Folklórny súbor

FS Kračúnovčan bola založená v roku 1979. Začínala s 35 členmi - milovníkmi folklóru. Podnetom k jej založeniu bola ponuka redakcie Klenotnice ľudovej hudby v Bratislave nahrať "Kračúnovskú svadbu" v autentickej podobe. O rok neskôr to bolo hudobno-slovné pásmo o veľkonočných zvykoch v Kračúnovciach a vianočných zvykoch v šarišskom regióne. FS pod vedením Mgr. Anny Lechmanovej a za doprovodu harmonikára Tomáša Chovanca absolvovali množstvo podujatí a vystúpení.. V roku 1993 bola zrealizovaná nahrávka Kračúnovskej svadby STV v Košiciach. Záslužnu prácu pre skupinu urobila aj pani mária Brejová, ktorá ušila kroje mužské a ženské pre celú skupinu. Momentálne skupinu doprevádza na harmonike Mgr. Igor Diky.