Druhý pôstný týždeň


Pondelok Kračúnovce 18:00
24.4
sv. Juraja, mučeníka


Utorok Lúčka 18:00
25.4
sv. Marka, evanjelitu
sviatok


Streda Kračúnovce 18:00
26.4
féria


Štvrtok Železník 8:00
27.4
féria


Piatok Kračúnovce 18:00
28.4
féria


Sobota Kračúnovce 8:00
29.4
Panny Márie v sobotu


Nedeľa Kračúnovce 10:30
30.4 Železník 9:15
Tretia veľkonočná nedeľa Lúčka 8:00