Jednota dôchodcov

DÔCHODCOVIA V NAŠEJ OBCI CHCÚ AKTÍVNE STARNÚŤ.
Dňa 11.12.2014 sa zišli na ustanovujúcej členskej schôdzi dôchodcovia, ktorí mali záujem založiť v našej obci organizáciu. Členka OV JD vo Svidníku, Mária Osifová, ktorá bola iniciátorkou, informovala prítomných o tom, kto sa môže stať členom organizácie. „Činnosť organizácie a jej aktivity“, uvádzala vo svojom vystúpení, „by mali byť zamerané na spríjemnenie života dôchodcov“. O činnosť v organizácii prejavilo záujem 41 dôchodcov. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený 5-členný výbor v zložení:

Ján Jackanin: predseda
Miloslava Benková: tajomník
Anna Fiľakovská: hospodár
Dušan Majerník: člen výboru
Eva Havirová: člen výboru


Aktuality Jednoty dôchodcov

Dňa 15.3.2017 sme navštívili pani Máriu Havirovú, ktorá dňa 2.3.2017 oslávila požehnané 93-tie narodeniny. Býva spolu so svojím synom, ktorý sa o ňu stará. Je to naozaj vzácnosť dožiť sa takýchto rokov pri dobrej duševnej sviežosti. Pani Havirová nás už čakala pekne vyobliekaná. Rozprávala nám o tom, ako vyzerá jej deň a čo ešte dokáže. A spolu so synom nás i pohostila. Dala nám nahliadnuť do ich rodinných fotografií a tak sme si spoločne mohli spomínať i na tých ľudí z našej obce, ktorí už nie sú medzi nami.

Vážme si jeden druhého, majme úctu k starším ľuďom a majme stále na zreteli, že oni si našu pozornosť zaslúžia. A to nielen preto, že aj nám už roky pribúdajú. Všetci nám budú za to povďační, tak ako to bolo aj na návšteve u pani Márii Havirovej, ktorá nás, na prahu svojho domu, vyprevádzala slovami : „Bars šumne Vám dzekujem, že sce mi prišli zagratulovac.“

Aj Pláne činnosti na rok 2017 máme bod - návštevy starších občanov i jubilantov našej obce.

Dňa 23.2.2017 sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi, ktorá bola spojená s fašiangovým posedením. Tejto schôdze sa zúčastnili i naši hostia : Anton Berežňák – predseda OV JD vo Svidníku, predsedníčka ZO JD v Giraltovciach a členka OV JD Mária Osifová, členka výboru ZO JD v Giraltovciach Alena Kmecová, predsedníčka ZO JD v Kukovej a tajomníčka OV JD Helena Baranová a člen ZO JD v Kukovej Ján Baran.

Predseda našej organizácie, Ján Jackanin, v úvode svojho vystúpenia poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku. Povedal : „Som rád, že aj keď sme o rok starší, aj teraz sme odhodlaní byť aktívnymi a užitočnými.“

V správe za uplynulý rok zhodnotil naše aktivity. Všetko o našej činnosti je pravidelne zverejňované na webovej stránke obce.

Po ukončení schôdze nám naši heligonkári zahrali a spolu s nimi sme si zaspievali. Na stoloch nechýbalo to, čo k fašiangom patrí – šišky, koláče. A aj naši jubilanti niečo pridali. Domov sme odchádzali načerpaní novou energiou, akú si už pravidelne odnášame z každého nášho stretnutia.

Dňa 3.1.2017 zomrel a dňa 5.1.2017 sme sa rozlúčili s naším bývalým členom Michalom Bolešom. Opustil nás vo veku 64 rokov. Bol dobrým manželom, starostlivým otcom i milujúcim dedkom. Mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. V jeho srdci bolo vždy dosť miesta pre každého. S láskou si na neho všetci spomíname...

Na pozvanie ZO JD v Kukovej sa 20 našich členov zúčastnilo posedenia dňa 29.12.2016 v Kukovej. Spoločne sme sa pri dobrej hudbe, speve a tanci zabávali. Mnohí sme sa i spoznávali, veď práve do našej školy prichádzali aj žiaci z Kukovej. A tak hoc nám roky pribudli, spomienky nám ostali. Naši hostitelia nás pohostili tak, ako sa na dobrých susedov patrí. O toto stretnutie bol zo strany našich seniorov veľký záujem. So sebou sme si zobrali i našich heligonkárov – Jána Jackanina a Dušana Haviru, ktorí hudbou i spevom vypomáhali domácim muzikantom. A je tu ďalší dôkaz, že sa oplatí častejšie stretávať a nesedieť doma. Je už teraz len na nás, kedy našich susedov pozveme aj my do Kračúnoviec.

Dňa 13.12.2016 bola v našej obci nahrávaná relácia Rádia Regina Východ v Košiciach „Zvony nad krajinou“. Naša dedina je podľa svojho názvu vianočnou dedinou. A práve preto k nám zavítal rozhlas. Relácia bola odvysielaná dňa 25.12.2016 o 13.00 hod. V tejto relácii účinkoval i náš člen jednoty dôchodcov, Juraj Majer, ktorý je kostolníkom ev.a.v. cirkevného zboru v Kukovej, vo fílii v Kračúnovciach. Porozprával o Vianociach svojho detstva i o terajších zvykoch, ale aj o funkcii kostolníka, ktorú už vyše 20 rokov vykonáva. Aj keď aj ďalší naši členovia prispeli do tejto relácie piesňami, či slovom, nie všetko bolo do relácie zaradené a odvysielané.

V pláne činnosti našej organizácie na rok 2016 je aj tento bod - poslať pozdrav našim rodákom, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí. Najprv to teda budú pozdravy deťom našich členov.

Dňa 24.11.2016 je v našom kalendári uvedené meno Emília. Dcéra našich členov Márie a Juraja Majerovcov – Milka, žije so svojou rodinou v Nemecku. K meninám sme jej práve v tento deň poslali blahoželanie, ale zároveň sme napísali i o tom, ako naši členovia – seniori v Kračúnovciach aktívne starnú.

Aspoň niekoľko viet z jej odpovede: „Ďakujem za milý pozdrav a pekné slová. Teším sa z toho, akých máte aktívnych dôchodcov, že neustále niečo podnikajú. Aj moji rodičia sa vždy tešia niečo nové zažiť, alebo sa len tak stretnúť, veď v dôchodcovskom veku je to vzácne. Želám Vám veľa krásnych, spoločne prežitých akcií, lebo je jedno v akom veku dôchodcovia sú, ale vždy budú pre nás vzorom a motiváciou. Milka“

Dňa 22.11.2016 sme sa zišli na členskej schôdzi. V úvode zaznela báseň:

Keď jeseň vkročí do prírody farebné rúcho vždy jej dá,
ľudský život ten má tiež doby a každá svoje čaro má.

V správe o činnosti, predseda organizácie p. Ján Jackanin, rozprával o tom, čo sa nám podarilo za obdobie od poslednej členskej schôdze urobiť. Zablahoželali sme jubilantom : Magdaléne Jedinákovej a Petrovi Štefaníkovi – obom k 65-tym narodeninám. Zaspievali sme im, predseda organizácie im odovzdal pozdravný list a kvet. Obaja jubilanti pre nás pripravili pohostenie. Nezabudli sme ani na 50-výročie svadby manželov Magdalény a Jána Jackanina. Pani Jackaninovej sme sa poďakovali za reprezentáciu našej organizácie na súťaži Miss babička Topľanskej doliny a jej manželovi Jánovi za to, že nám na našich stretnutiach, vždy zahrá. Žene patril kvet, mužovi tekutý darček, ktorý mu venoval pán Jozef Bandžák z pálenice. A obaja si pre nás pripravili kultúrny program. Pani Jackaninová, samozrejme ako folkloristka, prišla na schôdzu oblečená v kroji.

Z rúk predsedu OV JD vo Svidníku p. Antona Berežňáka, prevzala naša členka Miloslava Benková, vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Na toto vyznamenanie ju navrhla naša základná organizácia. Ako hostí sme privítali nášho starostu Františka Mašleja, predsedníčku ZO JD v Giraltovciach, p. Osifovu, predsedníčku ZO JD v Kukovej p. Baranovu a podpredsedu p. Babeja. Pripomenuli sme si i naše druhé narodeniny a nášmu predsedovi sme venovali darček, v podobe častušky. Ten sa nám poďakoval a poďakoval sa aj všetkým, ktorí sa už rozhodli byť aktívnymi seniormi, lebo na každom našom stretnutí je nás stále viac. Potom už nasledovalo pohostenie a spoločná zábava. A čím častejšie sa stretávame, tým máme k sebe akosi bližšie.

Ďalšiu návštevu sme uskutočnili u p. Alžbety Harčarikovej, ktorá žije v dome sama. Avšak svojou návštevou ju vždy aj iní potešia. Pohostila nás, členov výboru a rozprávala nám o svojom živote. Z tejto návštevy sme odchádzali s pocitom, že každý človek, žijúci sám, sa poteší, keď ho navštívime. Na takýchto ľudí by sme nemali zabúdať.

O hroby neznámych vojakov na našom cintoríne sa pravidelne, od ich opravy, staráme. Pri pamiatke zosnulých sme na týchto hroboch zapálili kahance a položili kyticu kvetov.

Dňa 26.10.2016 usporiadala ZO JD v Giraltovciach súťaž o Miss babička Topľanskej doliny. Našu organizáciu reprezentovala p. Magdaléna Jackaninová. A tí, ktorí sme sa tejto súťaže zúčastnili, ako diváci, konštatujeme, že jej patrí poďakovanie za odvahu a vzornú reprezentáciu nielen našej organizácie, ale aj našej obce. Ďakujeme i starostovi obce p. Františkovi Mašlejovi za ocenenie, ktoré sa jej z obecného úradu dostalo. A zábery z tejto súťaže odvysielala i Televízia Markíza. Všetky súťažiace odmenil i poslanec Prešovského samosprávneho kraja Ján Vook, ktorý bol členom poroty. Povedal, že boli plné elánu a pozitívnej energie, a preto sa rozhodol každú odmeniť pobytom v Bard. Kúpeľoch, kde ich i navštívil. Aj za našu členku ZO JD v Kračúnovciach - súťažiacu, p. Magdalénu Jackaninovú, Vám, p. Vook, patrí naše poďakovanie.

Už pravidelne, v mesiaci októbri pripravuje obecný úrad pre všetkých dôchodcov obce posedenie. Na tomto jubilantom obce nad 60 rokov zablahoželá starosta obce. Nikdy nechýba kultúrny program, na ktorý sa babičky a dedkovia zvlášť tešia, veď tam uvidia svoje milované vnúčatá. Upomienkové darčeky, pohostenie, darček pre jubilantov i kvet, toto všetko nikdy na stretnutí nesmie chýbať. K tomu želanie dobrého zdravia a ešte veľa rokov prežitých v rodinách, vo svojej obci, patrí od starostu obce Františka Mašleja, všetkým dôchodcom.

V klube dôchodcov sme pri tejto príležitosti pripravili výstavu jesenných plodov. Naši členovia nám doniesli to, čo sami vypestovali. Oproti minulému roku bol o výstavu zo strany občanov väčší záujem. Poďakovanie za pomoc pri príprave výstavy patrí p. Dlubačovej i členkám výboru. Starostovi našej obce sme odovzdali niečo z úrody, zaspievali sme i častušku, v ktorej sme spievali o činnosti v našej organizácii. A opäť sme si zo stretnutia odniesli veľa pekných zážitkov i spoločných rozhovorov s ľuďmi, s ktorými sa denne nestretávame.

Okresný výbor Jednoty dôchodcov vo Svidníku, pridelil našej organizácii 6 poukazov na rekondičný pobyt. Naši členovia sa ho zúčastnili v mesiaci októbri. Načerpali tam nových síl a tie potom mohli, hneď po príchode domov, využiť pri záverečných poľnohospodárskych prácach.

V pláne činnosti na rok 2016 bol i výlet do prírody. Tento sme si naplánovali na deň 15.9.2016. Počasie bolo naozaj ako na objednávku. Niektoré ženy doniesli napečené koláče, občerstvenie a špekáčky zabezpečili členovia výboru. A niektorí muži doniesli špeciality z vlastných zdrojov. Osviežiť sme sa mohli vodou zo studničky, ktorú sme opravili a vyčistili. Aj tu patrí poďakovanie členom, ktorí pomáhali pri príprave tohto dňa. Boli to: Andrej Jedinák, Ján Hreha, Ján Jackanin a Ján Lechman, ktorý svojím traktorom pozvážal všetko potrebné. Naši heligonkári Ján Jackanin a Dušan Havíra, nám spríjemnili túto vydarenú akciu. V prírode sme načerpali novú energiu, ktorú my seniori zvlášť potrebujeme. Za prevoz a uskladnenie stola a lavičiek počas zimného obdobia sa chceme poďakovať nášmu členovi Jurajovi Majerovi. Bol to jeho nápad, ako dobrého gazdu, upozorniť na to, že stôl a lavičky je potrebné dať v zime pod strechu, veď to budeme potrebovať pri ďalšej vychádzke do prírody.

9. august 2016 bol dňom nášho výletu do maďarského mestečka Nyíregyháza. Naplnení očakávaním sme sa stretli pred budovou nášho obecného úradu o 6.00 hod. V autobuse nás privítal predseda organizácie p. Ján Jackanin, ktorý nás oboznámil s trasou výletu. Po ceste, ktorú sme absolvovali, nadišiel čas vystúpiť z autobusu. A potom sme už obdivovali krásu oceanária a ZOO. V oceanáriu sme zažili ilúziu podmorského sveta. V obrovských akváriách sa preháňali farebné rybičky i nebezpečné murény. Najväčšou atrakciou bol osem metrov dlhý tunel. V ZOO žije 2 300 jedincov a 250 druhov živočíchov z piatich kontinentov. Po obhliadke sme si posedeli a pochutnali na maďarských špecialitách a samozrejme, že sme si i niečo nakúpili. Na kúpalisku sme sa potom dobre osviežili. Unavení, ale s krásnymi zážitkami, sme nastúpili do autobusu. Neoddeliteľnou súčasťou nášho výletu bola potom i chutná večera s občerstvením. Domov sme sa šťastne vrátili vo večerných hodinách.

Nápad opraviť a sprístupniť niektoré studničky v chotári našej obce sa zrodil u nášho člena Andreja Jedináka. Za prácu na brigáde pri oprave a vyčistení studničky v „Chorvace“, ktorú sme zorganizovali v letnom období patrí poďakovanie našim členom : Andrejovi Jedinákovi, Jurajovi Kmecovi, Dušanovi Havirovi, Jozefovi Tichanskému, Jánovi Lajčinovi a Jánovi Jackaninovi. Ak človek vykoná nejaký dobrý skutok, vždy ho to poteší. Poďakovanie patrí i starostovi našej obce Františkovi Mašlejovi, pretože obecný úrad nám poskytol dlaždice a náš člen Ján Lechman ich s ochotou vlastným traktorom previezol pod „Husárku“, kde sme opravili a vyčistili ďalšiu studničku. Tejto brigády sa zúčastnili : Andrej Jedinák, Ján Lajčin, Andrej Verčimák, Ján Lechman, Jozef Tichanský, Pavol Kolesár, Ján Hreha, Ján Jackanin, Mgr. Mária Dikyová a Mária Jurková. Za ich prácu, ktorá bola ťažká, im patrí poďakovanie, lebo pracovať v takom teréne, si pochvalu naozaj zaslúžia.

Na tejto členskej schôdzi sme zablahoželali našim jubilantom. Boli to Milan Havira 75 rokov, Anna Eliašová 70 rokov, Anna Mikulová 70 rokov, Andrej Verčimák 70 rokov, Helena Hrehová 65 rokov, Anna Kacvinská 65 rokov, Dušan Majerník 65 rokov, Jozef Tichanský 65 rokov, Michal Dlubáč 65 rokov a Marta Mihaľová 60 rokov. Predseda organizácie p. Jackanin im odovzdal pozdravný list a kvet. Potom sme im zaspievali pieseň Mnohaja, blahaja... Jubilanti nám pripravili pohostenie a naši heligonkári sa postarali o dobrú zábavu.

V mesiaci júli 2016 usporiadal Okresný výbor Jednoty dôchodcov vo Svidníku športové hry, na ktorých súťažilo i naše družstvo v zložení : Mgr. Mária Dikyová, Mária Jurková, Magdaléna Jackaninová, Ján Jackanin, Jozef Tichanský a Dušan Majerník. Súťažilo sa v behu, hode granátom, vrhu guľou, streľbe, v hode váľkom i v kope na bránku. Za účasť na týchto športových hrách seniorov sme dostali diplom a pohár.

Na pozvanie ZO JD v Giraltovciach sme sa v mesiaci júni 2016 zúčastnili športových hier. Pre nepriaznivé počasie nebolo možné súťažiť vo všetkých disciplínach, ale mohli sme si aspoň spoločne vymieňať skúsenosti z práce v organizácii. Týchto hier sa zúčastnili títo členovia : Mgr. Mária Dikyová, Mária Jurková, Magdaléna Jackaninová, Anna Fiľakovská, Eva Havirová, Ján Jackanin, Jozef Tichanský a Dušan Majerník.

Dňa 17.5.2016 sme zorganizovali zdravotnú prednášku, na ktorú sme pozvali odborného lekára – urológa MUDr. Richarda Bartla. Hneď v úvode zaznela báseň:

Najcennejší dar
Najdôležitejšie v živote je pre nás zdravie, vážme si ho a dobre strážme.
Každý z nás chce predsa zdravý byť, preto sa snažme aj zdravo žiť.
Pokúsme sa žiť trochu lepšie, naše šťastie bude o to väčšie.
Dnes sme zdraví, zajtra možno nie, nerobme si však trápenie,
snažme sa žiť zdravo a život nám potom bude plynúť hravo.

Táto prednáška bola pre nás všetkých poučná a mnohí sme boli hneď rozhodnutí urobiť ten správny krok a absolvovať odborné vyšetrenie.

Na tejto členskej schôdzi sme si povedali, čo všetko sa nám podarilo urobiť od výročnej členskej schôdze, i čo nás čaká v najbližšom období. Rozprávali sme aj o zájazde, ktorý plánujeme uskutočniť v letných mesiacoch. Medzi našimi členmi sú aj manželské páry, ktoré už oslávili zlatú svadbu, alebo práve v týchto dňoch ju oslávia.

Zablahoželali sme teda našim členom - manželom: Eve Havirovej a Milanovi Havirovi, Zuzane Kolesárovej a Pavlovi Kolesárovi, Márii Majerovej a Jurajovi Majerovi a Alžbete Sukovskej a Petrovi Sukovskému. Načerpaní novou energiou sme odchádzali z tohto stretnutia do svojich domovov.

V prvý februárový deň sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi spojenej s fašiangovým posedením. Predseda organizácie, Ján Jackanin, hneď v úvode svojho vystúpenia vyjadril radosť, že sa schôdze zúčastňujú všetci, ktorí chcú byť ešte užitoční pre spoločnosť, ale i robiť niečo prospešné pre svoju obec. A ďalej pokračoval: „Rád by som vyslovil poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste prijali výzvu starnúť aktívne, Vám, ktorí ste stáli pro zrode našej organizácie a ste jej súčasťou. A pre nás je tento deň zvlášť významný, pretože prvykrát sa môžeme obzrieť za pôsobením našej organizácie“.

K tomuto dňu bolo v našej organizácii evidovaných 54 členov.

Za pomoc, hneď v začiatkoch založenia organizácie, poďakoval p. Osifovej, predsedníčke ZO JD v Giraltovciach i p. Baranovej, predsedníčke ZO JD v Kukovej. Povedal: „Nie všade, ale u nás to stále platí, že niet nad dobrého suseda.“

A čo všetko sa nám podarilo za rok trvania našej organizácie urobiť?

Na cintoríne sme opravili hroby neznámych vojakov, uskutočnili sme zájazd, usporiadali výstavu jesenných plodov, v klube dôchodcov máme nástenky, na ktorých zaznamenávame všetko z našej činnosti. Našim členom jubilantom blahoželáme cestou obecného rozhlasu i na členskej schôdzi. Navštevujeme i najstarších obyvateľov našej obce. Toto sa dá robiť len vďaka podpore nášho obecného úradu, za čo im patrí poďakovanie.

Prvykrát k nám do Kračúnoviec zavítal aj predseda OV JD vo Svidníku p. Anton Berežňák. Hneď v úvode svojho vystúpenia povedal, že nemôže tomu uveriť, čo sa nám za rok trvania našej organizácie, podarilo urobiť. Pozdraviť a povzbudiť nás prišla aj predsedníčka ZO JD v Kukovej p. Baranová spolu s podpredsedom ich organizácie p. Babejom. Za zviditeľňovanie našej obce sa nám poďakoval náš starosta František Mašlej.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili naše známe – učiteľky a zaspievali nám pekné ľudové piesne, tak po kračúnovsky. Na stoloch nechýbalo to, čo na fašiangy nesmie chýbať. A potom už mali sólo naši heligonkári – Ján Jackanin a Dušan Havira. Zaželali sme si, aby nás toto stretnutie posunulo vpred, aby sme stále viac nachádzali odvahu byť aktívnymi seniormi a robili dobré meno svojej obci, lebo je naším bydliskom a pre mnohých i rodiskom.

V pláne činnosti máme i návštevy nemocných členov, osamelých občanov, ale i takých, ktorí oslávili svoje jubileá. Dňa 15.12.2015 členovia výboru navštívili p. Tomkovú, ktorá už oslávila vzácne 90-te narodeniny. Táto návšteva bola pre nich povzbudením, pretože rozprávanie s ňou bolo zaujímavé. Porozprávala im o tom, ako sa žilo vtedy, keď bola mladá, rozprávala i o rôznych zvykoch na dedine. Z tejto návštevy odchádzali s údivom, pretože nie každému v tomto veku ešte slúži pamäť, nie každý vníma svoje okolie. Zaželali jej dobrého zdravia, Božieho požehnania a veľa radosti v rodine.

V tento deň sme sa stretli na členskej schôdzi. Pripomenuli sme si 1. výročie založenia našej organizácie, zablahoželali jubilantom za II. polrok, porozprávali sa o radosti, i starostiach a takto príjemne sme strávili sychravý novembrový deň. Naša organizácia združuje práve takých ľudí, ktorí sa chcú stretávať.

V II. polroku to boli jubilanti : Mária Tichanská – 60 rokov, Mária Jusková – 65 rokov, Zuzana Jackaninová – 65 rokov, Pavol Kolesár – 75 rokov a Ladislav Sabol – 75 rokov. V príhovore pre nich zaznelo: „Tento rok je pre Vás výnimočný a to tým, že ste oslávili jubileum. Nemajte dôvod na smútok, že sa Vám roky zaokrúhlili, veď výsledky Vašej práce je predsa vidieť.“ A opäť nechýbal pozdravný list, kvet i „Mnohaja blahaja lita“. Škoda však, že nás bolo málo, ale prišli všetci, ktorí o prácu v organizácii majú záujem a to je podstatné. Pri speve, ale i rôznych dobrotách, ktoré nám jubilanti pripravili, sme si potom posedeli.

Zo strany nás, seniorov, je záujem aj o dianie v našej obci. Niektorí naši členovia sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva a potom informujú ostatných o všetkom čo sa v obci deje. A nechýbame ani na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré obecný úrad pripravuje pre občanov.

Na pozvanie Základných organizácií z Giraltoviec a Kukovej sa zúčastňujeme zasadnutí ich členských schôdzí na ktorých môžeme načerpať nové skúsenosti, ktoré nám pomáhajú pri práci v našej organizácii.

V klube dôchodcov máme nástenky, na ktorých zaznamenávame všetko o našej činnosti. Sú tam i fotografie z akcií, ktoré sme doteraz usporiadali.

Príspevok s týmto názvom sme zaslali do Podduklianskych noviniek.
Píše sa v ňom:

Obecný úrad v Kračúnovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil pre seniorov obce posedenie. Celé popoludnie dňa 27.10.2015 sa nieslo v dobrej nálade. Deti materskej i žiaci základnej školy prednášali dôchodcom básničky, spievali i tancovali. Mnohé babičky i dedkovia sa tešili práve z vystúpenia svojich vnúčat. K seniorom sa prihovoril starosta obce František Mašlej, ktorý sa im poďakoval za prácu v prospech obce. Spolu so svojím zástupcom Jánom Talianom a predsedom ZO JD Jánom Jackaninom zablahoželali všetkým jubilantom obce nad 60 rokov. Jubilanti dostali darček a kvet a všetci dôchodcovia si domov odniesli kalendár. Pochutnali sme si i na výbornom guláši.

Pri tejto príležitosti naši členovia pripravili v klube dôchodcov výstavu jesenných plodov. Každý sa chcel pochváliť tým, čo vypestoval. Boli to tekvice rôznych farieb a veľkosti, ovocie, zelenina rôznych druhov a tvarov, včelí med, ale i rôzne destiláty. Domov sme odchádzali obohatení o úctu, ktorá nám bola prejavená. „Život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to a Vy seniori takýto život predsa žijete. Váš život patrí Vašim deťom, vnúčatám, patrí však i našej obci“, aj tieto slová zazneli v príhovore z úst starostu obce Františka Mašleja.

Jedným z bodov nášho plánu činnosti v roku 2015 bola i oprava hrobov neznámych vojakov na našom cintoríne. Naši členovia - Dušan Majerník, Jozef Tichanský, Alžbeta Sukovská spolu s predsedom organizácie p. Jackaninom, opravili hroby neznámych vojakov, ktorí odpočívajú na našom cintoríne. Pomáhal im aj Ľubo Havrila, ktorému spolu s našimi členmi patrí poďakovanie. Hroby opravili, osadili drevené kríže a kyticou kvetov a zapálením kahancov si uctievame ich pamiatku.

20. august 2015, deň nášho výletu, bol ako na objednávku, nie horúci, bez dažďa, bol to naozaj príjemný deň. Predseda organizácie p. Jackanin nás ráno všetkých privítal a zaželal nám veľa pekných zážitkov a najmä šťastný návrat domov. Cesta ubiehala rýchlo a my sme sa ocitli na mieste, ktoré sme si naplánovali - kaštieľ Betliar. Pri fontáne sme si urobili niekoľko spoločných fotiek a čakali na pokyn, kedy môžeme vstúpiť do kaštieľa. Expozícia v tomto kaštieli je zameraná na život uhorskej šľachty. K tomuto kaštieľu patrí aj Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov. Aj tam sme sa zastavili.

Na pozvanie nášho rodáka, Jána Mihoka, ktorý je generálnym vikárom v rožňavskej diecéze sme si v katedrále uctili pamiatku práve zosnulého emeritného biskupa Mons. Vladimíra Fila. Náš rodák, Janko, nás všetkých pozval aj na biskupský úrad. Tu nás, kračúnovčanov, pozdravil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Každý sa už tešil na obed i posedenie pri káve v Jasove. A potom sme sa ešte zastavili v Košiciach. Hoc unavení, ale plní dojmov, sme sa vo večerných hodinách šťastne vrátili domov. Spolu s nami boli na výlete i dôchodcovia z našej obce, ktorí nie sú členmi našej organizácie, ale o výlet mali záujem. Už vtedy sme sa tešili na ďalšie naše stretnutie.

Dňa 16.8.2015 sme sa rozlúčili s našou najstaršou členkou Annou Bartošovou, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 85-tych narodenín. V jej srdci bolo vždy miesto pre Boha a pre ľudí. A čím dlhšie žila, tým akoby viac jej srdce rástlo. S láskou si na ňu všetci spomíname...

Mottom, nás seniorov, ktorí sme dňa 11.12.2014 založili organizáciu Jednoty dôchodcov v Kračúnovciach je: „Dôchodcovia v našej obci chcú aktívne starnúť“. Tieto slová sa opäť potvrdili na našom ďalšom stretnutí. Na členskej schôdzi sme schválili rozšírenie výboru našej organizácie o dve členky: Sú to Mária Jusková a Mgr. Mária Frimerová.

Dohodli sme sa na termíne a trase nášho zájazdu, zablahoželali sme i našim jubilantom, ktorí oslávili jubileá v I. polroku. Boli to: Alžbeta Sukovská - 70 rokov, Dušan Havira - 65 rokov a Ján Lechman – 60 rokov. V príhovore pre nich odznelo aj toto: „Nech pribúdajúce roky nie sú pre Vás dôvodom na smútok, veď keď sa pozriete na to, čo ste doteraz urobili, budete chcieť aj naďalej pracovať...“ Predseda organizácie p. Jackanin im odovzdal pozdravné listy a kvety. A všetci sme im zaspievali pieseň – Mnohaja, blahaja lita... Oslávenci pre nás pripravili pohostenie. Aj toto stretnutie nás vzájomne ľudsky obohatilo.

Členovia výboru pripravili dňa 12.2.2015 členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením. V úvode zaznela báseň o rodnej dedine:

„Kračúnovce – moje rodisko,
dedina ako každá iná, táto však je pre mňa naozaj srdcu milá.
Dedina, to sú predovšetkým ľudia tu žijúci,
ich práca, domy, vzťahy, ale i hnevať sa so susedom a nezáujem o celý svet.
Na pohľad obyčajná dedina, v obyčajnej krajine,
no krásne to miesto pre nás všetkých na bývanie.“

Vzácnych hostí – starostu obce Františka Mašleja, členku výboru ZO JD v Giraltovciach Margitu Gazdičovu, ale i členov organizácie, na zasadnutí členskej schôdze, privítal predseda organizácie Ján Jackanin.
„Základom aktivity, nás členov, nech bude túžba byť užitočným aj v jeseni života. Snažme sa všetci aktívne starnúť“, uviedol vo svojom vystúpení, predseda organizácie. Plán činnosti na rok 2015 predložila tajomníčka organizácie Miloslava Benková. Tento plán obsahuje aj tieto akcie:

- zájazd podľa návrhu členov organizácie,
- výstava plodov zo záhrad a polí,
- návštevy chorých členov organizácie, ale i osamelých občanov obce,
- oprava hrobov neznámych vojakov na cintoríne,
- poslať pozdrav našim rodákom, žijúcim v zahraničí s informáciou o živote v našej obci,
- o svojej činnosti zverejňovať príspevky v tlači i na webovej stránke obce

Rokovanie schôdze pozdravil starosta našej obce, František Mašlej. Slová predsedu „Základom aktivity nech bude túžba byť užitočným aj v jeseni života. Snažme sa všetci aktívne starnúť,“ použil starosta ako motto. Povedal, že je rád, že v obci vznikla takáto organizácia a bude jej, spolu s pracovníkmi úradu i poslancami obce, nápomocný. Poinformoval dôchodcov aj o úlohách, ktoré sú pred ním, keďže do funkcie nastúpil ako novozvolený starosta. Členom organizácie sa prihovorila aj členka výboru zo susednej organizácie v Giraltovciach, pani Gazdičová. Odovzdala pozdrav od predsedníčky organizácie p. Osifovej a rozprávala o práci v ich organizácii.

„Zaželajme si všetci, aby našu aktivitu a spoluprácu s obecným úradom bolo vidieť v rozvíjaní našej obce“ uviedol v závere predseda organizácie p. Jackanin. A dodal: „Sú fašiangy, všade je veselo, nech tak bude aj u nás.“ S kultúrnym programom sa potom predstavili naši členovia, za doprovodu heligonkárov Dušana Haviru a Jána Jackanina. Všetkým sa najviac páčila častuška o dôchodcoch.

Oblikajme šicke gerok, nohavice,
v štvartek pošedzene pre dôchodcoch z obce .
Vytracic še chceme do našej kultúry,
pobavic, zašpivac, trisc še budú múry.
***
Starosta je za to, podporu v nim máme,
lem naj še tu v klube šicke štritávame.
Fašengový večar, šicke me čekali,
tak jak malým dzecom, očká nám švicili.
***
A potym na pláne budú i brigády,
lem naj prejdze žima a budzeme zdraví.
Robme šicko s lásku a i dobrým umom,
po brigádoch budze može i čaj s rumom.

Pri hudbe, speve i tanci sme sa spoločne zabávali. Na stoloch nechýbali všelijaké dobroty, ktoré k fašiangom patria. Tieto pripravili členovia výboru spolu so svojimi rodinami. „Každé stretnutie dáva príležitosť spoločensky žiť. Nech tak bude aj v našej obci, ktorá sa preslávila folklórom i futbalom. Odovzdajme mladým štafetu, ktorú sme prevzali od našich otcov a materí. Len život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to. A my, seniori, takýto život chceme žiť.“ Týmito slovami končil vystúpenie predseda organizácie p. Jackanin.Fotogaléria

 Fašiangové posedenie 2015
 Jubilanti I. polrok 2015
 Výstava jesenných plodov 2015
 Hrob neznámych vojakov
 Jubilanti II. polrok 2015
 Návšteva u pani Tomkovej
 Výročná schôdza Jednoty dôchodcov 2016
 Jubilanti I. polrok 2016
 Opekačka 2016
 Oprava studničiek Chorvat a Pod Husarku
 Výlet do Maďarska
 Výstava jesenných plodov 2016
 Jubilanti II. polrok 2016
 Návšteva u pani Harčarikovej
 Návšteva u pani Havirovej
 Výbor ZO JD
 Výročná schôdza 2017
 Marec mesiac knihy 2017