Cieľom Obce Kračúnovce je efektívne a objektívne informovanie obyvateľov mesta o používaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom mesta, čo je jedným z predpokladov transparentnosti a otvorenosti samosprávy mesta. 

Pripomienky, názory a otázky, súvisiace so zverejňovaním môžete zasielať na e-mailovú adresu:  compsat@compsat.sk