• rok 2021
 • rok 2020
 • rok 2019
 • rok 2018
 • rok 2017
 • rok 2016
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/21 8275055001 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.2.2021 4.2.2021
  2/21 3221900110 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 4.2.2021 4.2.2021
  3/21 2020000213 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 142,70 € 4.2.2021 4.2.2021
  4/21 200729 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 60,64 € 4.2.2021 4.2.2021
  5/21 5204463 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 19,20 € 4.2.2021 4.2.2021
  6/21 2020193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 283,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  7/21 2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov členský poplatok za rok 2021 123,70 € 4.2.2021 4.2.2021
  8/21 1020200967 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky MŠ 26,05 € 4.2.2021 4.2.2021
  9/21 20210065 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  10/21 3026200759 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 733,86 € 4.2.2021 4.2.2021
  11/21 1442021 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 32,86 € 4.2.2021 4.2.2021
  12/21 49646 DANIMANI s.r.o. faktúra za respirátory 48,30 € 4.2.2021 4.2.2021
  13/21 2101943 Datacomp s.r.o. faktúra za notebook 659,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  14/21 7292346145 VSE faktúra za elektrinu ZŠ 589,39 € 4.2.2021 4.2.2021
  15/21 7293624626 VSE faktúra za elektrinu TJ 101,22 € 4.2.2021 4.2.2021
  16/21 7292346146 VSE faktúra za elektrinu MŠ 116,48 € 4.2.2021 4.2.2021
  17/21 7293943902 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 196,37 € 4.2.2021 4.2.2021
  18/21 7293037080 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1011,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  19/21 7227262487 VSE faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok 48,31 € 4.2.2021 4.2.2021
  20/21 7227262486 VSE faktúra za elektrinu - nedoplatok 79,46 € 4.2.2021 4.2.2021
  21/21 2591801411 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.2.2021 4.2.2021
  22/21 2012021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia MK 1200,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  23/21 5100000925 VSE faktúra za elektrinu OcÚ 953,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  24/21 8707178245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  25/21 8707179245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  26/21 8436664249 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok 687,79 € 4.2.2021 4.2.2021
  27/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 280,24 € 4.2.2021 4.2.2021
  28/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 352,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  29/21 112015940 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 714,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  30/21 8019373728 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie traktor 59,85 € 4.2.2021 4.2.2021
  31/21 700785583 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie traktor 338,27 € 4.2.2021 4.2.2021
  32/21 21042 MAJA MKM, s.r.o. faktúra za kancelárske potreby 11,40 € 4.2.2021 4.2.2021
  33/21 12021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  34/21 2012021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ 450,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  35/21 48521004 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 108,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  36/21 122021 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 181,50 € 4.2.2021 4.2.2021
  37/21 110221 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  38/21 52021 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za kancelársky nábytok 370,20 € 4.2.2021 4.2.2021
  39/21 210002 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 481,26 € 4.2.2021 4.2.2021
  40/21 22021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 178,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  41/21 2100100007 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1317,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  42/21 20210039 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.3.2021 4.3.2021
  43/21 21019 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ 56,40 € 4.3.2021 4.3.2021
  44/21 2021000010 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 120,72 € 4.3.2021 4.3.2021
  45/21 210022 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 157,55 € 4.3.2021 4.3.2021
  46/21 8707204012 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  47/21 8707204995 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  48/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 923,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  49/21 2100988 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 4.3.2021 4.3.2021
  50/21 9000388469 SPP Poplatok za vyjadrenie 120,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  51/21 210020 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 47,96 € 4.3.2021 4.3.2021
  52/21 8276915760 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.3.2021 4.3.2021
  53/21 7210250 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 19,20 € 4.3.2021 4.3.2021
  54/21 3026210041 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,10 € 4.3.2021 4.3.2021
  55/21 1020210052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 3,28 € 4.3.2021 4.3.2021
  56/21 7476823708 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  57/21 7476821956 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  58/21 932021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 4.3.2021 4.3.2021
  59/21 32021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 540,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  60/21 210159 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál BD 425 844,78 € 4.3.2021 4.3.2021
  61/21 2102000284 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  62/21 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS 224,46 € 4.3.2021 4.3.2021
  63/21 410210003 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 135,68 € 4.3.2021 4.3.2021
  64/21 7294431971 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1083,71 € 4.3.2021 4.3.2021
  65/21 7293356944 VSE faktúra za elektrinu TJ 141,34 € 4.3.2021 4.3.2021
  66/21 7294532381 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 186,31 € 4.3.2021 4.3.2021
  67/21 7293947745 VSE faktúra za elektrinu MŠ 86,56 € 4.3.2021 4.3.2021
  68/21 7293947744 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 541,79 € 4.3.2021 4.3.2021
  69/21 112100510 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 417,90 € 4.3.2021 4.3.2021
  70/21 21020026 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 903,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  71/21 6612103524 Slovak Telekom a.s. Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti 24,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  72/21 2596421088 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 27,25 € 4.3.2021 4.3.2021
  73/21 21500364 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,50 € 4.3.2021 4.3.2021
  74/21 4116430041 wesper pharm, s.r.o. faktúra za respirátory 158,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  75/21 302021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie 1685,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  76/21 62021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 13104,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  77/21 221037 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 520,56 € 4.3.2021 4.3.2021
  78/21 6607498666 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP - vlečka 29,52 € 4.3.2021 4.3.2021
  79/21 21500466 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,64 € 4.3.2021 4.3.2021
  80/21 202002347 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 635,04 € 4.3.2021 4.3.2021
  81/21 521303073 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ 50,64 € 4.3.2021 4.3.2021
  82/21 142021 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,15 € 4.3.2021 4.3.2021
  83/21 3621081278 ELEKTROSPED, a. s. faktúra za multifunkčnú tlačiareň 55,10 € 4.3.2021 4.3.2021
  84/21 221044 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž a opravu rozhlasu 783,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  85/21 2021000029 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 250,35 € 6.4.2021 6.4.2021
  86/21 8707232937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  87/21 8707231960 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  88/21 8707232196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 870,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  89/21 21035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  90/21 20210100 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 6.4.2021 6.4.2021
  91/21 210059 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 82,99 € 6.4.2021 6.4.2021
  92/21 40321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie - kontrolór 22,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  93/21 48521008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za drogériu MŠ 23,88 € 6.4.2021 6.4.2021
  94/21 52021 Pavol Šebeš faktúra za opravu WC - MŠ 250,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  95/21 8278759566 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 6.4.2021 6.4.2021
  96/21 210200047 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1536,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  97/21 22021 Pavol Kovalšik faktúra za zimnú údržbu 920,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  98/21 210001 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál WC - MŠ 75,06 € 6.4.2021 6.4.2021
  99/21 210006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 114,72 € 6.4.2021 6.4.2021
  100/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 6.4.2021 6.4.2021
  101/21 210004 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  102/21 210007 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  103/21 1020210128 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,28 € 6.4.2021 6.4.2021
  104/21 5042001375 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 16,39 € 6.4.2021 6.4.2021
  105/21 3026210047 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 627,40 € 6.4.2021 6.4.2021
  106/21 21500643 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 51,39 € 6.4.2021 6.4.2021
  107/21 210009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 423,38 € 6.4.2021 6.4.2021
  108/21 7210691 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 6.4.2021 6.4.2021
  109/21 2021017 BJ Therm s.r.o. faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ 50000,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  110/21 7292536010 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 446,68 € 6.4.2021 6.4.2021
  111/21 7293785701 VSE faktúra za elektrinu ČOV 981,04 € 6.4.2021 6.4.2021
  112/21 7293817968 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 155,15 € 6.4.2021 6.4.2021
  113/21 7292717209 VSE faktúra za elektrinu TJ 122,96 € 6.4.2021 6.4.2021
  114/21 7292536011 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,87 € 6.4.2021 6.4.2021
  115/21 202104674 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikácie MŠ 34,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  116/21 2100006 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 624,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  117/21 2601044163 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 17,26 € 6.4.2021 6.4.2021
  118/21 2100206 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2021 6.4.2021
  119/21 210076 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 192,11 € 6.4.2021 6.4.2021
  120/21 112102400 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 807,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  121/21 410210013 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 115,48 € 6.4.2021 6.4.2021
  122/21 210054 Probasec s.r.o. faktúra za rozšírenie kamerového systému 714,60 € 6.4.2021 6.4.2021
  123/21 300321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO 25,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  124/21 210300071 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1887,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  125/21 21500830 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,10 € 6.4.2021 6.4.2021
  126/21 20210052 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za nábytok MŠ 2057,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  127/21 4 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ 83,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  128/21 3210076 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu chodníka 1578,89 € 6.4.2021 6.4.2021
  129/21 21030074 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 144,28 € 6.4.2021 6.4.2021
  130/21 3210080 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu výtkov 1603,31 € 6.4.2021 6.4.2021
  131/21 4218084586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ 187,90 € 6.4.2021 6.4.2021
  132/21 210012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  133/21 8842534055 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  134/21 8842535039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  135/21 8842534291 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 477,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  136/21 210096 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 64,67 € 3.5.2021 3.5.2021
  137/21 20210162 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 3.5.2021 3.5.2021
  138/21 2021000047 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,24 € 3.5.2021 3.5.2021
  139/21 9860747511 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie IVECO 348,03 € 3.5.2021 3.5.2021
  140/21 8280601590 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 3.5.2021 3.5.2021
  141/21 7211060 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  142/21 210300083 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2400,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  143/21 10210115 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  144/21 1560010960 Centrum polygrafických služieb faktúra za tlačivá 19,82 € 3.5.2021 3.5.2021
  145/21 1042021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  146/21 6808032707 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 3.5.2021 3.5.2021
  147/21 2021026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  148/21 20200475 MONASTER s.r.o. faktúra za didaktické pomôcky ZŠ 68336,15 € 3.5.2021 3.5.2021
  149/21 20200476 MONASTER s.r.o. faktúra za interierové vybavenie ZŠ 28497,12 € 3.5.2021 3.5.2021
  150/21 210537 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál MŠ 84,17 € 3.5.2021 3.5.2021
  151/21 210008 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 62,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  152/21 7292929055 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 147,68 € 3.5.2021 3.5.2021
  153/21 7292929051 VSE faktúra za elektrinu ČOV 994,54 € 3.5.2021 3.5.2021
  154/21 7292929054 VSE faktúra za elektrinu TJ 106,50 € 3.5.2021 3.5.2021
  155/21 7292929052 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 437,36 € 3.5.2021 3.5.2021
  156/21 7292929053 VSE faktúra za elektrinu MŠ 141,06 € 3.5.2021 3.5.2021
  157/21 210400096 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2473,20 € 3.5.2021 3.5.2021
  158/21 1020210220 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,01 € 3.5.2021 3.5.2021
  159/21 3026210114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 430,88 € 3.5.2021 3.5.2021
  160/21 20210186 A4ka, s.r.o. faktúra za informačnú tabuľu 55,20 € 3.5.2021 3.5.2021
  161/21 612102 BOHÁK Manufactory s. r. o. faktúra za poklop na cimbal 156,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  162/21 21501070 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 73,16 € 3.5.2021 3.5.2021
  163/21 210144 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 132,04 € 3.5.2021 3.5.2021
  164/21 112103841 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 406,80 € 3.5.2021 3.5.2021
  165/21 2605659594 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 3.5.2021 3.5.2021
  166/21 20210004 Vidiek, n.o. faktúra za vypracovanie komunitného plánu 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  167/21 2100139786 ISSET, s. r. o. faktúra za online prístup FA 36,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  168/21 210011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 486,10 € 3.5.2021 3.5.2021
  169/21 221078 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu verejného osvetlenia 666,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  170/21 21040108 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 435,60 € 3.5.2021 3.5.2021
  171/21 210025 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 411,86 € 3.5.2021 3.5.2021
  172/21 120521 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  173/21 21040114 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 218,39 € 3.5.2021 3.5.2021
  174/21 210757 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 400,28 € 3.5.2021 3.5.2021
  175/21 210022 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 158,47 € 3.5.2021 3.5.2021
  176/21 210400114 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2108,70 € 3.5.2021 3.5.2021
  177/21 210154 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  178/21 21501243 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,28 € 3.5.2021 3.5.2021
  179/21 2021000066 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 159,79 € 1.6.2021 1.6.2021
  180/21 8852217184 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 183,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  181/21 8852216964 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  182/21 8852217908 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  183/21 20210219 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.6.2021 1.6.2021
  184/21 210135 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov 68,60 € 1.6.2021 1.6.2021
  185/21 210139 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 44,83 € 1.6.2021 1.6.2021
  186/21 8282447707 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 1.6.2021 1.6.2021
  187/21 62021 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta 427,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  188/21 106210544 HÖGNER s.r.o. faktúra za čističku vzduchu 136,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  189/21 2100417 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 193,20 € 1.6.2021 1.6.2021
  190/21 7211490 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.6.2021 1.6.2021
  191/21 4218086096 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 25,60 € 1.6.2021 1.6.2021
  192/21 1020210290 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 52,84 € 1.6.2021 1.6.2021
  193/21 2021014 Ing. Martin Kolník - VELES faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov 240,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  194/21 7459816927 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  195/21 7459815184 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  196/21 10210134 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  197/21 3026210171 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1295,90 € 1.6.2021 1.6.2021
  198/21 112105047 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 808,20 € 1.6.2021 1.6.2021
  199/21 221049 Ing. Peter Dzadík – VELOTERA faktúra za traktorová kosačka 4588,01 € 1.6.2021 1.6.2021
  200/21 210012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA 798,33 € 1.6.2021 1.6.2021
  201/21 21501446 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 24,98 € 1.6.2021 1.6.2021
  202/21 7293570025 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 377,92 € 1.6.2021 1.6.2021
  203/21 7293570026 VSE faktúra za elektrinu MŠ 125,15 € 1.6.2021 1.6.2021
  204/21 7293237366 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 119,17 € 1.6.2021 1.6.2021
  205/21 7294072774 VSE faktúra za elektrinu TJ 85,13 € 1.6.2021 1.6.2021
  206/21 7292442902 VSE faktúra za elektrinu ČOV 874,61 € 1.6.2021 1.6.2021
  207/21 48521013 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 96,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  208/21 3221313164 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 1.6.2021 1.6.2021
  209/21 572021 Mário Fejér - PETINA faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje 70,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  210/21 2610242209 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,56 € 1.6.2021 1.6.2021
  211/21 4062021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.6.2021 1.6.2021
  212/21 210500137 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1382,40 € 1.6.2021 1.6.2021
  213/21 21501535 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 77,85 € 1.6.2021 1.6.2021
  214/21 210212 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 298,66 € 1.6.2021 1.6.2021
  215/21 210100308 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie 420,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  216/21 3210062 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za plastové okná 113,95 € 1.6.2021 1.6.2021
  217/21 2021064 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 153,53 € 1.6.2021 1.6.2021
  218/21 6817088606 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 335,63 € 1.6.2021 1.6.2021
  219/21 6815274413 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 1.6.2021 1.6.2021
  220/21 210014 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 996,50 € 1.6.2021 1.6.2021
  221/21 210046 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 391,90 € 1.6.2021 1.6.2021
  222/21 2150226 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu čerpadla ČOV 285,75 € 1.6.2021 1.6.2021
  223/21 283006 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 235,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  224/21 210525 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za servisnú prehliadku traktora 408,08 € 1.6.2021 1.6.2021
  225/21 2021000084 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 242,24 € 1.7.2021 1.7.2021
  226/21 210159 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  227/21 210881 FISTAV, s.r.o. faktúra za motorový vysávač 349,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  228/21 8707310799 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  229/21 8707309855 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  230/21 8707310075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 81,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  231/21 21501753 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 64,38 € 1.7.2021 1.7.2021
  232/21 20210281 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2021 1.7.2021
  233/21 210169 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 58,99 € 1.7.2021 1.7.2021
  234/21 221118 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za nový reproduktor k rozhlasu 706,20 € 1.7.2021 1.7.2021
  235/21 8284289127 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 78,73 € 1.7.2021 1.7.2021
  236/21 7211985 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  237/21 1020210376 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 74,86 € 1.7.2021 1.7.2021
  238/21 3026210212 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 426,50 € 1.7.2021 1.7.2021
  239/21 21501865 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,27 € 1.7.2021 1.7.2021
  240/21 221034 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 343,29 € 1.7.2021 1.7.2021
  241/21 2150241 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo ČOV 603,60 € 1.7.2021 1.7.2021
  242/21 7292627391 VSE faktúra za elektrinu ČOV 856,34 € 1.7.2021 1.7.2021
  243/21 7294338520 VSE faktúra za elektrinu TJ 99,68 € 1.7.2021 1.7.2021
  244/21 7293787716 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 100,78 € 1.7.2021 1.7.2021
  245/21 7293627667 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,42 € 1.7.2021 1.7.2021
  246/21 2290112796 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 362,60 € 1.7.2021 1.7.2021
  247/21 112106576 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 393,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  248/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.7.2021 1.7.2021
  249/21 210048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 485,05 € 1.7.2021 1.7.2021
  250/21 322181 Regionálne združenie miest a obcí ZMOD faktúra za členské 2021 123,70 € 1.7.2021 1.7.2021
  251/21 103273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 9,10 € 1.7.2021 1.7.2021
  252/21 210301 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 302,66 € 1.7.2021 1.7.2021
  253/21 21501987 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 49,36 € 1.7.2021 1.7.2021
  254/21 2614776024 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 12,19 € 1.7.2021 1.7.2021
  255/21 12100136 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  256/21 921003344 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení 68,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  257/21 20210400 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 156,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  258/21 3210530 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce ČOV 228,18 € 1.7.2021 1.7.2021
  259/21 21060217 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,88 € 1.7.2021 1.7.2021
  260/21 21502088 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,62 € 1.7.2021 1.7.2021
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/20 3220370011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2112,60 € 11.3.2020 12.3.2020
  2/20 20190735 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  3/20 2019000072 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 98,32 € 22.1.2020 23.1.2020
  4/20 FV190903 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 114,94 € 22.1.2020 23.1.2020
  5/20 19120637 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 20,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  6/20 10823/2020 PSDOMOV s.r.o. faktúra za predplatné 58,80 € 22.1.2020 23.1.2020
  7/20 2019067 Mesto Giraltovce faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra 46,45 € 22.1.2020 23.1.2020
  8/20 1191065 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer 200,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  9/20 1492020 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 32,86 € 22.1.2020 23.1.2020
  10/20 1020190273 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,31 € 22.1.2020 23.1.2020
  11/20 BO4192302 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  12/20 5041901539 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 32,57 € 24.2.2020 25.2.2020
  13/20 8706825587 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  14/20 8706826715 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  15/20 8706825890 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 893,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  16/20 7294326528 VSE faktúra za elektrinu 1113,79 € 22.1.2020 23.1.2020
  17/20 7294419208 VSE faktúra za elektrinu 154,08 € 22.1.2020 23.1.2020
  18/20 7293130874 VSE faktúra za elektrinu 107,44 € 22.1.2020 23.1.2020
  19/20 7293130873 VSE faktúra za elektrinu 443,32 € 22.1.2020 23.1.2020
  20/20 7294122645 VSE faktúra za elektrinu 78,76 € 22.1.2020 23.1.2020
  21/20 302690947 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 754,74 € 22.1.2020 23.1.2020
  22/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  23/20 8439062681 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,94 € 24.2.2020 25.2.2020
  24/20 2050001 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 267,10 € 22.1.2020 23.1.2020
  25/20 8431746071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 237,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  26/20 FV20200003 HAMEX, s.r.o. faktúra za opravu strechy 594,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  27/20 120006 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 159,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  28/20 2000001 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,75 € 24.2.2020 25.2.2020
  29/20 20500071 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,65 € 22.1.2020 23.1.2020
  30/20 8249468335 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.1.2020 23.1.2020
  31/20 111914351 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 720,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  31/20 5/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 12669,01 € 24.2.2020 25.2.2020
  32/20 4/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 1586,95 € 24.2.2020 25.2.2020
  33/20 10200019 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prečerpávanie odpadovej vody 267,70 € 24.2.2020 25.2.2020
  34/20 2603005742 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 89,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  35/20 20200021 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  36/20 F200002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 306,60 € 11.3.2020 12.3.2020
  37/20 20500236 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,83 € 11.3.2020 12.3.2020
  38/20 FV200387 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1080,82 € 24.2.2020 25.2.2020
  39/20 FV200003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  40/20 F200006 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 381,65 € 24.2.2020 25.2.2020
  41/20 8706859417 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 866,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  42/20 8706859116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  43/20 8706860154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  44/20 201902108 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 403,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  45/20 20200113 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  46/20 2020000012 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 145,68 € 24.2.2020 25.2.2020
  47/20 20500338 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,30 € 24.2.2020 25.2.2020
  48/20 7449484530 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  49/20 7449486457 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  50/20 200001 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 35,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  51/20 1020200058 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,86 € 24.2.2020 25.2.2020
  52/20 8251707525 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 24.2.2020 25.2.2020
  53/20 3026200054 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 376,84 € 24.2.2020 25.2.2020
  54/20 10200043 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty 448,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  55/20 20500424 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,77 € 24.2.2020 25.2.2020
  56/20 BO4200181 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  57/20 62020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 13051,50 € 22.4.2020 23.4.2020
  58/20 302020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie 1549,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  59/20 7292918500 VSE faktúra za elektrinu 90,12 € 24.2.2020 25.2.2020
  60/20 7292709966 VSE faktúra za elektrinu 132,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  61/20 7294421112 VSE faktúra za elektrinu 146,17 € 24.2.2020 25.2.2020
  62/20 7292709965 VSE faktúra za elektrinu 466,27 € 24.2.2020 25.2.2020
  63/20 7294059708 VSE faktúra za elektrinu 1121,11 € 24.2.2020 25.2.2020
  64/20 2010072 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  65/20 200078 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  66/20 200077 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 198,75 € 24.2.2020 25.2.2020
  67/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  68/20 2201105270 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 24.2.2020 25.2.2020
  69/20 112000847 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 361,50 € 24.2.2020 25.2.2020
  70/20 410200004 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 59,89 € 24.2.2020 25.2.2020
  71/20 FV200085 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 234,97 € 24.2.2020 25.2.2020
  72/20 F2020020 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 417,71 € 24.2.2020 25.2.2020
  73/20 20200147 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  74/20 143/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 24.2.2020 25.2.2020
  75/20 003 - 2020 RENDERTEAM, s.r.o. faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP 1000,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  76/20 220045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 337,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  77/20 200115 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,00 € 21.7.2020 22.7.2020
  78/20 VPF4 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 116,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  79/20 20500604 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 70,03 € 24.2.2020 25.2.2020
  80/20 20035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  82/20 2020000030 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 268,92 € 24.2.2020 25.2.2020
  83/20 FV20200123 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 112,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  84/20 20200084 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  85/20 14/2020 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,05 € 6.4.2020 7.4.2020
  86/20 FV200001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 157,95 € 11.3.2020 12.3.2020
  87/20 8706894319 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  88/20 8706893500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 816,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  89/20 8706893196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  90/20 20200186 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  91/20 1/2020 Jaroslav Mitaľ faktúra za opravu zábradlia 135,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  92/20 01/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 395,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  93/20 BO4200287 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 18.3.2020 19.3.2020
  94/20 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.4.2020 23.4.2020
  95/20 8253958187 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 19.5.2020 20.5.2020
  96/20 3026200087 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 343,55 € 18.3.2020 19.3.2020
  97/20 7292614964 VSE faktúra za elektrinu 110,96 € 6.4.2020 7.4.2020
  98/20 7292431241 VSE faktúra za elektrinu 129,78 € 18.3.2020 19.3.2020
  99/20 7294526234 VSE faktúra za elektrinu 1025,46 € 6.4.2020 7.4.2020
  100/20 7292827104 VSE faktúra za elektrinu 120,13 € 6.4.2020 7.4.2020
  101/20 7292431240 VSE faktúra za elektrinu 415,15 € 6.4.2020 7.4.2020
  102/20 1020200125 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
  103/20 036/20 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 47,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  104/20 20500705 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
  105/20 2010188 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,30 € 18.3.2020 19.3.2020
  106/20 FV200178 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 206,88 € 6.4.2020 7.4.2020
  107/20 F2020039 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,01 € 18.3.2020 19.3.2020
  108/20 20kdi00222 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2020 7.4.2020
  109/20 03/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 750,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  110/20 02/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 550,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  111/20 003/2020 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku 1488,90 € 18.3.2020 19.3.2020
  112/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,59 € 6.4.2020 7.4.2020
  113/20 112002249 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 357,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  114/20 4218070742 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.4.2020 7.4.2020
  115/20 20200046 FLORIAN, s.r.o. faktúra za požiarnu striekačku 4500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  116/20 20301 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 17640,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  117/20 3220903197 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 6.4.2020 7.4.2020
  118/20 1560008751 Centrum polygrafických služieb faktúra za dodaný tovar 45,36 € 22.4.2020 23.4.2020
  119/20 200216 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,20 € 6.4.2020 7.4.2020
  120/20 F200011 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za služby plošinou 1260,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  121/20 FV 320059 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 34719,53 € 22.4.2020 23.4.2020
  122/20 FV 320058 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 547,34 € 6.4.2020 7.4.2020
  123/20 10200109 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  124/20 20200006 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  125/20 2005181 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 22.4.2020 23.4.2020
  126/20 200265 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 162,65 € 22.4.2020 23.4.2020
  127/20 20200007 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  128/20 2020000045 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,92 € 22.4.2020 23.4.2020
  129/20 8110491127 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  130/20 8110491421 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 447,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  131/20 8851960041 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  132/20 200079 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,06 € 22.4.2020 23.4.2020
  133/20 20200231 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 22.4.2020 23.4.2020
  134/20 ZP200005 MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,99 € 22.4.2020 23.4.2020
  135/20 01/2020 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne 185,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  136/20 FV200031 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  137/20 2020014 Mesto Giraltovce faktúra za rúška 150,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  138/20 1020200026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  139/20 8256224061 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 46,18 € 22.4.2020 23.4.2020
  140/20 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 19.5.2020 20.5.2020
  141/20 F2020061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,58 € 22.4.2020 23.4.2020
  142/20 F2020053 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,19 € 22.4.2020 23.4.2020
  143/20 1020200216 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,03 € 22.4.2020 23.4.2020
  144/20 FV200239 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 72,42 € 22.4.2020 23.4.2020
  145/20 BO4200622 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 22.4.2020 23.4.2020
  146/20 112003046 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 746,10 € 22.4.2020 23.4.2020
  147/20 3026200217 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu 666,67 € 22.4.2020 23.4.2020
  148/20 200347 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,10 € 22.4.2020 23.4.2020
  149/20 7292343433 VSE faktúra za elektrinu 142,45 € 22.4.2020 23.4.2020
  150/20 7294219596 VSE faktúra za elektrinu 424,72 € 22.4.2020 23.4.2020
  151/20 20201085 FLORIAN, s.r.o. faktúra za hasičskú striekačku 8448,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  152/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.4.2020 23.4.2020
  153/20 200304 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 24320,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  154/20 200100317 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 420,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  155/20 FV 320105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2996,54 € 22.4.2020 23.4.2020
  156/20 7294423297 VSE faktúra za elektrinu 73,46 € 22.4.2020 23.4.2020
  157/20 7293937623 VSE faktúra za elektrinu 1054,09 € 22.4.2020 23.4.2020
  158/20 7294219597 VSE faktúra za elektrinu 85,99 € 22.4.2020 23.4.2020
  159/20 20040070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 760,15 € 22.4.2020 23.4.2020
  160/20 007/2020 Ján Pavlík faktúra za servis plynového kotla 361,32 € 22.4.2020 23.4.2020
  161/20 220086 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 99,60 € 15.6.2020 16.6.2020
  162/20 4/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 250,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  163/20 20kdi00359 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 19.5.2020 20.5.2020
  164/20 F20052 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 607,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  165/20 F20051 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  166/20 84187063 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  167/20 10200152 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 121,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  168/20 5420066988 ELKTROSPED, a.s. faktúra za dodaný tovar 333,90 € 19.5.2020 20.5.2020
  169/20 FV20200285 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,40 € 19.5.2020 20.5.2020
  170/20 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  171/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku 15,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  172/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku 70,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  173/20 FV200155 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  174/20 20200300 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 19.5.2020 20.5.2020
  175/20 8716616500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  176/20 8716617592 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  177/20 8716616792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 172,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  178/20 2020000063 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,24 € 19.5.2020 20.5.2020
  179/20 8258498980 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,98 € 19.5.2020 20.5.2020
  180/20 21/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska 1250,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  181/20 7499720944 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  182/20 7499719068 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  183/20 200519 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,10 € 19.5.2020 20.5.2020
  184/20 3026200267 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 661,50 € 19.5.2020 20.5.2020
  185/20 FV20200328 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,80 € 19.5.2020 20.5.2020
  186/20 112004352 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 359,40 € 19.5.2020 20.5.2020
  187/20 FV 320204 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 1186,54 € 19.5.2020 20.5.2020
  188/20 7292523986 VSE faktúra za elektrinu 73,63 € 19.5.2020 20.5.2020
  189/20 7294221983 VSE faktúra za elektrinu 65,04 € 15.6.2020 16.6.2020
  190/20 7292523985 VSE faktúra za elektrinu 334,94 € 15.6.2020 16.6.2020
  191/20 7294062174 VSE faktúra za elektrinu 983,99 € 15.6.2020 16.6.2020
  192/20 7294124721 VSE faktúra za elektrinu 113,24 € 15.6.2020 16.6.2020
  193/20 86103235 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  194/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 15.6.2020 16.6.2020
  195/20 5/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 385,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  196/20 200586 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 282,21 € 15.6.2020 16.6.2020
  197/20 20050109 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 123,30 € 15.6.2020 16.6.2020
  198/20 10200170 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  199/20 FV 320260 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 788,50 € 15.6.2020 16.6.2020
  200/20 220103 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 238,56 € 15.6.2020 16.6.2020
  201/20 FV200970 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,51 € 15.6.2020 16.6.2020
  202/20 0020628010015 Slovenská pošta, a.s. faktúra za splnomocnenie 3,50 € 15.6.2020 16.6.2020
  203/20 200076 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 36,31 € 15.6.2020 16.6.2020
  204/20 8716651173 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  205/20 8716650378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2020 24.6.2020
  206/20 8716650089 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  207/20 2020000081 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 129,21 € 15.6.2020 16.6.2020
  208/20 220018 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 493,68 € 15.6.2020 16.6.2020
  209/20 200152 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,41 € 15.6.2020 16.6.2020
  210/20 20200397 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 15.6.2020 16.6.2020
  211/20 FV200160 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  212/20 3026200319 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 774,16 € 15.6.2020 16.6.2020
  213/20 2273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 15.6.2020 16.6.2020
  214/20 8262018642 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,14 € 23.6.2020 24.6.2020
  215/20 421785610 Alza.cz a.s. faktúra za notebook 503,60 € 27.7.2020 28.7.2020
  216/20 7292221534 VSE faktúra za elektrinu 61,03 € 23.6.2020 24.6.2020
  217/20 7294426483 VSE faktúra za elektrinu 209,50 € 23.6.2020 24.6.2020
  218/20 7294426484 VSE faktúra za elektrinu 76,33 € 23.6.2020 24.6.2020
  219/20 7292526233 VSE faktúra za elektrinu 70,24 € 23.6.2020 24.6.2020
  220/20 7293422676 VSE faktúra za elektrinu 910,40 € 23.6.2020 24.6.2020
  221/20 FV 320351 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 925,66 € 23.6.2020 24.6.2020
  222/20 FO200022 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 23.6.2020 24.6.2020
  223/20 112006002 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 753,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  224/20 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.6.2020 24.6.2020
  225/20 2000030 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 93,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  226/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 14,54 € 23.6.2020 24.6.2020
  227/20 2006000617 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 23.6.2020 24.6.2020
  228/20 20501698 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,79 € 23.6.2020 24.6.2020
  229/20 OF20062 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 124,53 € 23.6.2020 24.6.2020
  230/20 2020136 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 370,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  231/20 475/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 23.6.2020 24.6.2020
  232/20 3220334714 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 1.7.2020 2.7.2020
  233/20 29/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2412,00 € 27.7.2020 28.7.2020
  234/20 20200268 SUPER EXPRES, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 276,00 € 1.7.2020 2.7.2020
  235/20 4218074792 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 281,05 € 1.7.2020 2.7.2020
  236/20 FA200152 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 1.7.2020 2.7.2020
  237/20 FV20200452 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,00 € 1.7.2020 2.7.2020
  238/20 2020000099 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 148,32 € 1.7.2020 2.7.2020
  239/20 FSK2000244 Zábavné učení, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 629,56 € 1.7.2020 2.7.2020
  240/20 20200457 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 16.7.2020 17.7.2020
  241/20 FV200164 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  242/20 7/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 255,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  243/20 FV201877 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 334,48 € 16.7.2020 17.7.2020
  244/20 2010326 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,78 € 16.7.2020 17.7.2020
  245/20 8707019218 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  246/20 8707020026 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  247/20 8707018936 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  248/20 14/2020 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 88,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  249/20 8263902419 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 71,08 € 21.7.2020 22.7.2020
  250/20 10200236 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 160,90 € 16.7.2020 17.7.2020
  251/20 3026200413 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,08 € 16.7.2020 17.7.2020
  252/20 112006983 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 387,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  253/20 OF20085 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  254/20 1020200465 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 88,30 € 16.7.2020 17.7.2020
  255/20 FV200352 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 169,21 € 16.7.2020 17.7.2020
  256/20 BO4201075 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 16.7.2020 17.7.2020
  257/20 7293424771 VSE faktúra za elektrinu 189,08 € 21.7.2020 22.7.2020
  258/20 7294064226 VSE faktúra za elektrinu 61,86 € 21.7.2020 22.7.2020
  259/20 7292922279 VSE faktúra za elektrinu 57,60 € 21.7.2020 22.7.2020
  260/20 7292712716 VSE faktúra za elektrinu 970,72 € 21.7.2020 22.7.2020
  261/20 7293424772 VSE faktúra za elektrinu 127,34 € 16.7.2020 17.7.2020
  262/20 01/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 600,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  263/20 02/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 850,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  264/20 FA200181 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 16.7.2020 17.7.2020
  265/20 ZEO200747 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 21.7.2020 22.7.2020
  266/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 21.7.2020 22.7.2020
  267/20 F20119 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 238,47 € 21.7.2020 22.7.2020
  268/20 F20118 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 51,13 € 21.7.2020 22.7.2020
  269/20 20200123 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 120,00 € 21.7.2020 22.7.2020
  270/20 1202206520 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 24,17 € 21.7.2020 22.7.2020
  271/20 4218075597 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 11,10 € 21.7.2020 22.7.2020
  272/20 F2020085 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 194,42 € 21.7.2020 22.7.2020
  273/20 F2020095 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 238,60 € 21.7.2020 22.7.2020
  274/20 FV 320550 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 64,98 € 27.7.2020 28.7.2020
  275/20 2040523 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3190,00 € 27.7.2020 28.7.2020
  276/20 20-07-018 ALUPROJEKT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 913,20 € 11.8.2020 12.8.2020
  277/20 FV200309 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  278/20 20200530 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 11.8.2020 12.8.2020
  279/20 20070216 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 126,59 € 11.8.2020 12.8.2020
  280/20 8707046847 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  281/20 8707045770 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  281/20 8707046049 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  282/20 2007023 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 116,78 € 11.8.2020 12.8.2020
  283/20 200716 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za dodaný tovar 152,48 € 11.8.2020 12.8.2020
  284/20 8265766037 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 67,99 € 27.8.2020 28.8.2020
  285/20 2020000117 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 246,09 € 11.8.2020 12.8.2020
  286/20 7469620139 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  287/20 7469618351 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  288/20 FV20200574 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,20 € 11.8.2020 12.8.2020
  289/20 220149 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 200,16 € 11.8.2020 12.8.2020
  290/20 3026200453 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 868,22 € 11.8.2020 12.8.2020
  291/20 112008358 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 786,90 € 11.8.2020 12.8.2020
  292/20 9/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené zváracké práce 504,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  293/20 7293772865 VSE faktúra za elektrinu 48,74 € 27.8.2020 28.8.2020
  294/20 7293941449 VSE faktúra za elektrinu 60,47 € 27.8.2020 28.8.2020
  295/20 7292530122 VSE faktúra za elektrinu 67,73 € 27.8.2020 28.8.2020
  296/20 7293772864 VSE faktúra za elektrinu 223,26 € 27.8.2020 28.8.2020
  297/20 7292714959 VSE faktúra za elektrinu 1003,20 € 27.8.2020 28.8.2020
  298/20 4852040 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 731,50 € 27.8.2020 28.8.2020
  299/20 FV 320667 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie oceľovej bránky 299,16 € 27.8.2020 28.8.2020
  300/20 210196 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 530,52 € 27.8.2020 28.8.2020
  301/20 9000369444 SPP faktúra za výmenu RTP PO 56,16 € 27.8.2020 28.8.2020
  302/20 200257 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 187,44 € 27.8.2020 28.8.2020
  303/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 27.8.2020 28.8.2020
  304/20 20200151 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 60,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  305/20 20200204 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za dodaný tovar 471,41 € 27.8.2020 28.8.2020
  306/20 202019 František Babuščák faktúra za montáž žalúzii 144,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  307/20 FA200131 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 80,58 € 27.8.2020 28.8.2020
  308/20 FA200195 Probasec s.r.o. faktúra za dodaný tovar 229,20 € 8.9.2020 9.9.2020
  309/20 FV 320708 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty 1293,35 € 8.9.2020 9.9.2020
  310/20 FV 320709 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce 8752,16 € 8.9.2020 9.9.2020
  311/20 784/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 8.9.2020 9.9.2020
  312/20 20200601 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 8.9.2020 9.9.2020
  313/20 FV 320726 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 450,54 € 8.9.2020 9.9.2020
  314/20 2020070043 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 366,41 € 8.9.2020 9.9.2020
  315/20 220163 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 114,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  316/20 FV200313 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  317/20 FA200131 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 111,06 € 8.9.2020 9.9.2020
  318/20 200289 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 320,09 € 8.9.2020 9.9.2020
  319/20 8823001347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  320/20 8823000267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  321/20 8823000543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 139,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  322/20 4852041 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 238,33 € 8.9.2020 9.9.2020
  323/20 8267615162 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 30.9.2020 1.10.2020
  324/20 112020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 150,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  325/20 20202049 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 39,60 € 30.9.2020 1.10.2020
  326/20 201006 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 254,43 € 30.9.2020 1.10.2020
  327/20 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 30.9.2020 1.10.2020
  328/20 3026200508 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 396,90 € 30.9.2020 1.10.2020
  329/20 202050 Plynoservis - Marcel Komár faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 138,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  330/20 200006 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 91,15 € 30.9.2020 1.10.2020
  331/20 200005 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt K-277 230,55 € 30.9.2020 1.10.2020
  332/20 4852046 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 722,80 € 30.9.2020 1.10.2020
  333/20 20502596 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,03 € 30.9.2020 1.10.2020
  334/20 112009785 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 415,80 € 30.9.2020 1.10.2020
  335/20 382520 Raval Trade, s.r.o. faktúra za sušičku TJ 339,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  336/20 132020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 450,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  337/20 7293352714 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 392,30 € 30.9.2020 1.10.2020
  338/20 7293030226 VSE faktúra za elektrinu TJ 66,40 € 30.9.2020 1.10.2020
  339/20 7293617768 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 122,65 € 30.9.2020 1.10.2020
  340/20 7293775304 VSE faktúra za elektrinu ČOV 944,34 € 30.9.2020 1.10.2020
  341/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 73,04 € 30.9.2020 1.10.2020
  342/20 8610201095 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis ROPO 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  343/20 2573120068 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 10,16 € 30.9.2020 1.10.2020
  344/20 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 203,11 € 30.9.2020 1.10.2020
  345/20 2005858100 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 30.9.2020 1.10.2020
  346/20 20502717 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 63,98 € 30.9.2020 1.10.2020
  347/20 201047 FISTAV, s.r.o. faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ 479,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  348/20 2009007 Aluprojekt, s.r.o. faktúra za vitrínu 913,20 € 30.9.2020 1.10.2020
  349/20 2613003116 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  350/20 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 30.9.2020 1.10.2020
  351/20 20090318 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 30.9.2020 1.10.2020
  352/20 201925 TOMKAT s.r.o. faktúra za kotol byt K-277 1266,31 € 30.9.2020 1.10.2020
  353/20 32020 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ 1150,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  354/20 8707096584 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 486,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  355/20 8707096860 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 430,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  356/20 8707097675 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 802,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  357/20 200328 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 259,56 € 2.11.2020 2.11.2020
  358/20 200220 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za riad ŠJ MŠ 44,30 € 2.11.2020 2.11.2020
  359/20 200456 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  360/20 20200669 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.11.2020 2.11.2020
  361/20 1992020 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 195,06 € 2.11.2020 2.11.2020
  362/20 20502857 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 42,99 € 2.11.2020 2.11.2020
  363/20 20502971 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 37,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  364/20 VPF20 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za školské pomôcky 99,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  365/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 2.11.2020 2.11.2020
  366/20 142020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 190,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  367/20 2020000156 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 179,42 € 2.11.2020 2.11.2020
  368/20 1020200700 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 76,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  369/20 20150 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  370/20 FV200288 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 2.11.2020 2.11.2020
  371/20 BO5203101 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.11.2020 2.11.2020
  372/20 3026200585 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 863,06 € 2.11.2020 2.11.2020
  373/20 20200256 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za opravu odkvapového zvodu 40,30 € 2.11.2020 2.11.2020
  374/20 3220911581 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1065,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  375/20 7293566567 VSE faktúra za elektrinu 82,07 € 2.11.2020 2.11.2020
  376/20 7294128786 VSE faktúra za elektrinu 448,02 € 2.11.2020 2.11.2020
  377/20 7293621288 VSE faktúra za elektrinu 138,07 € 2.11.2020 2.11.2020
  378/20 7294429647 VSE faktúra za elektrinu 962,22 € 2.11.2020 2.11.2020
  379/20 20503116 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 2.11.2020 2.11.2020
  380/20 220190 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 87,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  381/20 20202061 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 40,50 € 2.11.2020 2.11.2020
  382/20 4852052 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 145,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  383/20 4852051 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 70,68 € 2.11.2020 2.11.2020
  384/20 20201197 Ferex, s.r.o. faktúra za kontajnery 1267,20 € 2.11.2020 2.11.2020
  385/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  386/20 2577783413 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,80 € 2.11.2020 2.11.2020
  387/20 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 2.11.2020 2.11.2020
  388/20 20100351 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 490,54 € 2.11.2020 2.11.2020
  389/20 112011674 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 791,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  390/20 200488 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 353,04 € 2.11.2020 2.11.2020
  391/20 20138 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 30,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  392/20 2020129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 670,66 € 2.11.2020 2.11.2020
  393/20 210261 Ludus, s.r.o. faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ 82,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  394/20 20200810 A4ka, s.r.o. faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín 43,20 € 2.11.2020 2.11.2020
  395/20 112020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne 3945,86 € 2.11.2020 2.11.2020
  396/20 4218078996 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ 93,15 € 2.11.2020 2.11.2020
  397/20 4218078995 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ 94,75 € 2.11.2020 2.11.2020
  398/20 20503253 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 60,73 € 2.11.2020 2.11.2020
  399/20 220000244 MOLPIR, s.r.o. faktúra za dávkovač dezinfekcie 304,50 € 2.11.2020 2.11.2020
  400/20 2020100484 Decor Factory, s.r.o. faktúra za svetelnú reťaz 699,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  401/20 4852053 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 72,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  402/20 20200690 SOBA, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
  403/20 20100364 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 102,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  404/20 20200742 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.12.2020 2.12.2020
  405/20 200173 Ján Trudič - PEJTR faktúra za pečiatky 38,64 € 1.12.2020 2.12.2020
  406/20 10200437 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 1.12.2020 2.12.2020
  407/20 200460 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  408/20 2020000175 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 168,77 € 1.12.2020 2.12.2020
  409/20 152020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 330,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  410/20 20200357 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 1.12.2020 2.12.2020
  411/20 8726454354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  412/20 8726453281 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  413/20 8726453553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 712,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  414/20 200262 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za materiál 22,70 € 1.12.2020 2.12.2020
  415/20 200358 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 161,17 € 1.12.2020 2.12.2020
  416/20 20426481 B2B Partner, s.r.o. faktúra za kancelárske kreslá 231,60 € 1.12.2020 2.12.2020
  417/20 200394 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 54,79 € 1.12.2020 2.12.2020
  418/20 7459686269 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  419/20 7459688040 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  420/20 20200667 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 210,80 € 1.12.2020 2.12.2020
  421/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  422/20 3026200621 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 793,80 € 1.12.2020 2.12.2020
  423/20 1020200798 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 44,23 € 1.12.2020 2.12.2020
  424/20 20008 Chlista s.r.o. faktúra za stravu 112,06 € 1.12.2020 2.12.2020
  425/20 5203615 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 1.12.2020 2.12.2020
  426/20 220237 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 463,32 € 1.12.2020 2.12.2020
  427/20 20503439 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 28,74 € 1.12.2020 2.12.2020
  428/20 7292924961 VSE faktúra za elektrinu 1033,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  429/20 7293139470 VSE faktúra za elektrinu 91,66 € 1.12.2020 2.12.2020
  430/20 7292437862 VSE faktúra za elektrinu 162,10 € 1.12.2020 2.12.2020
  431/20 7292622794 VSE faktúra za elektrinu 481,46 € 1.12.2020 2.12.2020
  432/20 7292622795 VSE faktúra za elektrinu 145,04 € 1.12.2020 2.12.2020
  433/20 2020139 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 137,30 € 1.12.2020 2.12.2020
  434/20 2020143 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 528,28 € 1.12.2020 2.12.2020
  435/20 2020155 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 40,34 € 1.12.2020 2.12.2020
  436/20 4852058 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠKD 335,51 € 1.12.2020 2.12.2020
  437/20 162020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  438/20 20427568 B2B Partner, s.r.o. faktúra za interierové vybavenie 254,40 € 1.12.2020 2.12.2020
  439/20 2582394398 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.12.2020 2.12.2020
  440/20 200580 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 205,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  441/20 112013211 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 1.12.2020 2.12.2020
  442/20 112013355 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 9,60 € 1.12.2020 2.12.2020
  443/20 20025 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 360,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  444/20 11592020 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.12.2020 2.12.2020
  445/20 100008656 PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
  446/20 200008 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál ZŠ ŠJ 161,84 € 1.12.2020 2.12.2020
  447/20 202066 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV 1524,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  448/20 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 119,42 € 1.12.2020 2.12.2020
  449/20 20503538 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,72 € 1.12.2020 2.12.2020
  450/20 200039 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 893,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  451/20 200015 NORTH EAST faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ 34745,30 € 1.12.2020 2.12.2020
  452/20 172020 Pavol Šebeš faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly 644,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  453/20 2011016 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 123,29 € 1.12.2020 2.12.2020
  454/20 2100322181 ZMOS faktúra za členský príspevok na rok 2021 218,77 € 1.12.2020 2.12.2020
  455/20 22020 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 4000,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  456/20 321051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo 44,66 € 1.12.2020 2.12.2020
  457/20 12020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za výrobu nábytku 1351,92 € 1.12.2020 2.12.2020
  458/20 6150873409 NAY, a.s. faktúra za elektrospotrebiče 178,99 € 1.12.2020 2.12.2020
  459/20 20200308 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  460/20 200465 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  461/20 142020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ 20675,15 € 4.1.2021 5.1.2021
  462/20 20200739 LIM PO s.r.o. faktúra za vlaky, erb 793,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  464/20 322020 TP Projekt, s.r.o. faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ 3000,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  465/20 8842434479 SPP faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN 839,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  466/20 8842434207 SPP faktúra za dodávku plynu MŠ 488,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  467/20 8842435270 SPP faktúra za dodávku plynu TJ 802,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  468/20 20200815 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
  469/20 2011022 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 14,72 € 4.1.2021 5.1.2021
  470/20 200417 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 17,25 € 4.1.2021 5.1.2021
  471/20 2020000194 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  472/20 20503733 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 70,36 € 4.1.2021 5.1.2021
  473/20 20110406 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  474/20 20200313 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 4.1.2021 5.1.2021
  475/20 200009 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt 425 110,93 € 4.1.2021 5.1.2021
  476/20 8273185418 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.1.2021 5.1.2021
  477/20 10200200890 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,91 € 4.1.2021 5.1.2021
  478/20 6812924687 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 445,01 € 4.1.2021 5.1.2021
  479/20 200030 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 526,44 € 4.1.2021 5.1.2021
  480/20 20503831 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 41,51 € 4.1.2021 5.1.2021
  481/20 5204080 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  482/20 2020002 WONDER GROUP s.r.o. faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi 836,15 € 4.1.2021 5.1.2021
  483/20 210315 Ludus, s.r.o. faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ 81,48 € 4.1.2021 5.1.2021
  484/20 3026200684 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 494,06 € 4.1.2021 5.1.2021
  485/20 2001 Jozef Diky - Dial faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  486/20 7294530120 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,32 € 4.1.2021 5.1.2021
  487/20 7294530119 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 540,31 € 4.1.2021 5.1.2021
  488/20 7292625043 VSE faktúra za elektrinu TJ 77,88 € 4.1.2021 5.1.2021
  489/20 7293779976 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 175,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  490/20 7294333071 VSE faktúra za elektrinu ČOV 988,32 € 4.1.2021 5.1.2021
  491/20 20200315 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za montáž žalúzii OcÚ 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  492/20 192020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  493/20 1013122020 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za podlahu ŠKD 401,48 € 4.1.2021 5.1.2021
  494/20 200023 Elegast s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 63,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  495/20 200469 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  496/20 112014085 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  497/20 2405404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné positenie 316,94 € 4.1.2021 5.1.2021
  498/20 2020165 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 392,41 € 4.1.2021 5.1.2021
  499/20 200657 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 247,09 € 4.1.2021 5.1.2021
  500/20 220122 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 380,99 € 4.1.2021 5.1.2021
  501/20 3273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 13,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  502/20 - Lacné tabule faktúra za pomôcky ŠKD 67,52 € 4.1.2021 5.1.2021
  503/20 2587119127 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.1.2021 5.1.2021
  504/20 201323 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 173,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  505/20 220160 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 293,89 € 4.1.2021 5.1.2021
  506/20 220161 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 58,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  507/20 61848659 PORADCA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  508/20 20086 Velotera - Ing. Peter Dzadík faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ 225,54 € 4.1.2021 5.1.2021
  509/20 6806466640 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie strojov a zariadení 244,51 € 4.1.2021 5.1.2021
  510/20 10200474 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  511/20 20219 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  512/20 222020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za nábytok OcÚ 3154,43 € 4.1.2021 5.1.2021
  513/20 17782020 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 4.1.2021 5.1.2021
  514/20 220281 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  515/20 200010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 710,10 € 4.1.2021 5.1.2021
  516/20 2020051 Mesto Giraltovce faktúra za poštovné stavebný úrad 49,95 € 4.1.2021 5.1.2021
  517/20 10230773 MOB Interier s.r.o. faktúra za stoličky OcÚ 366,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  518/20 752020 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019 1800,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  519/20 10200510 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 258,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  520/20 20200907 LIM PO s.r.o. faktúra za informačné tabule OcÚ 59,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  521/20 332020 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP 334,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  522/20 20200898 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/19 FV180804 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 23,31 € 19.3.2019 20.3.2019
  2/19 3291370025 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 19.3.2019 20.3.2019
  3/19 FV180951 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  4/19 2018238 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 162,69 € 22.1.2019 23.1.2019
  5/19 40989/2019 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné publikácií 58,80 € 22.1.2019 23.1.2019
  6/19 8223972180 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,85 € 22.1.2019 23.1.2019
  7/19 302680861 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 499,86 € 22.1.2019 23.1.2019
  8/19 1522019 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019 32,86 € 22.1.2019 23.1.2019
  9/19 BRO182118 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 22.1.2019 23.1.2019
  10/19 201802015 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 22.1.2019 23.1.2019
  11/19 180028 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer 170,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  12/19 1020180032 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,17 € 28.1.2019 28.1.2019
  13/19 318509 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 429,98 € 22.1.2019 23.1.2019
  14/19 7293753278 VSE faktúra za elektrinu 101,75 € 22.1.2019 23.1.2019
  15/19 5041801782 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 22.1.2019 23.1.2019
  16/19 7292910370 VSE faktúra za elektrinu 73,54 € 22.1.2019 23.1.2019
  17/19 7293753277 VSE faktúra za elektrinu 407,41 € 22.1.2019 23.1.2019
  18/19 7293020798 VSE faktúra za elektrinu 1020,32 € 22.1.2019 23.1.2019
  19/19 19010003 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,34 € 22.1.2019 23.1.2019
  20/19 99500060 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,02 € 28.1.2019 28.1.2019
  21/19 8706510120 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 862,00 € 28.1.2019 28.1.2019
  22/19 8706510792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  23/19 7244271474 VSE faktúra za elektrinu 282,02 € 28.1.2019 28.1.2019
  24/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 28.1.2019 28.1.2019
  25/19 10190010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 80,20 € 7.2.2019 8.2.2019
  26/19 8706509822 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  27/19 19010 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu 100,80 € 7.2.2019 8.2.2019
  28/19 201802168 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 7.2.2019 8.2.2019
  29/19 99500138 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,57 € 28.1.2019 28.1.2019
  30/19 1901349 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 7.2.2019 8.2.2019
  31/19 FV 319003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 10655,12 € 7.2.2019 8.2.2019
  32/19 F190003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 398,52 € 7.2.2019 8.2.2019
  33/19 519301298 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh 84,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  34/19 99500227 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,04 € 7.2.2019 8.2.2019
  35/19 42193073 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 170,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  36/19 8696858614 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  37/19 8696857951 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 835,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  38/19 8696857643 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 437,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  39/19 FV190064 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,50 € 20.2.2019 21.2.2019
  40/19 20190044 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  41/19 2019015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 322,38 € 7.2.2019 8.2.2019
  42/19 FS1902 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 7.2.2019 8.2.2019
  43/19 19010020 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1485,30 € 7.2.2019 8.2.2019
  44/19 8225999062 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 20.2.2019 21.2.2019
  45/19 1910049 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 20.2.2019 21.2.2019
  46/19 99500292 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,87 € 7.2.2019 8.2.2019
  47/19 FV190003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  48/19 FV190001 Marián Vasilišin faktúra za odhrnanie snehu 640,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  49/19 20190001 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie rozpočtu 185,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  50/19 302690015 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 761,08 € 20.2.2019 21.2.2019
  51/19 7456175267 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  52/19 7456173187 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  53/19 005/2019 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča 659,30 € 20.2.2019 21.2.2019
  54/19 1020190005 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,67 € 20.2.2019 21.2.2019
  55/19 410190008 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 78,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  56/19 BO4190094 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 20.2.2019 21.2.2019
  57/19 01/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 115,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  58/19 02/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  59/19 FV190071 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 85,72 € 20.2.2019 21.2.2019
  60/19 7292330384 VSE faktúra za elektrinu 388,92 € 20.2.2019 21.2.2019
  61/19 7293335760 VSE faktúra za elektrinu 1067,41 € 20.2.2019 21.2.2019
  62/19 7293755836 VSE faktúra za elektrinu 76,98 € 20.2.2019 21.2.2019
  63/19 7292330385 VSE faktúra za elektrinu 105,28 € 20.2.2019 21.2.2019
  65/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 1.3.2019 4.3.2019
  66/19 62019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 12012,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  67/19 302019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie 1443,00 € 4.4.2019 5.4.2019
  68/19 FV1190574 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 577,74 € 1.3.2019 4.3.2019
  69/19 219027 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 225,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  70/19 1950078 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 177,84 € 1.3.2019 4.3.2019
  71/19 20190015 MARO, s.r.o. faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 16642,18 € 1.3.2019 4.3.2019
  72/19 13/2019 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  73/19 03/2019 Pavol Šebeš faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla 250,00 € 1.3.2019 4.3.2019
  74/19 99500479 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,46 € 20.2.2019 21.2.2019
  75/19 14/2019 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 61,20 € 19.3.2019 20.3.2019
  76/19 F2019008 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 338,30 € 1.3.2019 4.3.2019
  77/19 2191105719 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  78/19 19kdi00138 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  79/19 20190002 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  80/19 04/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 595,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  81/19 3/2/19 Marián Tkáč faktúra za dodaný tovar 92,00 € 1.3.2019 4.3.2019
  82/19 19034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  83/19 1910143 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,43 € 19.3.2019 20.3.2019
  84/19 19020070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 699,90 € 19.3.2019 20.3.2019
  85/19 F190010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 342,39 € 19.3.2019 20.3.2019
  86/19 8706563538 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  87/19 8706562674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 787,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  88/19 8706562355 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  89/19 20190105 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  90/19 201902 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV 142,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  91/19 2019032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 154,83 € 19.3.2019 20.3.2019
  92/19 FV190006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,39 € 19.3.2019 20.3.2019
  93/19 8228042723 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 19.3.2019 20.3.2019
  94/19 F190034 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 19.3.2019 20.3.2019
  95/19 180/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  96/19 302690074 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 352,70 € 19.3.2019 20.3.2019
  97/19 FV190008 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  98/19 1020190011 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,60 € 19.3.2019 20.3.2019
  99/19 FV190001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 184,68 € 19.3.2019 20.3.2019
  100/19 BO4190294 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  101/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 17.4.2019 18.4.2019
  102/19 FV 319035 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 415,92 € 19.3.2019 20.3.2019
  103/19 FV190002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 125,05 € 19.3.2019 20.3.2019
  104/19 FV190003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 91,18 € 19.3.2019 20.3.2019
  105/19 F19001 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 72,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  106/19 410190010 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 27,11 € 19.3.2019 20.3.2019
  107/19 99500660 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,71 € 19.3.2019 20.3.2019
  108/19 7294044870 VSE faktúra za elektrinu 921,07 € 19.3.2019 20.3.2019
  109/19 7293221402 VSE faktúra za elektrinu 78,91 € 19.3.2019 20.3.2019
  110/19 7294316417 VSE faktúra za elektrinu 93,68 € 19.3.2019 20.3.2019
  111/19 7294316416 VSE faktúra za elektrinu 319,45 € 19.3.2019 20.3.2019
  112/19 19030093 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 689,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  113/19 1909 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 2897,17 € 19.3.2019 20.3.2019
  114/19 1903000413 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2019 20.3.2019
  115/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 4.4.2019 5.4.2019
  116/19 219062 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 86,70 € 4.4.2019 5.4.2019
  117/19 219061 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 593,76 € 4.4.2019 5.4.2019
  118/19 FV190157 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 59,83 € 4.4.2019 5.4.2019
  119/19 99500752 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,48 € 4.4.2019 5.4.2019
  120/19 1909 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 4.4.2019 5.4.2019
  121/19 19024 M.Cup Production s.r.o. faktúra za výstavbu detského ihriska 10049,17 € 17.4.2019 18.4.2019
  122/19 F2019024 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 288,26 € 4.4.2019 5.4.2019
  123/19 8706588656 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 432,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  124/19 8706588337 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  125/19 8706589530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  126/19 2019049 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 204,02 € 17.4.2019 18.4.2019
  127/19 BO4190495 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 17.4.2019 18.4.2019
  128/19 20190159 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  129/19 99500910 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,31 € 17.4.2019 18.4.2019
  130/19 20190033 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  131/19 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  132/19 FO190031 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 17.4.2019 18.4.2019
  133/19 8230103766 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 17.4.2019 18.4.2019
  134/19 1020190016 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,11 € 17.4.2019 18.4.2019
  135/19 F190064 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 91,97 € 17.4.2019 18.4.2019
  136/19 F190068 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 175,12 € 17.4.2019 18.4.2019
  137/19 99500990 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,67 € 17.4.2019 18.4.2019
  138/19 1910225 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 17.4.2019 18.4.2019
  139/19 FV 319104 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 42,29 € 17.4.2019 18.4.2019
  140/19 F2019048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,70 € 23.5.2019 24.5.2019
  141/19 7292510879 VSE faktúra za elektrinu 287,50 € 17.4.2019 18.4.2019
  142/19 7292605047 VSE faktúra za elektrinu 829,01 € 17.4.2019 18.4.2019
  143/19 7292420723 VSE faktúra za elektrinu 75,70 € 17.4.2019 18.4.2019
  144/19 7292510880 VSE faktúra za elektrinu 111,12 € 17.4.2019 18.4.2019
  145/19 10190102 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 526,80 € 23.5.2019 24.5.2019
  146/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 23.5.2019 24.5.2019
  147/19 302690210 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 400,45 € 17.4.2019 18.4.2019
  148/19 4218058120 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 187,70 € 17.4.2019 18.4.2019
  149/19 FV190232 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 102,37 € 17.4.2019 18.4.2019
  150/19 19040161 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 738,68 € 23.5.2019 24.5.2019
  151/19 2.2019 Stanislav Tej faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia 550,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  152/19 FS1903 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce 5195,34 € 17.4.2019 18.4.2019
  153/19 20190007 PROMEDIATECH s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3489,30 € 23.5.2019 24.5.2019
  154/19 19040171 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1491,30 € 23.5.2019 24.5.2019
  155/19 19040169 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,33 € 23.5.2019 24.5.2019
  156/19 1119200008 LED-SOLAR, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 708,96 € 23.5.2019 24.5.2019
  157/19 FV242019 MFJ, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,50 € 23.5.2019 24.5.2019
  158/19 20190220 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  159/19 F19009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 289,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  160/19 8677576347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 166,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  161/19 8677577204 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  162/19 8677576029 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  163/19 7439279738 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  164/19 7349277685 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  165/19 20190010 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie 150,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  166/19 FV190016 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,54 € 23.5.2019 24.5.2019
  167/19 1020190066 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 96,55 € 23.5.2019 24.5.2019
  168/19 2019073 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 280,67 € 23.5.2019 24.5.2019
  169/19 FV 319134 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2214,28 € 23.5.2019 24.5.2019
  170/19 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 23.5.2019 24.5.2019
  171/19 20190035 Pavol Fedák FE - Tech faktúra za dodaný tovar 580,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  172/19 84173324 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 23.5.2019 24.5.2019
  173/19 99501213 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,97 € 23.5.2019 24.5.2019
  174/19 19kdi00414 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 23.5.2019 24.5.2019
  175/19 1020190018 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,61 € 23.5.2019 24.5.2019
  176/19 302690225 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 1297,98 € 23.5.2019 24.5.2019
  177/19 1902135 EL spol. s r.o. faktúra za analýzu odpadov 95,34 € 23.5.2019 24.5.2019
  178/19 20190404 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 576,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  179/19 219097 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu 293,52 € 23.5.2019 24.5.2019
  180/19 219098 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 140,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  181/19 BO4190721 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  182/19 17052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  183/19 7293224011 VSE faktúra za elektrinu 107,71 € 3.7.2019 4.7.2019
  184/19 7294516173 VSE faktúra za elektrinu 107,46 € 3.7.2019 4.7.2019
  185/19 7294049635 VSE faktúra za elektrinu 980,89 € 3.7.2019 4.7.2019
  186/19 7293224010 VSE faktúra za elektrinu 246,65 € 3.7.2019 4.7.2019
  187/19 530/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 10.6.2019 11.6.2019
  188/19 99501348 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,12 € 23.5.2019 24.5.2019
  189/19 FV190312 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 93,59 € 3.7.2019 4.7.2019
  190/19 F2019073 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 352,76 € 10.6.2019 11.6.2019
  191/19 FV190005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,01 € 23.5.2019 24.5.2019
  192/19 FV190004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 86,47 € 23.5.2019 24.5.2019
  193/19 F190020 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 156,24 € 23.5.2019 24.5.2019
  194/19 20190006 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 750,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  195/19 20190005 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  196/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 10.6.2019 11.6.2019
  197/19 19050212 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 701,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  198/19 FV 319118 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 63,60 € 3.7.2019 4.7.2019
  199/19 10190153 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 181,60 € 10.6.2019 11.6.2019
  200/19 FS1906 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce 1288,40 € 10.6.2019 11.6.2019
  201/19 2693001020 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 53,20 € 10.6.2019 11.6.2019
  202/19 99501514 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,03 € 10.6.2019 11.6.2019
  203/19 FVT19/107/7/00033 Mountfield SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 102,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  204/19 1273782965 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 1,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  205/19 319207 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 624,97 € 10.6.2019 11.6.2019
  206/19 86095647 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 30.8.2019 2.9.2019
  207/19 FV190012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  208/19 FV190156 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  209/19 FV190160 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  210/19 FV190023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,66 € 18.6.2019 19.6.2019
  211/19 20190285 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  212/19 20190007 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 142,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  213/19 017/2019 Občianske združenie Cililing faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  214/19 2019095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,54 € 10.6.2019 11.6.2019
  215/19 8706641258 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  216/19 8706641576 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 73,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  217/19 8706642432 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  218/19 8234274562 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,71 € 18.6.2019 19.6.2019
  219/19 90431949 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky 545,28 € 18.6.2019 19.6.2019
  220/19 99501599 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,57 € 10.6.2019 11.6.2019
  221/19 902273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 18.6.2019 19.6.2019
  222/19 19052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  223/19 20190165 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 237,60 € 18.6.2019 19.6.2019
  224/19 FV190043 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 524,35 € 18.6.2019 19.6.2019
  225/19 20190527 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,50 € 18.6.2019 19.6.2019
  226/19 1020190024 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 20,10 € 18.6.2019 19.6.2019
  227/19 BO4190842 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.7.2019 3.7.2019
  228/19 99501694 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,42 € 18.6.2019 19.6.2019
  229/19 20190182 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  230/19 190005 Ján Kovalčik - KOMOTEX faktúra za prepravu 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  231/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 2.7.2019 3.7.2019
  232/19 2019151 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 2.7.2019 3.7.2019
  233/19 10190173 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 537,80 € 2.7.2019 3.7.2019
  234/19 7293762175 VSE faktúra za elektrinu 74,29 € 2.7.2019 3.7.2019
  235/19 7294052039 VSE faktúra za elektrinu 861,24 € 2.7.2019 3.7.2019
  236/19 7294118389 VSE faktúra za elektrinu 111,37 € 2.7.2019 3.7.2019
  237/19 7294118388 VSE faktúra za elektrinu 266,34 € 2.7.2019 3.7.2019
  238/19 190100335 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019 384,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  239/19 34062019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  240/19 111905738 KOSIT a.s. faktúra za vrecia 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  241/19 FV 319261 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2382,96 € 2.7.2019 3.7.2019
  242/19 F2019090 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 396,55 € 2.7.2019 3.7.2019
  243/19 FV190408 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 110,73 € 2.7.2019 3.7.2019
  244/19 99501772 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,17 € 2.7.2019 3.7.2019
  245/19 1910314 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,27 € 2.7.2019 3.7.2019
  246/19 1910365 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 7,66 € 2.7.2019 3.7.2019
  247/19 191311976 STIEFEL EUROCART s.r.o. faktúra za dodaný tovar 548,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  248/19 051/19 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 129,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  249/19 F190011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 857,99 € 2.7.2019 3.7.2019
  250/19 FV190026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 918,90 € 2.7.2019 3.7.2019
  252/19 302690361 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 386,50 € 2.7.2019 3.7.2019
  253/19 20190158 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX faktúra za dodaný tovar 50,60 € 2.7.2019 3.7.2019
  254/19 A20190435 ALMITRANS, s.r.o. faktúra za tlač a grafické spracovanie 241,50 € 2.7.2019 3.7.2019
  255/19 201917 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 232,80 € 2.7.2019 3.7.2019
  256/19 1191025 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 400,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  257/19 20190353 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  258/19 2019029 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 700,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  259/19 3291371280 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1267,56 € 2.7.2019 3.7.2019
  260/19 8696987332 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  261/19 8696988201 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  262/19 8696987014 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  263/19 2019106 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 332,48 € 3.7.2019 4.7.2019
  264/19 1020190089 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  265/19 F2019112 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 301,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  266/19 FV190479 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 79,51 € 22.7.2019 23.7.2019
  267/19 FV2019456 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 696,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  268/19 1/K/2019 Róbert Koreň faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 770,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  269/19 1020190027 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,19 € 22.7.2019 23.7.2019
  270/19 2019/35 Etudy Média Art faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  271/19 1191031 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce 580,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  272/19 1191027 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu 420,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  273/19 8236385318 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  274/19 09/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  275/19 FV 319336 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 3116,76 € 22.7.2019 23.7.2019
  276/19 1918 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 153,40 € 22.7.2019 23.7.2019
  277/19 BO4190991 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 22.7.2019 23.7.2019
  278/19 219127 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 379,20 € 22.7.2019 23.7.2019
  279/19 19070317 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 22.7.2019 23.7.2019
  280/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 22.7.2019 23.7.2019
  281/19 1510001691 Východoslovenská distribučná, a.s. faktúra za poskytnuté služby 30,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  282/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.7.2019 23.7.2019
  283/19 7292423225 VSE faktúra za elektrinu 250,90 € 22.7.2019 23.7.2019
  284/19 7292423226 VSE faktúra za elektrinu 103,18 € 22.7.2019 23.7.2019
  285/19 7293340767 VSE faktúra za elektrinu 87,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  286/19 7293609178 VSE faktúra za elektrinu 847,75 € 22.7.2019 23.7.2019
  287/19 ZEO19496 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 22.7.2019 23.7.2019
  288/19 1950391 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 226,18 € 22.7.2019 23.7.2019
  289/19 FV 319371 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 536,54 € 22.7.2019 23.7.2019
  290/19 201906003 El Mino LED s.r.o. faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  291/19 08072019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 288,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  292/19 FV 319340 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené povodňové záchranné práce 2486,57 € 22.7.2019 23.7.2019
  293/19 111906651 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 812,10 € 22.7.2019 23.7.2019
  294/19 1950391 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  295/19 302690427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 737,56 € 8.8.2019 9.8.2019
  296/19 20190411 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  297/19 190169 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 245,80 € 8.8.2019 9.8.2019
  298/19 8706694378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  299/19 8706694690 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  300/19 8706695543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  301/19 FV190035 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,12 € 8.8.2019 9.8.2019
  302/19 2019124 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 189,32 € 8.8.2019 9.8.2019
  303/19 FV 319435 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 51,36 € 8.8.2019 9.8.2019
  304/19 7449339147 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  305/19 7449337160 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  306/19 F190028 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 605,44 € 15.8.2019 16.8.2019
  307/19 8238511121 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,05 € 15.8.2019 16.8.2019
  308/19 10190265 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za umývanie cesty fekálom 42,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  309/19 01-08/2019 Ing. Marek Medoň faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 400,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  310/19 01.08/2019 Ing. Milan Bojkas faktúra za statický posudok 150,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  311/19 7293611509 VSE faktúra za elektrinu 179,90 € 30.8.2019 2.9.2019
  312/19 7293611510 VSE faktúra za elektrinu 57,96 € 15.8.2019 16.8.2019
  313/19 7292425973 VSE faktúra za elektrinu 937,63 € 30.8.2019 2.9.2019
  314/19 7294054328 VSE faktúra za elektrinu 91,38 € 30.8.2019 2.9.2019
  315/19 7227237488 VSE faktúra za elektrinu 45,55 € 30.8.2019 2.9.2019
  316/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 30.8.2019 2.9.2019
  317/19 302690519 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 435,88 € 30.8.2019 2.9.2019
  318/19 20190022 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 500,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  319/19 5919022754 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 26,40 € 30.8.2019 2.9.2019
  320/19 111907815 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 425,10 € 30.8.2019 2.9.2019
  321/19 FV192714 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 306,53 € 30.8.2019 2.9.2019
  322/19 1940649 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3155,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  323/19 219222 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 343,22 € 30.8.2019 2.9.2019
  324/19 19080391 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.8.2019 2.9.2019
  325/19 6611923680 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 13,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  326/19 FV 319518 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 1169,38 € 16.9.2019 17.9.2019
  327/19 FU19073 František Trusa - Meratech faktúra za servisnú prehliadku kotlov 493,20 € 16.9.2019 17.9.2019
  328/19 20190481 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  329/19 FV190211 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  330/19 FV190314 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  331/19 FV190318 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  332/19 5/2019 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce 420,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  333/19 219027 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 318,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  334/19 10190284 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 64,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  335/19 8706721904 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  336/19 8706721062 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 134,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  337/19 8706720750 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  338/19 2019145 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 443,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  339/19 65082019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  340/19 112019 JUDr. Juliana Tkáčová faktúra za notárske služby 191,69 € 23.9.2019 24.9.2019
  341/19 8240655000 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 23.9.2019 24.9.2019
  342/19 1011/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 23.9.2019 24.9.2019
  343/19 7292607132 VSE faktúra za elektrinu 79,08 € 23.9.2019 24.9.2019
  344/19 7293931350 VSE faktúra za elektrinu 75,43 € 6.11.2019 7.11.2019
  345/19 7293931349 VSE faktúra za elektrinu 297,37 € 23.9.2019 24.9.2019
  346/19 7293614077 VSE faktúra za elektrinu 963,30 € 23.9.2019 24.9.2019
  347/19 7294321690 VSE faktúra za elektrinu 67,25 € 23.9.2019 24.9.2019
  348/19 99502570 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,56 € 16.9.2019 17.9.2019
  349/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 63,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  350/19 99502663 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,81 € 23.9.2019 24.9.2019
  351/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 21.10.2019 22.10.2019
  353/19 F190029 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 335,76 € 7.10.2019 8.10.2019
  354/19 111909022 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 735,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  355/19 1/2019 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce 14363,94 € 23.9.2019 24.9.2019
  356/19 302690597 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 807,88 € 7.10.2019 8.10.2019
  357/19 2019/018 PhDr. Radovan Remeta faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 85,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  358/19 FV190012 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,63 € 7.10.2019 8.10.2019
  359/19 219256 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 302,10 € 7.10.2019 8.10.2019
  360/19 75092019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  361/19 3291371792 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 931,20 € 7.10.2019 8.10.2019
  362/19 4218064885 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 21.10.2019 22.10.2019
  363/19 99502862 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,66 € 7.10.2019 8.10.2019
  364/19 14/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 175,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  365/19 20190028 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  366/19 2019000019 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 182,43 € 7.10.2019 8.10.2019
  367/19 8706747058 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  368/19 8706746207 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 416,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  369/19 8706745896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  370/19 20190542 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  371/19 F190162 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 793,83 € 21.10.2019 22.10.2019
  372/19 FV20190048 Anton Dzupina - ELETROMIX faktúra za dodaný tovar 769,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  373/19 FV190322 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  374/19 1910423 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,83 € 7.10.2019 8.10.2019
  375/19 99502762 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,57 € 7.10.2019 8.10.2019
  376/19 99502897 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 10,02 € 7.10.2019 8.10.2019
  377/19 66/19 Peter Kruľ-ELektropráce faktúra za opravu práčky 25,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  378/19 F190163 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 21.10.2019 22.10.2019
  379/19 20190844 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,88 € 21.10.2019 22.10.2019
  380/19 8242822833 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,26 € 21.10.2019 22.10.2019
  381/19 F190160 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 565,35 € 21.10.2019 22.10.2019
  382/19 190949 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 987,68 € 21.10.2019 22.10.2019
  382/19 201937 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 924,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  383/19 20190557 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie 360,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  384/19 1020190138 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  385/19 20190017 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO 100,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  386/19 20190032 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 800,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  387/19 1020190076 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,14 € 21.10.2019 22.10.2019
  388/19 111910206 KOSIT a.s. faktúra za nádoby 274,80 € 6.11.2019 7.11.2019
  389/19 BO4191585 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 6.11.2019 7.11.2019
  390/19 99502960 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,52 € 21.10.2019 22.10.2019
  391/19 99503059 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,46 € 21.10.2019 22.10.2019
  392/19 7293561795 VSE faktúra za elektrinu 107,90 € 21.10.2019 22.10.2019
  393/19 7293344577 VSE faktúra za elektrinu 924,24 € 21.10.2019 22.10.2019
  394/19 7294414866 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 21.10.2019 22.10.2019
  395/19 7293561794 VSE faktúra za elektrinu 323,92 € 21.10.2019 22.10.2019
  396/19 7294216383 VSE faktúra za elektrinu 88,69 € 21.10.2019 22.10.2019
  397/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,81 € 6.11.2019 7.11.2019
  398/19 190151 Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST faktúra za dodaný tovar 198,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  399/19 19100482 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 631,01 € 6.11.2019 7.11.2019
  400/19 302690711 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 370,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  401/19 111910324 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 351,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  402/19 FV190629 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 196,64 € 6.11.2019 7.11.2019
  403/19 8300203560 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 89,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  404/19 4218065802 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.11.2019 7.11.2019
  405/19 19100498 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,46 € 6.11.2019 7.11.2019
  406/19 FV190002 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 6.11.2019 7.11.2019
  407/19 99503152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  408/19 99503204 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,79 € 6.11.2019 7.11.2019
  409/19 F2019141 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 723,62 € 6.11.2019 7.11.2019
  410/19 99503257 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,94 € 6.11.2019 7.11.2019
  411/19 F195617 Juraj Maťaš faktúra za dodaný tovar 80,28 € 6.11.2019 7.11.2019
  412/19 F190188 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 1070,56 € 6.11.2019 7.11.2019
  413/19 F190031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1233,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  414/19 20190121 Jaroslav Vasičko JV tlačiareň faktúra za dodaný tovar 720,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  415/19 19100512 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 6.11.2019 7.11.2019
  416/19 20190913 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,60 € 6.11.2019 7.11.2019
  417/19 FV 319743 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 4999,85 € 6.11.2019 7.11.2019
  418/19 29102019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 252,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  419/19 FV190465 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  420/19 2019000036 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,26 € 6.11.2019 7.11.2019
  421/19 19110009 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 226,80 € 26.11.2019 27.11.2019
  422/19 191284 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 490,38 € 6.11.2019 7.11.2019
  423/19 111911000 KOSIT a.s. faktúra za PE vrecia 180,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  424/19 8687409914 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  425/19 8687409077 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 687,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  426/19 8687408766 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  427/19 20190607 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  428/19 8245046694 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 26.11.2019 27.11.2019
  429/19 1910559 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,48 € 26.11.2019 27.11.2019
  430/19 20190358 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 26.11.2019 27.11.2019
  431/19 7492262403 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  432/19 7492260455 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  433/19 F190033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 898,74 € 26.11.2019 27.11.2019
  434/19 16/2019 mArchus Plus, s.r.o. faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie 230,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  435/19 1020190140 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,09 € 26.11.2019 27.11.2019
  436/19 F190030 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 240,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  437/19 F190029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 574,70 € 26.11.2019 27.11.2019
  438/19 F190023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 216,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  439/19 BO4191827 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2019 27.11.2019
  440/19 7294521120 VSE faktúra za elektrinu 117,60 € 26.11.2019 27.11.2019
  441/19 7294521119 VSE faktúra za elektrinu 380,84 € 26.11.2019 27.11.2019
  442/19 7293126596 VSE faktúra za elektrinu 125,26 € 26.11.2019 27.11.2019
  443/19 7292217596 VSE faktúra za elektrinu 932,28 € 26.11.2019 27.11.2019
  444/19 7294417192 VSE faktúra za elektrinu 85,42 € 26.11.2019 27.11.2019
  445/19 99503397 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,98 € 26.11.2019 27.11.2019
  446/19 FV 319774 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 1141,12 € 26.11.2019 27.11.2019
  447/19 FV 319775 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 746,41 € 26.11.2019 27.11.2019
  448/19 302690745 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1518,61 € 26.11.2019 27.11.2019
  449/19 111911627 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 801,30 € 26.11.2019 27.11.2019
  450/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2019 27.11.2019
  451/19 99503500 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 28,09 € 26.11.2019 27.11.2019
  452/19 F2019166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 363,84 € 26.11.2019 27.11.2019
  453/19 FV190737 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 117,59 € 26.11.2019 27.11.2019
  454/19 1940 Rudolf Baláž R.B. faktúra za servisné práce 158,40 € 26.11.2019 27.11.2019
  455/19 F190036 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 283,39 € 30.12.2019 31.12.2019
  456/19 F190035 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 665,04 € 30.12.2019 31.12.2019
  457/19 FV 319793 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 315,53 € 30.12.2019 31.12.2019
  458/19 611911 BOHÁK Manufactory s.r.o. faktúra za cimbal 2790,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  459/19 ARR2019-044 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za zabezpečenie procesu VO 720,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  460/19 19013 Ján Cigan faktúra za dodaný tovar 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  461/19 FV 319805 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2076,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  462/19 FV190469 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  463/19 2019000054 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 133,47 € 30.12.2019 31.12.2019
  464/19 20190671 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  465/19 9919010 Ing. Milan Hvizda faktúra za dodaný tovar 396,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  466/19 8706798375 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 439,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  467/19 8706798686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 809,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  468/19 8706799525 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  469/19 31/2019 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019 287,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  470/19 1910653 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,53 € 30.12.2019 31.12.2019
  471/19 219135 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 47,60 € 30.12.2019 31.12.2019
  472/19 219134 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 75,10 € 30.12.2019 31.12.2019
  473/19 1360/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,88 € 30.12.2019 31.12.2019
  474/19 8247249149 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,92 € 30.12.2019 31.12.2019
  475/19 19001 Jozef Diky - DIAL faktúra za dodaný tovar 145,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  476/19 1020190206 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  477/19 BO4192088 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 30.12.2019 31.12.2019
  478/19 219142 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 245,68 € 30.12.2019 31.12.2019
  479/19 99503701 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,51 € 30.12.2019 31.12.2019
  480/19 99503843 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,17 € 30.12.2019 31.12.2019
  481/19 903273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 13,20 € 30.12.2019 31.12.2019
  482/19 7294324240 VSE faktúra za elektrinu 995,42 € 30.12.2019 31.12.2019
  483/19 7292428319 VSE faktúra za elektrinu 113,02 € 30.12.2019 31.12.2019
  484/19 7292428318 VSE faktúra za elektrinu 418,57 € 30.12.2019 31.12.2019
  485/19 7293128649 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 30.12.2019 31.12.2019
  486/19 7294056480 VSE faktúra za elektrinu 145,72 € 30.12.2019 31.12.2019
  487/19 302690818 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,66 € 30.12.2019 31.12.2019
  488/19 FV190473 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  489/19 10FK/18/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 262,79 € 30.12.2019 31.12.2019
  490/19 10FK/19/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 65,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  491/19 FV190016 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,65 € 30.12.2019 31.12.2019
  492/19 FV190041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 635,64 € 30.12.2019 31.12.2019
  493/19 111912918 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 384,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  494/19 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  495/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,17 € 30.12.2019 31.12.2019
  496/19 FV 319829 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 8996,40 € 30.12.2019 31.12.2019
  497/19 FV 319835 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 411,70 € 30.12.2019 31.12.2019
  498/19 FV 319834 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 784,46 € 30.12.2019 31.12.2019
  499/19 FV 319828 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 567,74 € 30.12.2019 31.12.2019
  500/19 190386 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 435,64 € 30.12.2019 31.12.2019
  501/19 17/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 120,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  502/19 10190414 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 675,60 € 30.12.2019 31.12.2019
  503/19 01/2019 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 6862,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  504/19 1020190195 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  505/19 FV 319838 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2439,36 € 30.12.2019 31.12.2019
  506/19 FV 319830 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 4656,50 € 30.12.2019 31.12.2019
  507/19 FV190837 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 220,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  508/19 F2019184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 423,62 € 30.12.2019 31.12.2019
  509/19 19120605 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.12.2019 31.12.2019
  510/19 F190224 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 96,82 € 30.12.2019 31.12.2019
  511/19 F190219 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 58,11 € 30.12.2019 31.12.2019
  512/19 2019050 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 395,10 € 30.12.2019 31.12.2019
  513/19 F190043 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 596,56 € 30.12.2019 31.12.2019
  514/19 1910818 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,25 € 30.12.2019 31.12.2019
  515/19 F2019197 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 217,52 € 30.12.2019 31.12.2019
  516/19 FV 319850 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 232,07 € 30.12.2019 31.12.2019
  517/19 10190426 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 173,80 € 30.12.2019 31.12.2019
  518/19 F2019194 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 512,80 € 30.12.2019 31.12.2019
  519/19 89/2019 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018 1680,00 € 30.12.2019 31.12.2019
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/18 0875/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 12.1.2018 13.1.2018
  2/18 11185/2018 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 54,90 € 12.1.2018 13.1.2018
  3/18 8200001662 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 56,05 € 12.1.2018 13.1.2018
  4/18 1552018 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 32,86 € 12.1.2018 13.1.2018
  6/18 2017110 Mesto Giraltovce faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017 45,31 € 21.5.2018 22.5.2018
  7/18 302670793 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 280,40 € 12.1.2018 13.1.2018
  8/18 17120532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 12.1.2018 13.1.2018
  9/18 201702300 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,96 € 12.1.2018 13.1.2018
  10/18 3218370138 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 31.1.2018 1.2.2018
  11/18 98500052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,04 € 31.1.2018 1.2.2018
  12/18 7293915707 VSE faktúra za elektrinu 63,84 € 31.1.2018 1.2.2018
  13/18 7293915706 VSE faktúra za elektrinu 119,05 € 31.1.2018 1.2.2018
  14/18 7293915705 VSE faktúra za elektrinu 158,55 € 31.1.2018 1.2.2018
  15/18 7293915704 VSE faktúra za elektrinu 50,81 € 31.1.2018 1.2.2018
  16/18 BRZ173563 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
  17/18 7429276568 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 901,38 € 31.1.2018 1.2.2018
  18/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 31.1.2018 1.2.2018
  19/18 FV170818 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,95 € 31.1.2018 1.2.2018
  20/18 FP1710015 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,46 € 31.1.2018 1.2.2018
  21/18 7448265073 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 724,58 € 31.1.2018 1.2.2018
  22/18 7427276143 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 766,98 € 31.1.2018 1.2.2018
  23/18 7293913115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  24/18 5041701603 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 7,45 € 31.1.2018 1.2.2018
  25/18 7293912782 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  26/18 7293912896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  27/18 98500152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,67 € 31.1.2018 1.2.2018
  28/18 2018180031 SIMS, a.s. faktúra za dodaný tovar 265,20 € 2.4.2018 3.4.2018
  29/18 18010357 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 19.3.2018 20.3.2018
  30/18 5182003 DATATRADE s.r.o. faktúra za updating informácií 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
  31/18 218010 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 635,76 € 8.2.2018 9.2.2018
  32/18 0026/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  33/18 7303901205 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  34/18 7303900994 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1016,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  35/18 7303900879 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  36/18 98500326 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,45 € 8.2.2018 9.2.2018
  37/18 2018018 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 104,41 € 8.2.2018 9.2.2018
  38/18 F180009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 741,96 € 19.3.2018 20.3.2018
  39/18 F180002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1402,08 € 8.2.2018 9.2.2018
  40/18 18010015 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1066,80 € 8.2.2018 9.2.2018
  41/18 BRZ180082 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 19.3.2018 20.3.2018
  42/18 8201955501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,06 € 18.2.2018 19.2.2018
  43/18 7476170640 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  44/18 7476168213 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  45/18 302680021 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 611,46 € 18.2.2018 19.2.2018
  46/18 F2018009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,05 € 18.2.2018 19.2.2018
  47/18 FV180066 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
  48/18 98500396 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,96 € 18.2.2018 19.2.2018
  49/18 FV180066 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
  50/18 F 2018005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 117,34 € 19.3.2018 20.3.2018
  51/18 F 2018004 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 19.3.2018 20.3.2018
  52/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 51,49 € 19.3.2018 20.3.2018
  53/18 18020046 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 529,80 € 19.3.2018 20.3.2018
  54/18 18020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,42 € 19.3.2018 20.3.2018
  55/18 7293512615 VSE faktúra za elektrinu 114,86 € 19.3.2018 20.3.2018
  56/18 7293512616 VSE faktúra za elektrinu 117,26 € 19.3.2018 20.3.2018
  57/18 7293512614 VSE faktúra za elektrinu 59,42 € 19.3.2018 20.3.2018
  58/18 7293512617 VSE faktúra za elektrinu 77,81 € 19.3.2018 20.3.2018
  59/18 1182201796 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 12,30 € 19.3.2018 20.3.2018
  60/18 1020180002 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,30 € 19.3.2018 20.3.2018
  61/18 13/2018 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 19.3.2018 20.3.2018
  62/18 98500472 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 12,42 € 19.3.2018 20.3.2018
  63/18 1802000334 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2018 20.3.2018
  64/18 165/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2018 20.3.2018
  65/18 180202 CBS spol, s.r.o. faktúra za maľované mapy 630,00 € 19.3.2018 20.3.2018
  66/18 98500557 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 15,20 € 19.3.2018 20.3.2018
  67/18 1800006 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,51 € 19.3.2018 20.3.2018
  68/18 0172018 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2018 64,00 € 19.3.2018 20.3.2018
  69/18 2018037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,71 € 19.3.2018 20.3.2018
  69/18 18034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  70/18 4218041313 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 19.3.2018 20.3.2018
  71/18 0089/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 19.3.2018 20.3.2018
  72/18 7313882781 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  73/18 7313883108 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  74/18 7313882896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 958,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  75/18 10180061 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 427,80 € 2.4.2018 3.4.2018
  76/18 8203926641 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 2.4.2018 3.4.2018
  77/18 2018037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,71 € 21.5.2018 22.5.2018
  78/18 1020180003 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,63 € 19.3.2018 20.3.2018
  79/18 F180038 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 2.4.2018 3.4.2018
  80/18 F2018026 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 343,18 € 19.3.2018 20.3.2018
  81/18 2181106565 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 2.4.2018 3.4.2018
  82/18 18kdi00181 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 2.4.2018 3.4.2018
  83/18 218030 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 93,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  84/18 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 18.6.2018 19.6.2018
  85/18 302680091 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 367,44 € 21.5.2018 22.5.2018
  86/18 98500713 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,26 € 2.4.2018 3.4.2018
  87/18 FV180003 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,26 € 2.4.2018 3.4.2018
  88/18 BRZ180785 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 2.4.2018 3.4.2018
  89/18 FV180146 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 49,13 € 2.4.2018 3.4.2018
  90/18 7293523957 VSE faktúra za elektrinu 1,88 € 2.4.2018 3.4.2018
  91/18 7293523958 VSE faktúra za elektrinu 108,11 € 2.4.2018 3.4.2018
  92/18 7293523959 VSE faktúra za elektrinu 74,56 € 2.4.2018 3.4.2018
  93/18 7293523956 VSE faktúra za elektrinu 60,32 € 2.4.2018 3.4.2018
  94/18 62018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 9669,60 € 8.5.2018 9.5.2018
  95/18 302018 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2018 na originálne kompetencie 1117,00 € 8.5.2018 9.5.2018
  96/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,01 € 2.4.2018 3.4.2018
  97/18 98500794 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,50 € 2.4.2018 3.4.2018
  98/18 3218370524 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.4.2018 3.4.2018
  99/18 302680091 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 367,44 € 2.4.2018 3.4.2018
  100/18 FV180015 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 100,00 € 2.4.2018 3.4.2018
  101/18 98500883 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,65 € 2.4.2018 3.4.2018
  102/18 20180038 LEGNO TRADE, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,46 € 2.4.2018 3.4.2018
  103/18 18/30002 LEGNO TRADE, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 291,76 € 18.6.2018 19.6.2018
  104/18 F180014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 231,24 € 2.4.2018 3.4.2018
  105/18 04/2018 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 195,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  106/18 318024 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu odhrňovacej radlice 178,97 € 18.6.2018 19.6.2018
  107/18 1806499 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 10.4.2018 11.4.2018
  108/18 Z180800049 TM Sound s.r.o. faktúra za dodaný tovar 657,19 € 10.4.2018 11.4.2018
  109/18 7303942283 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  110/18 7303942615 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  111/18 7303942398 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 524,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  112/18 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 10.4.2018 11.4.2018
  113/18 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 8.5.2018 9.5.2018
  114/18 0156/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 10.4.2018 11.4.2018
  115/18 18030092 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1068,00 € 10.4.2018 11.4.2018
  116/18 20180023 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 8.5.2018 9.5.2018
  117/18 302680174 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 553,96 € 18.6.2018 19.6.2018
  118/18 2018056 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 241,09 € 10.4.2018 11.4.2018
  119/18 218048 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 56,40 € 18.6.2018 19.6.2018
  120/18 BRZ181305 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 8.5.2018 9.5.2018
  121/18 FV180223 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 86,43 € 8.5.2018 9.5.2018
  122/18 F2018043 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 350,74 € 18.6.2018 19.6.2018
  123/18 620182 SOcÚ Giraltovce faktúra za doplatok za služby na rok 2018 1233,20 € 30.6.2018 1.7.2018
  124/18 1020180005 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,69 € 18.6.2018 19.6.2018
  125/18 98501082 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,92 € 8.5.2018 9.5.2018
  126/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 58,61 € 8.5.2018 9.5.2018
  127/18 18040118 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 473,92 € 8.5.2018 9.5.2018
  128/18 118000155 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 454,60 € 8.5.2018 9.5.2018
  129/18 7293320594 VSE faktúra za elektrinu 13,45 € 8.5.2018 9.5.2018
  130/18 7293320596 VSE faktúra za elektrinu 109,19 € 8.5.2018 9.5.2018
  131/18 7293320597 VSE faktúra za elektrinu 83,86 € 8.5.2018 9.5.2018
  132/18 15/2018 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 61,15 € 21.5.2018 22.5.2018
  133/18 7293320595 VSE faktúra za elektrinu 7,65 € 8.5.2018 9.5.2018
  134/18 1850222 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 297,98 € 8.5.2018 9.5.2018
  135/18 98501154 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,08 € 8.5.2018 9.5.2018
  136/18 015/2018 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 94,50 € 23.7.2018 24.7.2018
  137/18 014/2018 Ján Pavlík faktúra za sprostredkovanie revízie plynových spotrebičov 119,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  138/18 FV180002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 306,32 € 8.5.2018 9.5.2018
  139/18 FV180024 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 100,00 € 8.5.2018 9.5.2018
  140/18 98501251 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,64 € 8.5.2018 9.5.2018
  141/18 18040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 205,31 € 8.5.2018 9.5.2018
  142/18 1850237 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 527,40 € 8.5.2018 9.5.2018
  143/18 1850237 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 323,09 € 8.5.2018 9.5.2018
  144/18 F 2018017 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 113,74 € 8.5.2018 9.5.2018
  145/18 F180017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 342,00 € 8.5.2018 9.5.2018
  146/18 180431 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 76,80 € 8.5.2018 9.5.2018
  147/18 7313921146 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  148/18 7313921471 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  149/18 1020180004 LogicNet s.r.o. faktúra za dodaný tovar 148,00 € 8.5.2018 9.5.2018
  150/18 84157613 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2019" 32,90 € 21.5.2018 22.5.2018
  151/18 7313921260 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 201,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  152/18 0237/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  153/18 8207907741 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,85 € 21.5.2018 22.5.2018
  154/18 180087 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 27,38 € 23.7.2018 24.7.2018
  155/18 318087 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 25,92 € 8.5.2018 9.5.2018
  156/18 2018067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 175,25 € 8.5.2018 9.5.2018
  157/18 7422198187 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  158/18 7422200595 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  159/18 FV180014 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 213,47 € 23.7.2018 24.7.2018
  160/18 98501348 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,67 € 23.7.2018 24.7.2018
  161/18 302680257 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 709,07 € 21.5.2018 22.5.2018
  162/18 08042018 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  163/18 18050172 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 551,40 € 21.5.2018 22.5.2018
  164/18 318098 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 63,84 € 21.5.2018 22.5.2018
  165/18 BRZ181817 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 21.5.2018 22.5.2018
  166/18 7293534750 VSE faktúra za elektrinu 73,43 € 31.5.2018 1.6.2018
  167/18 7293534749 VSE faktúra za elektrinu 106,70 € 31.5.2018 1.6.2018
  168/18 7293534748 VSE faktúra za elektrinu 1,28 € 31.5.2018 1.6.2018
  169/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 31.5.2018 1.6.2018
  170/18 FV180307 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 183,29 € 31.5.2018 1.6.2018
  171/18 F2018059 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,41 € 21.5.2018 22.5.2018
  172/18 1020180007 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 62,55 € 21.5.2018 22.5.2018
  173/18 07/2018 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 354,00 € 21.5.2018 22.5.2018
  174/18 F180017 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 494,38 € 21.5.2018 22.5.2018
  175/18 98501483 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,70 € 31.5.2018 1.6.2018
  176/18 20180005 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 31.5.2018 1.6.2018
  177/18 F180023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 649,82 € 8.6.2017 9.6.2017
  178/18 98501567 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,52 € 31.5.2018 1.6.2018
  179/18 F180117 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 176,32 € 31.5.2018 1.6.2018
  180/18 86085341 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2019" 32,90 € 23.7.2018 24.7.2018
  181/18 318143 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 77,52 € 8.6.2018 9.6.2018
  182/18 13/2018 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 31/2018 394,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  183/18 VF180001 Štefan Kovalčík faktúra za odhrnanie snehu 415,00 € 31.5.2018 1.6.2018
  184/18 20180054 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 198,21 € 18.6.2018 19.6.2018
  185/18 FV180035 FISTAV, s.r.o. faktúra za krovinorez 669,00 € 8.6.2018 9.6.2018
  186/18 0303/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  187/18 3218370992 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 8.6.2018 9.6.2018
  188/18 17052018 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  189/18 7308966662 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  190/18 7308966981 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  191/18 7308966775 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 85,00 € 18.6.2018 19.6.2018
  192/18 180075 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,45 € 8.6.2018 9.6.2018
  193/18 18050212 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 617,40 € 8.6.2018 9.6.2018
  194/18 2018088 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 355,29 € 8.6.2018 9.6.2018
  195/18 573/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 18.6.2018 19.6.2018
  196/18 98501662 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,62 € 8.6.2018 9.6.2018
  197/18 10180184 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 691,60 € 30.6.2018 1.7.2018
  198/18 F2018082 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 457,75 € 18.6.2018 19.6.2018
  199/18 8209916140 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 18.6.2018 19.6.2018
  200/18 302680330 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 703,52 € 18.6.2018 19.6.2018
  201/18 1800027 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,33 € 18.6.2018 19.6.2018
  202/18 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 23.7.2018 24.7.2018
  203/18 98501745 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,95 € 18.6.2018 19.6.2018
  204/18 1020180010 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 33,84 € 18.6.2018 19.6.2018
  205/18 F180162 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 87,76 € 18.6.2018 19.6.2018
  206/18 FV180021 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,82 € 18.6.2018 19.6.2018
  207/18 7292411319 VSE faktúra za elektrinu 93,80 € 18.6.2018 19.6.2018
  208/18 7294116510 VSE faktúra za elektrinu 108,70 € 18.6.2018 19.6.2018
  209/18 BRO180794 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 44,40 € 30.6.2018 1.7.2018
  210/18 F180169 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 100,00 € 30.6.2018 1.7.2018
  211/18 802273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 18.6.2018 19.6.2018
  212/18 FV180390 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 74,62 € 30.6.2018 1.7.2018
  213/18 180100343 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2018 384,00 € 30.6.2018 1.7.2018
  214/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 30.6.2018 1.7.2018
  215/18 98501834 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 31,75 € 30.6.2018 1.7.2018
  216/18 FO180029 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 26.9.2018 27.9.2018
  217/18 180007 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 300,00 € 30.6.2018 1.7.2018
  218/18 18f00119 ENERCOM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 952,32 € 30.6.2018 1.7.2018
  219/18 02-06/2018 Ing. MEDOŇ Marek faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 600,00 € 30.6.2018 1.7.2018
  220/18 FV 318191 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 320,58 € 30.6.2018 1.7.2018
  221/18 FU18042 František Trusa - Meratech faktúra za servisnú prehliadku kotlov na kotolni OÚ Kračúnovce 308,40 € 30.6.2018 1.7.2018
  222/18 FV180062 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 51,50 € 30.6.2018 1.7.2018
  223/18 2018212 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 30.6.2018 1.7.2018
  224/18 18060261 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 533,40 € 30.6.2018 1.7.2018
  225/18 06/2018 Občianske združenie Stropkoviani faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale 450,00 € 6.7.2018 7.7.2018
  226/18 20180012 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení telocvičňa ZŠ Kračúnovce 130,00 € 6.7.2018 7.7.2018
  227/18 20180011 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda - športový areál Kračúnovce 450,00 € 6.7.2018 7.7.2018
  228/18 20180013 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavbe Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce 150,00 € 6.7.2018 7.7.2018
  229/18 25062018 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 30.6.2018 1.7.2018
  230/18 1/K/2018 Róbert Koreň faktúra za služby spojene s ozvučením folklórneho festivalu 770,00 € 6.7.2018 7.7.2018
  231/18 F183687 Juraj Maťaš faktúra za dodaný tovar 58,22 € 23.7.2018 24.7.2018
  232/18 51803540 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikáciu 70,45 € 23.7.2018 24.7.2018
  233/18 98502004 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 21,01 € 6.7.2018 7.7.2018
  234/18 FV180310 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  235/18 FV 318217 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 37,44 € 6.7.2018 7.7.2018
  236/18 7304002943 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  237/18 7304002733 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 78,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  238/18 7304002620 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  239/18 20180074 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  240/18 2018115 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 202,55 € 6.7.2018 7.7.2018
  241/18 F180076 ŽELTOP, spol. s r.o. faktúra za opravu cestných priepustov 450,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  242/18 10180222 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 543,80 € 23.7.2018 24.7.2018
  243/18 0372/2018/ AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  244/18 302680399 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 318,63 € 23.7.2018 24.7.2018
  245/18 8212044871 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 36,67 € 23.7.2018 24.7.2018
  246/18 FV180467 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 85,26 € 23.7.2018 24.7.2018
  247/18 BRO180998 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 23.7.2018 24.7.2018
  248/18 1020180017 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,39 € 23.7.2018 24.7.2018
  249/18 F2018098 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 369,89 € 23.7.2018 24.7.2018
  250/18 112018 Ing. Vladimír Hrico faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe rekonštrukcia miestnej komunikácie vrátane odvodňovacieho rigolu 1800,00 € 23.7.2018 24.7.2018
  251/18 7293544175 VSE faktúra za elektrinu 37,67 € 23.7.2018 24.7.2018
  252/18 7293544176 VSE faktúra za elektrinu 105,76 € 23.7.2018 24.7.2018
  253/18 7293544177 VSE faktúra za elektrinu 69,67 € 23.7.2018 24.7.2018
  254/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 23.7.2018 24.7.2018
  255/18 18070327 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 92,64 € 12.8.2018 13.8.2018
  256/18 218112 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 277,80 € 12.8.2018 13.8.2018
  257/18 1020180021 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,53 € 12.8.2018 13.8.2018
  258/18 1850444 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1248,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  259/18 20180457 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 78,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  260/18 1557/2018 RAMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 253,01 € 12.8.2018 13.8.2018
  261/18 20180099 SUPER EXPRES, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 236,02 € 12.8.2018 13.8.2018
  262/18 08/2018 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 250,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  263/18 18070357 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1092,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  264/18 0474/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  265/18 FV180576 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  266/18 1840542 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3000,00 € 12.8.2018 13.8.2018
  267/18 7309007110 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  268/18 7309006906 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 78,00 € 26.9.2018 27.9.2018
  269/18 7309006794 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  270/18 2018137 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 289,73 € 12.8.2018 13.8.2018
  271/18 7479124854 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  272/18 7479122625 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 26.9.2018 27.9.2018
  273/18 10180266 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, prečerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 493,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  274/18 2018/055 GP - 3, s.r.o. faktúra za zameranie cesty 384,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  275/18 302680524 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 808,53 € 22.8.2018 23.8.2018
  276/18 2018/009 PhDr. Radovan Remeta faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 75,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  277/18 20180008 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania 480,00 € 22.8.2018 23.8.2018
  278/18 5918024821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 26,40 € 22.8.2018 23.8.2018
  279/18 8213977384 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 37,48 € 22.8.2018 23.8.2018
  280/18 FV180034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 287,35 € 22.8.2018 23.8.2018
  281/18 FS18005 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce 24094,58 € 22.8.2018 23.8.2018
  282/18 7294212088 VSE faktúra za elektrinu 59,44 € 22.8.2018 23.8.2018
  283/18 7294212089 VSE faktúra za elektrinu 56,06 € 22.8.2018 23.8.2018
  284/18 7294506689 VSE faktúra za elektrinu 78,34 € 22.8.2018 23.8.2018
  285/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 29.8.2018 30.8.2018
  286/18 950/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 5.9.2018 6.9.2018
  287/18 18080405 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 549,60 € 5.9.2018 6.9.2018
  288/18 FV201801 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 470,00 € 29.8.2018 30.8.2018
  288/18 FV201801 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 470,00 € 29.8.2018 30.8.2018
  289/18 F180026 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 412,15 € 17.9.2018 18.9.2018
  290/18 FV180626 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 17.9.2018 18.9.2018
  291/18 180133 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 240,08 € 17.9.2018 18.9.2018
  292/18 218236 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 318,91 € 5.9.2018 6.9.2018
  293/18 201808043 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 119,34 € 17.9.2018 18.9.2018
  294/18 3218371526 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 5.9.2018 6.9.2018
  295/18 7304042778 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 17.9.2018 18.9.2018
  296/18 7304043094 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 17.9.2018 18.9.2018
  297/18 7304042890 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 163,00 € 17.9.2018 18.9.2018
  298/18 10180307 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 180,60 € 17.9.2018 18.9.2018
  299/18 FS18007 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce 14088,05 € 26.9.2018 27.9.2018
  300/18 8215942158 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 16.11.2018 19.11.2018
  301/18 20180347 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 719,00 € 26.9.2018 27.9.2018
  302/18 302680567 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 367,35 € 17.9.2018 18.9.2018
  303/18 98502633 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,91 € 17.9.2018 18.9.2018
  304/18 2018159 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 219,92 € 17.9.2018 18.9.2018
  305/18 7293216332 VSE faktúra za elektrinu 68,06 € 26.9.2018 27.9.2018
  306/18 7293216331 VSE faktúra za elektrinu 217,18 € 26.9.2018 27.9.2018
  307/18 7293331348 VSE faktúra za elektrinu 163,00 € 26.9.2018 27.9.2018
  308/18 7292504490 VSE faktúra za elektrinu 101,35 € 26.9.2018 27.9.2018
  309/18 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 29.10.2018 30.10.2018
  310/18 F 2018037 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 76,05 € 26.9.2018 27.9.2018
  311/18 F180020 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 350,00 € 26.9.2018 27.9.2018
  312/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 8.10.2018 9.10.2018
  313/18 98502738 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,14 € 26.9.2018 27.9.2018
  314/18 2018159 Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy faktúra za opravu 54,00 € 8.10.2018 9.10.2018
  315/18 4218050311 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 8.10.2018 9.10.2018
  316/18 18090465 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 95,23 € 8.10.2018 9.10.2018
  317/18 18090466 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 529,80 € 8.10.2018 9.10.2018
  318/18 98502811 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,64 € 26.9.2018 27.9.2018
  319/18 F180328 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 1061,36 € 8.10.2018 9.10.2018
  320/18 418111612 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 135,72 € 8.10.2018 9.10.2018
  321/18 FV180047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 76,70 € 16.11.2018 19.11.2018
  322/18 20180584 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 21,90 € 8.10.2018 9.10.2018
  323/18 18090378 CBS spol, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 630,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  324/18 2018183 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 316,62 € 8.10.2018 9.10.2018
  325/18 FV180646 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  326/18 7299083354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  327/18 7299083034 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  328/18 2018161 Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiarenstvo, opravy faktúra za opravu 342,00 € 8.10.2018 9.10.2018
  329/18 57092018 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 80,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  330/18 16/2018 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 1245,94 € 16.11.2018 19.11.2018
  331/18 15/2018 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 214,00 € 8.10.2018 9.10.2018
  332/18 98502906 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,06 € 8.10.2018 9.10.2018
  333/18 F180333 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 565,62 € 29.10.2018 30.10.2018
  334/18 FV180005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 225,74 € 29.10.2018 30.10.2018
  335/18 FV1184759 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,93 € 29.10.2018 30.10.2018
  336/18 7299083146 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 505,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  337/18 8217922361 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 29.10.2018 30.10.2018
  338/18 302680635 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 440,57 € 29.10.2018 30.10.2018
  339/18 98502981 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,41 € 17.12.2018 18.12.2018
  340/18 F180333 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 66,40 € 29.10.2018 30.10.2018
  341/18 218176 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 325,44 € 29.10.2018 30.10.2018
  342/18 BRO181499 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 29.10.2018 30.10.2018
  343/18 1020180025 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,03 € 29.10.2018 30.10.2018
  344/18 20184059 Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK faktúra za dodaný tovar 287,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  345/18 13/2018 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 350,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  346/18 2018056 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia 650,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  347/18 20180705 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 586,32 € 29.10.2018 30.10.2018
  348/18 318431 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 998,62 € 29.10.2018 30.10.2018
  349/18 318429 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za úpravu cesty k ČOV 52,80 € 29.10.2018 30.10.2018
  350/18 318430 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 149,12 € 29.10.2018 30.10.2018
  351/18 10180345 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 380,20 € 29.10.2018 30.10.2018
  352/18 20180126 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  353/18 7294509454 VSE faktúra za elektrinu 100,64 € 29.10.2018 30.10.2018
  354/18 7292326796 VSE faktúra za elektrinu 63,18 € 29.10.2018 30.10.2018
  355/18 7294509453 VSE faktúra za elektrinu 279,06 € 29.10.2018 30.10.2018
  356/18 7292415528 VSE faktúra za elektrinu 774,77 € 29.10.2018 30.10.2018
  357/18 1801/33 ZASTÁVKY, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 1702,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  358/18 98503087 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,91 € 29.10.2018 30.10.2018
  359/18 F2018137 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 664,62 € 29.10.2018 30.10.2018
  360/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 29.10.2018 30.10.2018
  361/18 F18029 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 269,00 € 29.10.2018 30.10.2018
  362/18 FV180603 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 171,98 € 29.10.2018 30.10.2018
  363/18 1/2018 Vincent Daňko faktúra za opravu okapového systému 547,22 € 29.10.2018 30.10.2018
  364/18 18100528 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 161,50 € 29.10.2018 30.10.2018
  365/18 18100529 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 224,21 € 29.10.2018 30.10.2018
  366/18 201810016 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 91,38 € 16.11.2018 19.11.2018
  367/18 FV180865 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  368/18 20180025 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  369/18 98503278 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 28,03 € 16.11.2018 19.11.2018
  370/18 10180383 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 16.11.2018 19.11.2018
  371/18 2018199 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 251,58 € 16.11.2018 19.11.2018
  372/18 7219316560 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  373/18 7219316672 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 835,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  374/18 7219316873 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  375/18 FV180054 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar - € 16.11.2018 19.11.2018
  376/18 1800049 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,29 € 16.11.2018 19.11.2018
  377/18 18100548 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1159,20 € 16.11.2018 19.11.2018
  378/18 F180033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 658,37 € 16.11.2018 19.11.2018
  379/18 20180014 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania 200,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  380/18 8219915420 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 16.11.2018 19.11.2018
  381/18 18100558 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,97 € 16.11.2018 19.11.2018
  382/18 F180346 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 60,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  383/18 F180345 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 44,53 € 16.11.2018 19.11.2018
  384/18 7466794584 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  385/18 7466792421 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  386/18 FV 318455 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 84504,62 € 16.11.2018 19.11.2018
  387/18 FV 318457 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 86,86 € 16.11.2018 19.11.2018
  388/18 F180027 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 474,31 € 16.11.2018 19.11.2018
  389/18 51805382 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikáciu 65,45 € 16.11.2018 19.11.2018
  390/18 2018024 UNIPROM s.r.o. faktúra za projektovú a administratívnu činnosť 1300,00 € 16.11.2018 19.11.2018
  391/18 1020180026 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,57 € 16.11.2018 19.11.2018
  392/18 302680727 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1215,59 € 16.11.2018 19.11.2018
  393/18 BRO181708 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 16.11.2018 19.11.2018
  394/18 F2018162 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 398,06 € 3.12.2018 4.12.2018
  395/18 FV180678 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 73,98 € 3.12.2018 4.12.2018
  396/18 VF2018313 JV-GASTRO, s.r.o. faktúra za prenájom auta 113,40 € 16.11.2018 19.11.2018
  397/18 7293115997 VSE faktúra za elektrinu 367,84 € 3.12.2018 4.12.2018
  398/18 7293115998 VSE faktúra za elektrinu 108,65 € 3.12.2018 4.12.2018
  399/18 7293115999 VSE faktúra za elektrinu 74,53 € 3.12.2018 4.12.2018
  400/18 7293115996 VSE faktúra za elektrinu 921,38 € 3.12.2018 4.12.2018
  401/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 3.12.2018 4.12.2018
  402/18 8390105506 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 87,00 € 3.12.2018 4.12.2018
  403/18 98503467 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 28,84 € 3.12.2018 4.12.2018
  404/18 18110604 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 567,00 € 3.12.2018 4.12.2018
  405/18 21822652 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikáciu 39,16 € 3.12.2018 4.12.2018
  406/18 98503536 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,45 € 3.12.2018 4.12.2018
  407/18 98503536 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 92,58 € 17.12.2018 18.12.2018
  408/18 803273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 13,20 € 17.12.2018 18.12.2018
  409/18 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 22.1.2019 23.1.2019
  410/18 20180100 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  411/18 8716160452 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 531,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  412/18 8716160776 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 984,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  413/18 8716161558 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  414/18 FV180890 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  415/18 1391/2018 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 17.12.2018 18.12.2018
  417/18 F180038 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 798,62 € 17.12.2018 18.12.2018
  418/18 FV180065 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,76 € 17.12.2018 18.12.2018
  419/18 FV 318485 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 1740,47 € 17.12.2018 18.12.2018
  420/18 98503662 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,55 € 17.12.2018 18.12.2018
  421/18 1810536 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,88 € 17.12.2018 18.12.2018
  422/18 8221925922 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,84 € 2.1.2019 3.1.2019
  423/18 3218372155 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 387,20 € 17.12.2018 18.12.2018
  424/18 02/2018 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 5000,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  425/18 1180021 Košické folklórne štúdio faktúra za vystúpenie folklórneho súboru ŽELEZIAR 2000,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  426/18 BRO181916 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.1.2019 3.1.2019
  427/18 FV180730 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 437,30 € 17.12.2018 18.12.2018
  428/18 FS18008 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 770,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  429/18 2018224 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 129,62 € 17.12.2018 18.12.2018
  430/18 FV1186028 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,36 € 2.1.2019 3.1.2019
  431/18 302680793 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 373,19 € 17.12.2018 18.12.2018
  432/18 1020180027 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,10 € 17.12.2018 18.12.2018
  433/18 17/2018 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 460,00 € 17.12.2018 18.12.2018
  435/18 F180491 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 28,26 € 2.1.2019 3.1.2019
  436/18 F180488 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 1272,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  437/18 F180489 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 592,80 € 2.1.2019 3.1.2019
  438/18 F180490 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 617,04 € 2.1.2019 3.1.2019
  439/18 7294038844 VSE faktúra za elektrinu 101,46 € 17.12.2018 18.12.2018
  440/18 7294038843 VSE faktúra za elektrinu 446,76 € 2.1.2019 3.1.2019
  441/18 7294313950 VSE faktúra za elektrinu 927,19 € 2.1.2019 3.1.2019
  442/18 FV180754 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 83,34 € 2.1.2019 3.1.2019
  443/18 5918021792 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 117,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  444/18 7292418011 VSE faktúra za elektrinu 66,64 € 2.1.2019 3.1.2019
  445/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 51,89 € 2.1.2019 3.1.2019
  446/18 F180043 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 522,77 € 2.1.2019 3.1.2019
  447/18 FV180007 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 230,02 € 2.1.2019 3.1.2019
  448/18 218138 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 812,52 € 2.1.2019 3.1.2019
  449/18 218137 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 28,80 € 2.1.2019 3.1.2019
  450/18 FV180076 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 153,30 € 2.1.2019 3.1.2019
  451/18 FV180079 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 471,76 € 2.1.2019 3.1.2019
  452/18 20180192 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  453/18 201801866 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 165,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  454/18 F2018175 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 367,28 € 2.1.2019 3.1.2019
  455/18 18120639 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1045,20 € 2.1.2019 3.1.2019
  456/18 18031 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2018 5,70 € 2.1.2019 3.1.2019
  457/18 23/2018 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 156,80 € 2.1.2019 3.1.2019
  458/18 FV18002 CHLISTA, s.r.o. faktúra za dodanie stravy 675,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  459/18 1810645 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,65 € 2.1.2019 3.1.2019
  460/18 2018079 Mesto Giraltovce faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2018 46,45 € 2.1.2019 3.1.2019
  461/18 20180017 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie procesu verejného obstarávania 200,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  462/18 1800063 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 10,13 € 2.1.2019 3.1.2019
  463/18 FV180008 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,97 € 2.1.2019 3.1.2019
  464/18 F180045 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 173,63 € 2.1.2019 3.1.2019
  465/18 FV180070 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,88 € 2.1.2019 3.1.2019
  466/18 FS18010 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1130,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  467/18 20180157 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  468/18 2018041 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,39 € 2.1.2019 3.1.2019
  469/18 91/2018 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2017 1200,00 € 2.1.2019 3.1.2019
  470/18 FV1186361 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,68 € 2.1.2019 3.1.2019
  471/18 F2018204 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 571,49 € 2.1.2019 3.1.2019
  472/18 F2018199 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 276,50 € 31.12.2018 1.1.2019
  473/18 18120673 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  474/18 - Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 31.12.2018 1.1.2019
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/17 201602312 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 155,36 € 18.1.2017 19.1.2017
  2/17 0857/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  3/17 71083/2017 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 49,50 € 18.1.2017 19.1.2017
  4/17 2016217 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 198,62 € 18.1.2017 19.1.2017
  5/17 16120574 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  6/17 3017370027 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 18.1.2017 19.1.2017
  7/17 9792064283 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 60,00 € 18.1.2017 19.1.2017
  8/17 302660599 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 342,86 € 18.1.2017 19.1.2017
  9/17 16120583 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 93,94 € 18.1.2017 19.1.2017
  10/17 7292805112 VSE faktúra za elektrinu 121,60 € 2.2.2017 3.2.2017
  11/17 7292805113 VSE faktúra za elektrinu 155,34 € 2.2.2017 3.2.2017
  12/17 7292805114 VSE faktúra za elektrinu 109,64 € 2.2.2017 3.2.2017
  13/17 F17002 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za dodaný tovar 455,09 € 2.2.2017 3.2.2017
  14/17 1600100 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 66,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  15/17 5041602816 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 13,67 € 2.2.2017 3.2.2017
  16/17 F170001 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 419,29 € 2.2.2017 3.2.2017
  17/17 F170003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 420,93 € 2.2.2017 3.2.2017
  18/17 F 2017005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,94 € 2.2.2017 3.2.2017
  19/17 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2017 32,86 € 2.2.2017 3.2.2017
  20/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  21/17 7254160482 VSE faktúra za elektrinu 571,39 € 2.2.2017 3.2.2017
  22/17 7454050674 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 743,48 € 2.2.2017 3.2.2017
  23/17 7422251242 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 431,90 € 2.2.2017 3.2.2017
  24/17 27303633695 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  25/17 7303633435 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  26/17 7303633303 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  27/17 7438247137 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 212,69 € 2.2.2017 3.2.2017
  28/17 VH/17/0143 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 2.2.2017 3.2.2017
  29/17 170009 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za dovoz vody fekálom 116,50 € 2.2.2017 3.2.2017
  30/17 17005 Ľubomír Špigeľ - VÁHOSPOL faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a prípravu k úradnému overeniu váh 114,00 € 2.2.2017 3.2.2017
  31/17 FU2016158 František Trusa - Meratech faktúra za servis kotlov 308,40 € 2.2.2017 3.2.2017
  32/17 517301317 Slovenská legálna metrológia, n.o. faktúra za úradné overenie váh 84,60 € 13.2.2017 14.2.2017
  33/17 17010030 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 964,80 € 13.2.2017 14.2.2017
  34/17 2017/003 GP - 3, s.r.o. faktúra za vytýčenie hraníc pozemku 72,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  35/17 1701000236 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 13.2.2017 14.2.2017
  36/17 2017013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 118,74 € 13.2.2017 14.2.2017
  37/17 317003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za odhrn snehu 333,36 € 13.2.2017 14.2.2017
  38/17 7263757092 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  39/17 7263756707 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  40/17 7263756839 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 903,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  41/17 7438812294 VSE faktúra za elektrinu 177,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  42/17 7438809324 VSE faktúra za elektrinu 1420,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  43/17 302670031 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 548,96 € 13.2.2017 14.2.2017
  44/17 1793018308 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 74,90 € 13.2.2017 14.2.2017
  45/17 0021/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 13.2.2017 14.2.2017
  46/17 FV170001 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,92 € 13.2.2017 14.2.2017
  47/17 62017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 8561,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  48/17 FP1710009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 151,17 € 13.2.2017 14.2.2017
  49/17 F2017014 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 482,87 € 13.2.2017 14.2.2017
  50/17 7294203809 VSE faktúra za elektrinu 3,62 € 28.2.2017 1.3.2017
  51/17 7294203810 VSE faktúra za elektrinu 118,12 € 28.2.2017 1.3.2017
  52/17 7294203811 VSE faktúra za elektrinu 122,95 € 28.2.2017 1.3.2017
  53/17 1704018 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. faktúra za dodané hudobné príslušenstvo 848,00 € 28.2.2017 1.3.2017
  54/17 001/2017 Štefan Kovalčík faktúra za odhrňanie snehu 285,00 € 21.2.2017 22.2.2017
  55/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 50,44 € 28.2.2017 1.3.2017
  56/17 F170010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 993,14 € 28.2.2017 1.3.2017
  57/17 4218026103 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
  58/17 4218026107 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 7.3.2017 8.3.2017
  59/17 FV170047 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 119,85 € 7.3.2017 8.3.2017
  60/17 17/2017 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 27.3.2017 28.3.2017
  61/17 01/2017 Vincent Daňko faktúra za opravu a výmenu žľabou a zvodou 280,00 € 7.3.2017 8.3.2017
  62/17 170070 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,20 € 7.3.2017 8.3.2017
  63/17 17174 SPONKA SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 40,08 € 7.3.2017 8.3.2017
  64/17 17020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 472,20 € 7.3.2017 8.3.2017
  65/17 192/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 7.3.2017 8.3.2017
  66/17 0086/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  67/17 2017033 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 115,03 € 7.3.2017 8.3.2017
  68/17 4/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce a za práce na ÚK 455,00 € 7.3.2017 8.3.2017
  69/17 FV170095 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 47,20 € 13.3.2017 14.3.2017
  70/17 7223882942 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  71/17 7223882686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 851,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  72/17 7223882557 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  73/17 17032 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  74/17 F170097 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 219,00 € 13.3.2017 14.3.2017
  75/17 302670082 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 285,46 € 27.3.2017 28.3.2017
  76/17 4218026681 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 6,05 € 13.3.2017 14.3.2017
  77/17 2171107034 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 27.3.2017 28.3.2017
  78/17 2017046 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za I. šťvrťrok 2017 74,69 € 13.3.2017 14.3.2017
  79/17 F170031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 215,80 € 13.3.2017 14.3.2017
  80/17 F170030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 16,60 € 13.3.2017 14.3.2017
  81/17 2793982392 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 56,04 € 13.3.2017 14.3.2017
  82/17 FV170007 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 17,52 € 13.3.2017 14.3.2017
  83/17 F2017042 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 26,89 € 13.3.2017 14.3.2017
  84/17 3217370529 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 13.3.2017 14.3.2017
  85/17 117000133 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 457,20 € 27.3.2017 28.3.2017
  86/17 F17 319821 PO CAR s.r.o. faktúra za dodaný tovar a inšpekčný servis vozidla 378,64 € 27.3.2017 28.3.2017
  87/17 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 20.4.2017 21.4.2017
  88/17 201708 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 290,40 € 27.3.2017 28.3.2017
  89/17 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 121,90 € 27.3.2017 28.3.2017
  90/17 2017015 ÚzO DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské známky 2017 64,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  91/17 F170014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 989,74 € 27.3.2017 28.3.2017
  92/17 F2017052 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 490,52 € 27.3.2017 28.3.2017
  93/17 192017 Jozef Gnap faktúra za školenie o BOZP a ochrane pred požiarmi 230,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  94/17 FP1710017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 132,60 € 27.3.2017 28.3.2017
  95/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 27.3.2017 28.3.2017
  96/17 17030073 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 489,00 € 27.3.2017 28.3.2017
  97/17 7292403568 VSE faktúra za elektrinu 26,14 € 27.3.2017 28.3.2017
  98/17 7292403569 VSE faktúra za elektrinu 115,26 € 27.3.2017 28.3.2017
  99/17 7299601584 VSE faktúra za elektrinu 9,85 € 27.3.2017 28.3.2017
  100/17 F170011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,08 € 20.4.2017 21.4.2017
  101/17 117000157 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 145,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  102/17 17kdi00172 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 276,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  103/17 13/2017 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  104/17 FV170449 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 555,79 € 20.4.2017 21.4.2017
  105/17 1705603 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 20.4.2017 21.4.2017
  106/17 0152/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  107/17 2017/07 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 854,40 € 20.4.2017 21.4.2017
  108/17 F170012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 324,13 € 20.4.2017 21.4.2017
  109/17 117000183 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,90 € 20.4.2017 21.4.2017
  110/17 7243829851 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  111/17 7243829980 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 466,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  112/17 7243830239 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 20.4.2017 21.4.2017
  113/17 FV170012 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 959,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  114/17 32017 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2017 na originálne kompetencie 1091,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  115/17 4794951825 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 60,58 € 20.4.2017 21.4.2017
  116/17 FV170220 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 129,58 € 20.4.2017 21.4.2017
  117/17 217077 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 193,80 € 20.4.2017 21.4.2017
  118/17 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 12.5.2017 13.5.2017
  119/17 302670114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,22 € 20.4.2017 21.4.2017
  120/17 17030101 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 69,34 € 20.4.2017 21.4.2017
  121/17 170026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 3461,95 € 20.4.2017 21.4.2017
  122/17 170411 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 156,76 € 20.4.2017 21.4.2017
  123/17 2017051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 346,92 € 20.4.2017 21.4.2017
  124/17 F2017066 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 410,21 € 20.4.2017 21.4.2017
  125/17 FP1710023 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 124,30 € 20.4.2017 21.4.2017
  126/17 17040115 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 81,84 € 20.4.2017 21.4.2017
  127/17 7294403053 VSE faktúra za elektrinu 117,28 € 12.5.2017 13.5.2017
  128/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 12.5.2017 13.5.2017
  129/17 FV170005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 103,21 € 12.5.2017 13.5.2017
  130/17 F170018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 273,32 € 12.5.2017 13.5.2017
  131/17 FV201701 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 12.5.2017 13.5.2017
  132/17 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 12.5.2017 13.5.2017
  133/17 117040129 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 74,64 € 12.5.2017 13.5.2017
  134/17 2017013 Goedézia Bardejov, s.r.o. faktúra za vyhotovenie geometrického plánu 792,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  135/17 0238/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  136/17 2017081 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 2017 97,41 € 17.5.2017 18.5.2017
  137/17 17040137 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 993,60 € 17.5.2017 18.5.2017
  138/17 17040136 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 84,14 € 17.5.2017 18.5.2017
  139/17 7228915267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 178,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  140/17 7228915138 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  141/17 7228915508 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  142/17 FS 171004 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 16845,44 € 2.6.2017 3.6.2017
  143/17 2017069 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHM 211,83 € 17.5.2017 18.5.2017
  144/17 90354170 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za predaj očkovacieho kalu 60,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  145/17 20170194 PLUTKO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 215,28 € 2.6.2017 3.6.2017
  146/17 20170369 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školné členov HJ 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  147/17 170108 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht, čerpanie z kanálovej nádrže, vývoz kalu 859,60 € 29.5.2017 30.5.2017
  148/17 7795927484 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,62 € 24.5.2017 25.5.2017
  149/17 FV170020 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,97 € 17.5.2017 18.5.2017
  150/17 F170074 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 207,90 € 17.5.2017 18.5.2017
  151/17 F217033 Ing. Peter Dzadík - Velotera faktúra za záhradný traktor 2926,98 € 17.5.2017 18.5.2017
  152/17 FV 317060 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 768,96 € 17.5.2017 18.5.2017
  153/17 17050155 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 94,06 € 17.5.2017 18.5.2017
  154/17 480/2017 Tibor Farkaš - BELIVIE faktúra za dodaný tovar 480,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  155/17 302670179 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 912,45 € 24.5.2017 25.5.2017
  156/17 2250221413 VSE faktúra za elektrinu 62,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  157/17 2250002112 VSE faktúra za elektrinu 1102,00 € 17.5.2017 18.5.2017
  159/17 F2017087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 413,21 € 17.5.2017 18.5.2017
  160/17 FP1710033 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 148,91 € 17.5.2017 18.5.2017
  161/17 2017015 Vidiek, n.o. faktúra za smernicu pre verejné obstarávanie 100,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  162/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 29.5.2017 30.5.2017
  163/17 FV170305 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 73,10 € 24.5.2017 25.5.2017
  164/17 885/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 250,49 € 24.5.2017 25.5.2017
  165/17 170100186 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2017 384,00 € 24.5.2017 25.5.2017
  166/17 7293012769 VSE faktúra za elektrinu 108,05 € 24.5.2017 25.5.2017
  167/17 1750367 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu obežného kolesa, vrtule 341,96 € 29.5.2017 30.5.2017
  168/17 20170044 GST Trade s.r.o. faktúra za univerzálny robot 948,00 € 24.5.2017 25.5.2017
  169/17 17050162 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 499,80 € 24.5.2017 25.5.2017
  170/17 2017/01/0119 RAKY stav, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 89,27 € 2.6.2017 3.6.2017
  171/17 2017/018 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie časti územia obce Kračúnovce - potok 567,54 € 2.6.2017 3.6.2017
  172/17 8/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v priestoroch športového areálu 280,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  173/17 FV201702 Jaroslav Mitaľ faktúra za vykonané zámočnícke práce 998,92 € 2.6.2017 3.6.2017
  174/17 20052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 40,00 € 7.6.2017 8.6.2017
  175/17 21052017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 90,00 € 7.6.2017 8.6.2017
  176/17 317095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 677,85 € 2.6.2017 3.6.2017
  177/17 20170407 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  178/17 1705060 Roland Halász, Kominárstvo T.REX faktúra za čistenie komínov 84,12 € 2.6.2017 3.6.2017
  179/17 633/2017 EKOLAB s.r.o. faktúrované vzorky 146,88 € 7.6.2017 8.6.2017
  180/17 F17009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 85,00 € 2.6.2017 3.6.2017
  181/17 2017052 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 255,98 € 7.6.2017 8.6.2017
  182/17 217108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 585,48 € 7.6.2017 8.6.2017
  183/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 14.7.2017 15.7.2017
  184/17 0304/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  185/17 20170010 Crocus Theatre faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  186/17 7308721247 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  187/17 7308721124 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  188/17 7308721483 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  189/17 FV170026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 32,15 € 23.6.2017 24.6.2017
  190/17 3217371076 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 7.6.2017 8.6.2017
  191/17 FS 17/005 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 18180,86 € 23.6.2017 24.6.2017
  192/17 2017090 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 231,29 € 23.6.2017 24.6.2017
  193/17 2017108 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika PO za II. šťvrťrok 2017 74,69 € 23.6.2017 24.6.2017
  194/17 1750463 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  195/17 2017/052 GP - 3, s.r.o. faktúra za identifikáciu parciel a určenie výmer 192,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  196/17 117000381 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,94 € 23.6.2017 24.6.2017
  197/17 700273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 23.6.2017 24.6.2017
  198/17 302670252 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 360,34 € 23.6.2017 24.6.2017
  199/17 F2017022 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  200/17 FP1710045 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 210,63 € 23.6.2017 24.6.2017
  201/17 FV170396 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 174,51 € 23.6.2017 24.6.2017
  202/17 2017018 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 360,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  203/17 F170096 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 110,39 € 23.6.2017 24.6.2017
  205/17 221750626 HOBLA s.r.o. faktúra za drevené hračky 298,80 € 29.8.2017 30.8.2017
  206/17 F2017103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,55 € 23.6.2017 24.6.2017
  207/17 7294108820 VSE faktúra za elektrinu 121,91 € 23.6.2017 24.6.2017
  208/17 2017308 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 23.6.2017 24.6.2017
  209/17 F 2017021 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 111,64 € 23.6.2017 24.6.2017
  210/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,57 € 14.7.2017 15.7.2017
  211/17 20170357 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 36,90 € 23.6.2017 24.6.2017
  212/17 JM11721 JM1 s.r.o. faktúra za vypracovanie zamerania existujúceho stavu objektu telocvične ZŠ 990,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  213/17 170007 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 344,00 € 23.6.2017 24.6.2017
  214/17 FV170041 Štefan Puchalík - UNIPRESS faktúra za dodaný tovar 35,60 € 14.7.2017 15.7.2017
  215/17 317132 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 965,87 € 14.7.2017 15.7.2017
  216/17 017/2017 Božena Andraščíková faktúra za prevedenie umeleckej činnosti 450,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  217/17 FV170039 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 119,80 € 14.7.2017 15.7.2017
  218/17 7228958885 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  219/17 7228959250 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  220/17 7228959008 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  221/17 0372/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  222/17 1/K/2017 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  223/17 4797886344 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 7.8.2017 8.8.2017
  224/17 FS 17/006 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 22508,95 € 14.7.2017 15.7.2017
  225/17 2017040 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom, montáž a demontáž pódia na folklórnom festivale 650,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  226/17 F170020 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 951,44 € 14.7.2017 15.7.2017
  227/17 2017037 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 600,00 € 14.7.2017 15.7.2017
  228/17 170102 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,50 € 14.7.2017 15.7.2017
  229/17 170097 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 82,04 € 14.7.2017 15.7.2017
  230/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 7.8.2017 8.8.2017
  231/17 F2017125 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 475,91 € 14.7.2017 15.7.2017
  232/17 FP1710051 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 172,05 € 14.7.2017 15.7.2017
  233/17 FV170034 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 365,40 € 14.7.2017 15.7.2017
  234/17 F170021 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 984,65 € 14.7.2017 15.7.2017
  235/17 17060222 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1009,20 € 14.7.2017 15.7.2017
  236/17 F170187 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 485,75 € 7.8.2017 8.8.2017
  237/17 2017107 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,13 € 14.7.2017 15.7.2017
  238/17 FV170464 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 134,41 € 14.7.2017 15.7.2017
  239/17 302670349 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 566,70 € 7.8.2017 8.8.2017
  240/17 FO170027 Disig, a.s. KC pre pečať v HSM 32,40 € 7.8.2017 8.8.2017
  241/17 F7294012471 VSE faktúra za elektrinu 7,90 € 7.8.2017 8.8.2017
  242/17 7294012470 VSE faktúra za elektrinu 83,60 € 7.8.2017 8.8.2017
  243/17 7294012472 VSE faktúra za elektrinu 121,12 € 7.8.2017 8.8.2017
  244/17 1740487 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2570,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  245/17 317161 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 429,34 € 7.8.2017 8.8.2017
  246/17 011/2017 Ing. Martin Stefanco - STEMAR stav faktúra za vypracovanie energetického auditu pre budovu telocvične ZŠ 2500,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  247/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 7.8.2017 8.8.2017
  248/17 17070242 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 100,01 € 7.8.2017 8.8.2017
  249/17 17070265 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 543,00 € 7.8.2017 8.8.2017
  250/17 1703720700 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2018 26,40 € 29.8.2017 30.8.2017
  251/17 0489/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  252/17 7313740438 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  253/17 7313740209 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  254/17 7313740087 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  255/17 84142938 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2018" 29,40 € 10.9.2017 11.9.2017
  256/17 FS 17/007 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 9622,80 € 7.8.2017 8.8.2017
  257/17 FV170040 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za dodaný tovar 124,08 € 7.8.2017 8.8.2017
  258/17 2017127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 233,44 € 7.8.2017 8.8.2017
  259/17 FV170055 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 430,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  260/17 1172208394 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 33,28 € 29.8.2017 30.8.2017
  261/17 39072017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie futbalového ihriska 80,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  262/17 7798871908 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,36 € 29.8.2017 30.8.2017
  263/17 7411686575 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  264/17 7411683857 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  265/17 F170214 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 457,04 € 29.8.2017 30.8.2017
  266/17 72940202017 VSE faktúra za elektrinu 55,10 € 29.8.2017 30.8.2017
  267/17 7294020218 VSE faktúra za elektrinu 37,83 € 29.8.2017 30.8.2017
  268/17 7294020219 VSE faktúra za elektrinu 60,00 € 29.8.2017 30.8.2017
  269/17 302670427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 402,23 € 29.8.2017 30.8.2017
  270/17 17080294 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 95,23 € 29.8.2017 30.8.2017
  271/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 29.8.2017 30.8.2017
  272/17 022/2017 Pavol Fedík FE - Tech faktúra za žalúzie 1581,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  273/17 3217371507 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.8.2017 30.8.2017
  274/17 5917021128 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 96,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  275/17 2017/05 Mária Sabolčíková faktúra za vykonané krajčírske práce 450,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  276/17 170912 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 448,80 € 21.9.2017 22.9.2017
  277/17 170142 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 675,92 € 21.9.2017 22.9.2017
  278/17 317228 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 82,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  279/17 F170022 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 236,73 € 21.9.2017 22.9.2017
  280/17 F170023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 329,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  281/17 F17016 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 697,99 € 21.9.2017 22.9.2017
  282/17 217296 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 250,44 € 2.9.2017 3.9.2017
  283/17 217295 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 80,94 € 2.9.2017 3.9.2017
  284/17 0562/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  285/17 217150 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 122,40 € 21.9.2017 22.9.2017
  286/17 982/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 21.9.2017 22.9.2017
  287/17 FS 17/009 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 12341,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  288/17 7303795154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 145,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  289/17 7303795032 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  290/17 7303795380 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  291/17 17080321 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1042,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  292/17 170159 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,80 € 21.9.2017 22.9.2017
  293/17 2017146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 274,62 € 21.9.2017 22.9.2017
  294/17 170031 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 44,50 € 21.9.2017 22.9.2017
  295/17 170028 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 210,42 € 21.9.2017 22.9.2017
  296/17 01/08/2017 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 840,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  297/17 2017164 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z III. šťvrťrok 2017 74,69 € 21.9.2017 22.9.2017
  298/17 170241 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 580,80 € 24.10.2017 25.10.2017
  299/17 1799858160 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,09 € 21.9.2017 22.9.2017
  300/17 170102967 Hladamfarby.sk s.r.o. faktúra za dodaný tovar 33,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  301/17 302670457 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 722,27 € 21.9.2017 22.9.2017
  302/17 166/2017 Ing. Emil Mati Vyúčtovanie znalečného 94,12 € 21.9.2017 22.9.2017
  303/17 171027 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 182,04 € 21.9.2017 22.9.2017
  304/17 1700061 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,73 € 21.9.2017 22.9.2017
  305/17 171026 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 49,20 € 21.9.2017 22.9.2017
  306/17 152017 Peter Marcin faktúra za dodaný tovar 582,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  307/17 171100011 MANOX-style, s.r.o. faktúra za dodanie a montáž nerezových madiel 132,00 € 21.9.2017 22.9.2017
  308/17 FV170047 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 169,39 € 21.9.2017 22.9.2017
  309/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 24.10.2017 25.10.2017
  310/17 F17018 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 191,90 € 21.9.2017 22.9.2017
  311/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,48 € 24.10.2017 25.10.2017
  312/17 7293206494VSE faktúra za elektrinu 225,94 € 24.10.2017 25.10.2017
  313/17 7293206495 VSE faktúra za elektrinu 77,63 € 21.9.2017 22.9.2017
  314/17 F170028 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 386,12 € 24.10.2017 25.10.2017
  315/17 F170029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedenú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia 185,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  316/17 F170037 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 655,49 € 21.9.2017 22.9.2017
  317/17 FV170007 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 117,05 € 21.9.2017 22.9.2017
  318/17 13/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 375,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  319/17 17090354 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 515,40 € 24.10.2017 25.10.2017
  320/17 FV282017 JAMI-SK, s.r.o. faktúra za podanú stravu a občerstvenie 207,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  321/17 20170286 EAST s.r.o. faktúra za dodaný tovar 126,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  322/17 7303814808 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 449,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  323/17 7303815039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  324/17 2017157 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 24.10.2017 25.10.2017
  325/17 171111 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 256,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  326/17 FP1710064 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 118,84 € 24.10.2017 25.10.2017
  327/17 170038 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 17,80 € 24.10.2017 25.10.2017
  328/17 170188 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 45,28 € 24.10.2017 25.10.2017
  329/17 7303814686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  330/17 170191 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,48 € 24.10.2017 25.10.2017
  331/17 0647/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  332/17 4218036181 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 153,40 € 24.10.2017 25.10.2017
  332/17 170273 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za preplachovanie kanalizačných čistenie šácht a potrubí 35,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  333/17 FS 17/010 GOMASTAV, s.r.o. Faktúra za vykonané stavebné práce na budove Kultúrneho domu Kračúnovce 8901,17 € 24.10.2017 25.10.2017
  334/17 FV170052 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 116,10 € 24.10.2017 25.10.2017
  335/17 8100892134 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,82 € 24.10.2017 25.10.2017
  336/17 FP1710002 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,64 € 24.10.2017 25.10.2017
  337/17 FV170577 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 143,56 € 24.10.2017 25.10.2017
  338/17 F2017168 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 654,10 € 24.10.2017 25.10.2017
  339/17 20170448 Tlačiareň IRIS, s.r.o. faktúra za meteriálno-spotrebné normy a receptúry 39,00 € 24.10.2017 25.10.2017
  340/17 7292813165 VSE faktúra za elektrinu 114,08 € 6.11.2017 7.11.2017
  341/17 7292813164 VSE faktúra za elektrinu 298,27 € 6.11.2017 7.11.2017
  342/17 7292813163 VSE faktúra za elektrinu 28,12 € 6.11.2017 7.11.2017
  343/17 BRZ171910 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 6.11.2017 7.11.2017
  344/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 48,75 € 6.11.2017 7.11.2017
  345/17 F170250 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 132,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  346/17 20170815 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 404,35 € 6.11.2017 7.11.2017
  347/17 2144/2017 REMEKO, s.r.o. faktúra za likvidáciu odpadu 183,96 € 6.11.2017 7.11.2017
  348/17 417111711 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 247,51 € 6.11.2017 7.11.2017
  349/17 60102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  350/17 8370111121 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 98,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  351/17 2017033 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varného kotla 50,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  352/17 317346 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 963,56 € 6.11.2017 7.11.2017
  353/17 FV2102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za poskytnuté stravovacie služby pre dôchodcov 657,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  353/17 170292 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV a vývoz kalu Kračúnovce 529,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  354/17 65102017 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  356/17 FV1102017 MM-JAMI, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  356/17 171294 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 106,80 € 6.11.2017 7.11.2017
  357/17 7293869771 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 473,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  358/17 7293870116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  359/17 7293869893 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 743,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  360/17 7293870116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  360/17 17100422 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1027,20 € 6.11.2017 7.11.2017
  361/17 0740/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 6.11.2017 7.11.2017
  362/17 FV170057 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 64,36 € 11.11.2017 12.11.2017
  363/17 2017176 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 151,22 € 6.11.2017 7.11.2017
  364/17 17100426 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 556,25 € 11.11.2017 12.11.2017
  366/17 20170448 FEREX, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1244,60 € 6.11.2017 7.11.2017
  367/17 6102753974 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,96 € 11.11.2017 12.11.2017
  368/17 3017371953 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 957,20 € 11.11.2017 12.11.2017
  369/17 302670531 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 306,57 € 26.11.2017 27.11.2017
  370/17 2017041 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre verejn0 obstar8vanie pre obec 150,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  371/17 7432040113 VSE faktúra za elektrinu 120,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  372/17 7432037430 VSE faktúra za elektrinu 1296,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  373/17 2017042 Geodézia Bardejov, s.r.o. faktúra za geometrický plán 891,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  374/17 302670622 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 882,54 € 26.11.2017 27.11.2017
  375/17 FV170563 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 285,80 € 26.11.2017 27.11.2017
  376/17 10170383 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 27,88 € 26.11.2017 27.11.2017
  377/17 FV170680 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 90,12 € 26.11.2017 27.11.2017
  378/17 F2017191 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 429,25 € 26.11.2017 27.11.2017
  379/17 FP1710003 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 167,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  380/17 BRZ172491 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  381/17 7293905337 VSE faktúra za elektrinu 118,67 € 26.11.2017 27.11.2017
  382/17 7293905336 VSE faktúra za elektrinu 211,40 € 26.11.2017 27.11.2017
  383/17 7293905335 VSE faktúra za elektrinu 28,91 € 26.11.2017 27.11.2017
  384/17 17110443 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 68,62 € 26.11.2017 27.11.2017
  385/17 FV172342 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 724,01 € 26.11.2017 27.11.2017
  386/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2017 27.11.2017
  387/17 F170047 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 399,72 € 26.11.2017 27.11.2017
  388/17 201755 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 712,80 € 26.11.2017 27.11.2017
  389/17 17110456 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 525,00 € 26.11.2017 27.11.2017
  390/17 F 2017041 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 119,57 € 17.12.2017 18.12.2017
  391/17 F 2017042 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 90,08 € 17.12.2017 18.12.2017
  392/17 F 2017043 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 17.12.2017 18.12.2017
  393/17 1386/2017 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 146,88 € 17.12.2017 18.12.2017
  394/17 327 EDISON SK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 284,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  395/17 201711039 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 99,78 € 17.12.2017 18.12.2017
  396/17 701273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 14,20 € 17.12.2017 18.12.2017
  397/17 7313822265 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 666,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  398/17 7313822045 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 874,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  399/17 7313821929 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 475,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  400/17 201711013 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 94,80 € 17.12.2017 18.12.2017
  401/17 2017233 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z IV. šťvrťrok 2017 74,69 € 17.12.2017 18.12.2017
  402/17 0807/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  403/17 FV 317376 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 332,88 € 17.12.2017 18.12.2017
  404/17 2017193 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,80 € 17.12.2017 18.12.2017
  405/17 FV170063 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 113,94 € 17.12.2017 18.12.2017
  406/17 302670734 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 348,86 € 17.12.2017 18.12.2017
  407/17 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 997,77 € 17.12.2017 18.12.2017
  408/17 5104639839 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,32 € 17.12.2017 18.12.2017
  409/17 FV 317383 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebno-montážne práce 5494,92 € 17.12.2017 18.12.2017
  410/17 F2017209 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 401,68 € 17.12.2017 18.12.2017
  411/17 16/2017 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 335,00 € 17.12.2017 18.12.2017
  412/17 F170038 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 472,02 € 17.12.2017 18.12.2017
  413/17 0100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 17.12.2017 18.12.2017
  414/17 1700088 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,74 € 17.12.2017 18.12.2017
  415/17 217150 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 148,16 € 30.12.2017 31.12.2017
  416/17 FP1710010 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 153,34 € 30.12.2017 31.12.2017
  417/17 FV170764 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 88,48 € 30.12.2017 31.12.2017
  418/17 217181 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 301,60 € 30.12.2017 31.12.2017
  419/17 217180 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 199,60 € 30.12.2017 31.12.2017
  420/17 F170451 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 150,88 € 30.12.2017 31.12.2017
  421/17 17120480 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 505,80 € 30.12.2017 31.12.2017
  422/17 F170450 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 224,03 € 30.12.2017 31.12.2017
  423/17 171583 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 24,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  424/17 BRZ173002 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 30.12.2017 31.12.2017
  425/17 F170057 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 2049,41 € 30.12.2017 31.12.2017
  426/17 F170056 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 563,38 € 30.12.2017 31.12.2017
  428/17 317387 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 84,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  429/17 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 52,49 € 30.12.2017 31.12.2017
  430/17 7294028300 VSE faktúra za elektrinu 189,16 € 30.12.2017 31.12.2017
  431/17 7294028299 VSE faktúra za elektrinu 50,31 € 30.12.2017 31.12.2017
  432/17 7294028301 VSE faktúra za elektrinu 119,16 € 30.12.2017 31.12.2017
  433/17 026/2017 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku 605,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  434/17 02/2017 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 5000,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  435/17 17031 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2017 5,70 € 30.12.2017 31.12.2017
  436/17 170352 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie šácht na ČOV Kračúnovce 108,10 € 30.12.2017 31.12.2017
  437/17 FV170011 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 122,98 € 30.12.2017 31.12.2017
  438/17 OPS/1791/2017 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 30.12.2017 31.12.2017
  439/17 F170443 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 398,58 € 30.12.2017 31.12.2017
  440/17 - GENERALI Poisťovňa, a.s. Úhrada poistného 366,83 € 30.12.2017 31.12.2017
  441/17 FV170091 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 492,27 € 30.12.2017 31.12.2017
  442/17 262017 NOREL, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 102,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  443/17 FV170067 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 225,09 € 30.12.2017 31.12.2017
  444/17 012017 ESO, EUROŠKOLA SLOVENSKO faktúra za dodaný tovar 690,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  445/17 170279 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 83,16 € 30.12.2017 31.12.2017
  446/17 2017046 Marek Petrík - F.X. faktúra za pyrotechniku 300,48 € 30.12.2017 31.12.2017
  447/17 94/2017 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2016 1200,00 € 30.12.2017 31.12.2017
  448/17 F2017240 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 505,34 € 30.12.2017 31.12.2017
  449/17 F2017236 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 290,12 € 30.12.2017 31.12.2017
  450/17 2017214 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 234,77 € 30.12.2017 31.12.2017
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1 7292901696 VSE faktúra za elektrinu 350,19 € 30.1.2016 31.1.2016
  2 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 30.1.2016 31.1.2016
  3 5041503975 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 12,46 € 30.1.2016 31.1.2016
  4 16010006 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 641,80 € 30.1.2016 31.1.2016
  5 F160010 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  6 FV160004 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,40 € 30.1.2016 31.1.2016
  7 F160002 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 322,95 € 30.1.2016 31.1.2016
  8 216005 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodávku a montáž nových svietidiel 694,80 € 30.1.2016 31.1.2016
  9 F160006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 236,52 € 30.1.2016 31.1.2016
  10 216007 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž rozperiek na vedenie 546,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  11 VH/16/0162 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 30.1.2016 31.1.2016
  12 7280173228 VSE faktúra za elektrinu 88,50 € 30.1.2016 31.1.2016
  13 7280173230 VSE faktúra za elektrinu 20,04 € 30.1.2016 31.1.2016
  14 7213594004 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1461,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  15 7228567085 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 962,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  16 7228566946 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  17 7425222295 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 983,08 € 30.1.2016 31.1.2016
  18 7280173229 VSE faktúra za elektrinu 96,68 € 30.1.2016 31.1.2016
  19 201601003 Javolko, s.r.o. faktúra za dodaný materiál 81,47 € 30.1.2016 31.1.2016
  20 16/0052 CBS spol, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 176,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  21 7425222476 SPP vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 298,34 € 30.1.2016 31.1.2016
  22 41329/2016 AJFA+AVIS s.r.o. faktúra za publikáciu "Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 € 30.1.2016 31.1.2016
  23 322181 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu 32,86 € 30.1.2016 31.1.2016
  24 4780909623 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 58,75 € 30.1.2016 31.1.2016
  25 2015227 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 152,37 € 30.1.2016 31.1.2016
  26 20150043 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  27 86/2015 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2014 1020,00 € 30.1.2016 31.1.2016
  28 15120646 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1373,22 € 30.1.2016 31.1.2016
  29 99756453 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné 33,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  30 7208604671 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  31 1650066 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo 738,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  32 118/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 125,16 € 29.2.2016 1.3.2016
  33 2016005 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce 650,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  34 7445657955 VSE faktúra za elektrinu 355,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  35 7208604354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 932,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  36 6781823919 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 53,75 € 29.2.2016 1.3.2016
  37 7445657677 VSE faktúra za elektrinu 1735,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  38 FP1610009 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 107,22 € 29.2.2016 1.3.2016
  39 F2016009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,61 € 29.2.2016 1.3.2016
  40 FV160028 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 118,81 € 29.2.2016 1.3.2016
  41 7445658977 VSE faktúra za elektrinu 494,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  42 7208604215 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  43 7445661092 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  44 216023 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 699,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  45 0019/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 29.2.2016 1.3.2016
  46 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. poistka 75,09 € 29.2.2016 1.3.2016
  47 3016370276 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 29.2.2016 1.3.2016
  48 1601000201 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 29.2.2016 1.3.2016
  49 2016014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 107,63 € 29.2.2016 1.3.2016
  50 FV160002 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 291,30 € 29.2.2016 1.3.2016
  51 160026 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 775,10 € 29.2.2016 1.3.2016
  52 182015 Mesto Giraltovce faktúra za dodanie Spravodajcu 2015 5,70 € 29.2.2016 1.3.2016
  53 FV160004 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 793,29 € 29.2.2016 1.3.2016
  54 201502552 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 163,76 € 29.2.2016 1.3.2016
  55 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  56 FV160092 MARGARETKA PO, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 243,54 € 8.3.2016 9.3.2016
  57 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 8.3.2016 9.3.2016
  58 006/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 146,28 € 8.3.2016 9.3.2016
  59 - VSE Náklady na dopravu 20,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  60 FV160014 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 272,00 € 8.3.2016 9.3.2016
  61 7415911117 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 540,94 € 8.3.2016 9.3.2016
  62 F 2016002 faktúra za prevíjanie el. motora 113,18 € 8.3.2016 9.3.2016
  63 20160002 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za dodaný tovar 7,87 € 8.3.2016 9.3.2016
  64 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska Nedoplatok za služby verejnosti poskytované rtvs 224,11 € 8.3.2016 9.3.2016
  65 F160008 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 577,32 € 15.3.2016 16.3.2016
  66 F160010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 128,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  67 F160009 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 235,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  68 1021116 ELTRA-ELMAT, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 129,23 € 15.3.2016 16.3.2016
  69 7263545754 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  70 16020057 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1298,27 € 15.3.2016 16.3.2016
  71 0089/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  72 - Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Členský príspevok 120,60 € 15.3.2016 16.3.2016
  73 FV160006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 146,09 € 15.3.2016 16.3.2016
  74 160197 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 61,20 € 15.3.2016 16.3.2016
  75 2016180741 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2015 186,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  76 FP1610017 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 104,04 € 15.3.2016 16.3.2016
  77 FV160133 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 123,58 € 15.3.2016 16.3.2016
  78 F2016036 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 326,76 € 15.3.2016 16.3.2016
  79 7263545297 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  80 2016032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 108,91 € 15.3.2016 16.3.2016
  81 F160024 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 15.3.2016 16.3.2016
  82 F160031 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 49,80 € 15.3.2016 16.3.2016
  83 V160030 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 332,00 € 15.3.2016 16.3.2016
  84 3100517799 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
  85 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  86 16030102 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 696,88 € 18.4.2016 19.4.2016
  87 2016050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,31 € 18.4.2016 19.4.2016
  88 FV160009 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 266,12 € 18.4.2016 19.4.2016
  89 F2016047 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 33,02 € 18.4.2016 19.4.2016
  90 FV 316015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za úpravu prístupovej cesty 410,32 € 18.4.2016 19.4.2016
  91 FV 316013 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie cestného priepustu 368,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  92 FV 316014 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za štrk 87,28 € 18.4.2016 19.4.2016
  93 F160015 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby prevedené plošinou 276,72 € 18.4.2016 19.4.2016
  94 F160013 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 129,72 € 18.4.2016 19.4.2016
  95 5/2016 Pavol Šebeš faktúra za vodoinštalatérske práce 180,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  96 20160291 FEREX, s.r.o. faktúra za kontajneri 961,80 € 18.4.2016 19.4.2016
  97 16030070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 138,50 € 18.4.2016 19.4.2016
  98 FV160018 FISTAV s.r.o. faktúra za dodaný tovar 227,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  99 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 18.4.2016 19.4.2016
  100 01012016 HAMEX s.r.o. faktúra za vykonané zámočnícke a klampiarské práce 900,60 € 18.4.2016 19.4.2016
  101 201603012 Javolko, s.r.o. faktúra za piesok-štrk 81,12 € 18.4.2016 19.4.2016
  102 13/2016 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 18.4.2016 19.4.2016
  103 3100529720 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 18.4.2016 19.4.2016
  104 4218013133 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  105 4218013136 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 77,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  106 2161107510 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 18.4.2016 19.4.2016
  107 016/16 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 87,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  108 8/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 320,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  109 16/0556 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 108,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  110 2016014 Jozef Magda - JM SERVIS faktúra za opravu varnej stoličky 25,80 € 25.4.2016 26.4.2016
  111 F2016056 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 397,02 € 25.4.2016 26.4.2016
  112 FV160161 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 39,74 € 25.4.2016 26.4.2016
  113 201616 Územný výbor DPO Stropkov/Svidník faktúra za členské príspevky pre členov DHZ za rok 2016 64,00 € 25.4.2016 26.4.2016
  114 1603094 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 219,06 € 25.4.2016 26.4.2016
  115 62016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 7839,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  116 216066 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 73,20 € 2.5.2016 3.5.2016
  117 FV160027 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  118 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,54 € 2.5.2016 3.5.2016
  119 F1600127 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 79,40 € 2.5.2016 3.5.2016
  120 7293406096 VSE faktúra za elektrinu 44,21 € 2.5.2016 3.5.2016
  121 3216370721 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 2.5.2016 3.5.2016
  122 008/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu plynového kotla 283,10 € 2.5.2016 3.5.2016
  123 FV160494 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,46 € 2.5.2016 3.5.2016
  124 9/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštalatérske práce 620,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  125 16040141 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 120,38 € 2.5.2016 3.5.2016
  126 16040142 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 328,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  127 - Komunálna poisťovňa, a.s. poistka 12,94 € 2.5.2016 3.5.2016
  128 7293406098 VSE faktúra za elektrinu 138,16 € 2.5.2016 3.5.2016
  129 3100533308 VSE náklady na dopravu 20,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  130 7293404683 VSE faktúra za elektrinu 24,54 € 2.5.2016 3.5.2016
  131 16100606 CBS spol, s.r.o. faktúra za knihu Šariš z neba 154,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  132 - Prvá komunálna finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 2.5.2016 3.5.2016
  133 7283490783 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  134 7283490467 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 481,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  135 7283490328 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  136 0155/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  137 20160005 Bc. Dominik Hažer - FARKOV faktúra za vedenie internetovej stránky 180,00 € 2.5.2016 3.5.2016
  138 FP1610028 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 87,49 € 2.5.2016 3.5.2016
  139 7783670860 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 2.5.2016 3.5.2016
  140 FV160308 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 142,93 € 12.5.2016 13.5.2016
  141 F2016077 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 506,96 € 12.5.2016 13.5.2016
  142 7263568244 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  143 7263568381 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 184,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  144 0784599387 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 12.5.2016 13.5.2016
  145 7411449112 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  146 160065 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 74,26 € 12.5.2016 13.5.2016
  147 7263568689 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  148 0244/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  149 7411452372 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 12.5.2016 13.5.2016
  150 16040165 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1301,04 € 12.5.2016 13.5.2016
  151 559/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.5.2016 13.5.2016
  152 16050184 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 273,37 € 12.5.2016 13.5.2016
  153 F2016074 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 38,03 € 12.5.2016 13.5.2016
  154 FV 316040 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výkon UNC 301,20 € 12.5.2016 13.5.2016
  155 F1600128 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 286,55 € 12.5.2016 13.5.2016
  156 F160017 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 132,68 € 12.5.2016 13.5.2016
  157 160046 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 462,70 € 12.5.2016 13.5.2016
  158 116000215 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za motorovú kosačku 446,90 € 12.5.2016 13.5.2016
  159 FV160015 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,04 € 12.5.2016 13.5.2016
  160 FV160003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 846,21 € 12.5.2016 13.5.2016
  161 2016083 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 124,74 € 12.5.2016 13.5.2016
  162 16040158 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 159,28 € 12.5.2016 13.5.2016
  163 2016067 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 258,24 € 12.5.2016 13.5.2016
  164 7293301651 VSE faktúra za elektrinu 48,08 € 19.5.2016 20.5.2016
  165 3100528077 VSE náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  166 3100527682 VSE faktúra za montáž prevádzkovej plomby 8,10 € 19.5.2016 20.5.2016
  167 201606 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na čističke odpadových vôd 324,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  168 3100528036 VSE Náklady na dopravu 20,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  169 8782744703 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 61,27 € 19.5.2016 20.5.2016
  170 16033 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnbuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 40,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  171 7263545436 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 879,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  172 7294102187 VSE faktúra za elektrinu 492,64 € 19.5.2016 20.5.2016
  173 9000932844 Slovenská pošta, a.s. faktúra za tlač poštového peňažného poukazu 13,67 € 19.5.2016 20.5.2016
  174 160100362 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2016 262,89 € 19.5.2016 20.5.2016
  175 F160019 Vladimír Michalčík - ELMIV faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 158,00 € 19.5.2016 20.5.2016
  176 0785526641 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 57,84 € 25.6.2016 26.6.2016
  177 FV160021 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 400,14 € 25.6.2016 26.6.2016
  178 F2016091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 63,22 € 25.6.2016 26.6.2016
  179 F2016103 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 495,42 € 25.6.2016 26.6.2016
  180 FP1610046 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 220,36 € 25.6.2016 26.6.2016
  181 FV160410 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 155,71 € 25.6.2016 26.6.2016
  182 7258594720 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 79,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  183 7258595028 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  184 2016116 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra za činnosť technika z II. šťvrťrok 2016 74,69 € 25.6.2016 26.6.2016
  185 160588 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 79,49 € 25.6.2016 26.6.2016
  186 600273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 7,60 € 25.6.2016 26.6.2016
  187 7258594583 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  188 013/2016 Ján Pavlík faktúra za opravu záhradnej techniky 777,15 € 25.6.2016 26.6.2016
  189 0310/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  190 116000305 GARDEN TECHNIK s.r.o. faktúra za dodaný tovar 666,92 € 25.6.2016 26.6.2016
  191 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 310,78 € 25.6.2016 26.6.2016
  192 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku a zodpovednosti 30,27 € 25.6.2016 26.6.2016
  193 FV160019 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,54 € 25.6.2016 26.6.2016
  194 160039 Molnár Jaroslav - autobusová doprava autobusová doprava 200,00 € 25.6.2016 26.6.2016
  195 16050204 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 691,46 € 25.6.2016 26.6.2016
  196 2016088 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 318,35 € 25.6.2016 26.6.2016
  197 7293103194 VSE faktúra za elektrinu 88,51 € 25.6.2016 26.6.2016
  198 24062016 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 75,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  199 2016409 Cleerio SK s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 30.6.2016 1.7.2016
  200 2016391 Cleerio SK s.r.o. faktúra za ortofotomapu 384,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  201 2342887549 Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 41,99 € 30.6.2016 1.7.2016
  202 FV160046 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  203 1312600087 Obec Kapušany faktúra za vystúpenie MSS Kapušianske Richtaroše 100,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  204 13/2016 DRIŠĽAK s.r.o. faktúra za vystúpenie skupiny DRIŠĽAK 700,00 € 30.6.2016 1.7.2016
  205 16060250 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 677,86 € 30.6.2016 1.7.2016
  206 8360102462 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 79,80 € 8.8.2016 9.8.2016
  207 1603112900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2017 26,40 € 8.8.2016 9.8.2016
  208 7292311844 VSE faktúra za elektrinu 11,93 € 8.8.2016 9.8.2016
  209 1640567 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2000,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  210 7416879051 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 2,94 € 8.8.2016 9.8.2016
  211 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 48,48 € 8.8.2016 9.8.2016
  212 F2016129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 80,99 € 8.8.2016 9.8.2016
  213 7293311845 VSE faktúra za elektrinu 120,62 € 8.8.2016 9.8.2016
  214 20/2016 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 60,30 € 8.8.2016 9.8.2016
  215 19/2016 Obec Kračúnovce faktúra za stočné za I. polrok 2016 134,16 € 8.8.2016 9.8.2016
  216 1606056 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,50 € 8.8.2016 9.8.2016
  217 VF1-0001/2016 EWITA s.r.o. faktúra za fotografické služby 300,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  218 160008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 324,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  219 7293527279 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  220 6786460267 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 8.8.2016 9.8.2016
  221 7411489926 VSE faktúra za elektrinu 20,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  222 05/2016 Občianské združenie Stropkoviani faktúra za výstupenie na folklórnom fesitvale 250,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  223 - Prvá komunálna finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 8.8.2016 9.8.2016
  224 2/2016 Združenie OFF - ON faktúra za vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band 240,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  225 7293527591 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  226 0377/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  227 2016021 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti na rozovojový projekt - Rekonštrukcia telocvične ZŠ a vypracovanie vyhodnotenia PHSR pre potreby VÚC Prešov 100,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  228 16060302 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 130,95 € 8.8.2016 9.8.2016
  229 2016066 Mesto Giraltovce faktúra za prenájom ozvučovacej techniky a prenájom pódia na folklórnom festivale 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  230 7293527142 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  231 2016065 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 650,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  232 216080 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 209,01 € 8.8.2016 9.8.2016
  233 FP1610048 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 142,77 € 8.8.2016 9.8.2016
  234 FV160465 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 99,69 € 8.8.2016 9.8.2016
  235 F2016127 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 496,49 € 8.8.2016 9.8.2016
  236 11/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v budove OcÚ 330,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  237 10FK/2/7/2016 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2001,49 € 8.8.2016 9.8.2016
  238 2016105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,34 € 8.8.2016 9.8.2016
  239 3016371095 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 8.8.2016 9.8.2016
  240 1/K/2016 Róbert Koreň faktúra za služby spojené s ozvučením folklórneho festivalu 670,00 € 8.8.2016 9.8.2016
  241 16060280 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 438,12 € 8.8.2016 9.8.2016
  242 84123322 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2017" 29,40 € 8.8.2016 9.8.2016
  243 F16015 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 362,90 € 19.8.2016 20.8.2016
  244 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  245 7292318669 VSE faktúra za elektrinu 70,31 € 19.8.2016 20.8.2016
  246 7292318670 VSE faktúra za elektrinu 165,97 € 19.8.2016 20.8.2016
  247 7292318671 VSE faktúra za elektrinu 57,06 € 19.8.2016 20.8.2016
  248 160225 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za vykonané práce fekálom na ČOV Kračúnovce 156,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  249 FV160004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 870,91 € 19.8.2016 20.8.2016
  250 7435979736 VSE faktúra za elektrinu 915,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  251 7435982946 VSE faktúra za elektrinu 122,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  252 F2016128 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 300,19 € 19.8.2016 20.8.2016
  253 2161120917 SOZA faktúra za autorskú odmenu 37,20 € 19.8.2016 20.8.2016
  254 8787388164 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,25 € 19.8.2016 20.8.2016
  255 20160064 D.I.O.S. spol s r.o. faktúra za spracovanie reziva 29,70 € 19.8.2016 20.8.2016
  256 FV160027 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 120,35 € 19.8.2016 20.8.2016
  257 14/2016 Pavol Šebeš faktúra za vykonané práce na ÚK v budove MŠ 630,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  258 16070330 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1565,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  259 416111188 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov faktúra za servisnú prehliadku 144,34 € 19.8.2016 20.8.2016
  260 0493/2016 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 120,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  261 7283574339 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  262 7283573894 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 391,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  263 7283574031 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 72,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  264 216108 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 377,40 € 19.8.2016 20.8.2016
  265 7293307336 VSE faktúra za elektrinu 137,88 € 19.8.2016 20.8.2016
  266 FV160036 FISTAV s.r.o faktúra za dodaný tovar 227,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  267 FP1610037 BAMOS spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 186,33 € 19.8.2016 20.8.2016
  268 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za služby 48,48 € 19.8.2016 20.8.2016
  269 F160203 Ivan Bondra - Telco B faktúra za dodaný tovar 70,80 € 19.8.2016 20.8.2016
  270 7293103196 VSE faktúra za elektrinu 130,90 € 19.8.2016 20.8.2016
  271 - MAS TOPOĽA, o.z. Členský príspevok 50,00 € 19.8.2016 20.8.2016
  272 2016146 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 216,52 € 12.9.2016 13.9.2016
  273 160112 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 540,10 € 12.9.2016 13.9.2016
  274 1146/2016 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 145,08 € 12.9.2016 13.9.2016
  275 216323 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 278,83 € 12.9.2016 13.9.2016
  276 89948317 PORADCA s.r.o. faktúra za odbornú publikáciu 9,80 € 12.9.2016 13.9.2016
  277 16080356 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 780,86 € 12.9.2016 13.9.2016
  278 JF/16/0474 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 106,80 € 12.9.2016 13.9.2016
  279 302016 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2016 na originálne kompetencie 702,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  280 2016/11 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 9441,24 € 23.9.2016 24.9.2016
  281 16/2016 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce v na ÚK 420,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  282 F160034 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 678,45 € 23.9.2016 24.9.2016
  283 2788318579 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 52,09 € 23.9.2016 24.9.2016
  284 7223729790 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 149,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  285 7217236449 VSE faktúra za elektrinu 1096,46 € 23.9.2016 24.9.2016
  286 7223730091 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 711,00 € 23.9.2016 24.9.2016
  287 2016180 PYROSLUŽBA - Dr. LAŽO Ján faktúra z