Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

  • Mgr. Jozef Tomáš
  • PaedDr. Branislav Baran, MBA
  • Mgr. Pavol Šebeš

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

  • František Bartoš
  • Mgr. Jozef Motýľ
  • Marcela Bandžaková
  • Bc. Miroslav Mihok

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:

  • Michal Boleš
  • Jozef Hudáček
  • Martin Eliaš

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

  • Ján Talian
  • Jozef Bandžak
  • PaedDr. Branislav Baran, MBA
  • Mgr. Jozef Motýľ

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností:

  • Jozef Bandžak
  • Ján Talian
  • Ján Centek