Zakladateľom šachového oddielu v obci v roku 1972 bol Mgr. Jozef Kozák. Školu a obec úspešne reprezentovali žiaci na okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach v korešpondenčnom šachu. Majstrami okresu žiakov sa stali Ján Cvir, Igor Diky a Jozef Kozák ml. šachové družstvo dospelých úspešne účinkovalo v okresnej súťaži. Každoročne poriadalo turnaje za účasti šachistov zo širokého okolia. Činnosť odielu zanikla v roku 1986, ale napriek tomu sa konajú turnaje.