Verejné obstarávanie

1. Výzva na predloženie ponuky - "Úprava priestorov kultúrneho domu Kračúnovce"

Výzva na predloženie ponuky opisná časť
Projekt stavby a výkaz, výmer


Zverejnené 2.2.2017