82/17 82 2017

FV170007

GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,52 EUR 13.3.2017 14.3.2017
83/17 83 2017

F2017042

Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 26,89 EUR 13.3.2017 14.3.2017
84/17 84 2017

3217370529

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 EUR 13.3.2017 14.3.2017