Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

 • Mgr. Jozef Tomáš
 • PaedDr. Branislav Baran
 • Anna Mihaľová

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

 • Mgr. Jozef Motýľ
 • Mgr. Igor Diky
 • Ján Mihok

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:

 • Stanislav Goč
 • Jozef Hudáček
 • Martin Eliaš

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Mgr. Igor Diky
 • Ján Talian
 • Jozef Bandžák
 • Mgr. Jozef Motýľ

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností:

 • Jozef Bandžák
 • Ján Talian
 • Ján Centek