Božena BINDASOVÁ

  • ekonomický úsek
  • vedenie matriky, osvedčovanie podpisov a listín, register trestov

e-mail: kracunovce2@gmail.com


Katarína KUNDROVÁ 

  • správa daní
  • evidencia obyvateľstva
  • odpadové hospodárstvo obce
  • pokladňa

e-mail: kracunovce1@gmail.com


Jozef BINDAS - obecné služby

Ján VACHAĽ - obecné služby