PaedDr. Branislav Baran

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

Jozef Bandžák

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Igor Diky

Komisia pre školstvo, kultúru a šport


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Stanislav Goč

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

Mgr. Jozef Motýľ

Komisia pre školstvo, kultúru a šport


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ján Talian

Zástupca starostu


Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Jozef Tomáš

Komisia finančná a pre správu obecného majetku