Samospráva obce

Starosta obce: František Mašlej

Zástupca starostu obce: Ján Talian

Kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák

Zloženie obecného zastupiteľstva:
PaedDr. Branislav Baran
Jozef Bandžák
Mgr. Igor Diky
Stanislav Goč
Mgr. Jozef Motýľ
Ján Talian
Mgr. Jozef Tomáš

Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

Predseda:
Mgr. Jozef Tomáš
Menovaní členovia komisie:
PaedDr. Branislav Baran
Anna Mihaľová
Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

Predseda:
Mgr. Jozef Motýľ
Menovaní členovia komisie:
Mgr. Igor Diky
Ján Mihok
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:

Predseda:
Stanislav Goč
Menovaní členovia komisie:
Jozef Hudáček
Martin Eliaš
Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností:

Predseda:
Jozef Bandžák
Menovaní členovia komisie:
Ján Talian
Ján Centek
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda:
Mgr. Igor Diky
Menovaní členovia komisie:
Ján Talian
Jozef Bandžák
Mgr. Jozef Motýľ