Spevácky súbor

Krajská súťažná prehliadka dospelých ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa konala 18. novembra 2012 v Zámutove, ktorej sa zúčastnili víťazi našej okresnej prehliadky.

Najúspešnejšie si počínalaTamara Dikyová z Kračúnoviec, ktorá získala v najvyrovnanejšej kategórii - kategórii spevákov titul laureátky a postúpila na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať budúci rok. V tejto istej kategórii sa Veronika Kočišová z Koprivnice umiestnila v zlatom pásme.

Kategóriu ľudových hudieb reprezentovali ľudové hudby FS Topľan z Giraltoviec a Kračunovčan z Kračúnoviec, obidbe hudby sa umiestnili v striebornom pásme.

Spevácka skupina Kračunovčan z Kračúnoviec sa vo svojej kategórii umiestnila v bronzovom pásme.

Kompletné výsledky Zámutovskej struny 2012 si môžte pozrieť v prílohe.

Fotogaléria k podujatiu - klikni tu