Poslanecký obvod č.1 - č.d. 1-39, 383-406, 435


PaedDr. Branislav Baran, MBA

Komisia finančná a pre správu obecného majetku


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Poslanecký obvod č.2 - č.d. 41-109, 430, 432


Mgr. Jozef Tomáš

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

Poslanecký obvod č.3 - č.d. 110-162, 411, 414, 416, 434


Ján Talian

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Poslanecký obvod č.4 - č.d. 164-220


Marcela Bandžaková

Komisia pre školstvo, kultúru a šport


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Poslanecký obvod č.5 - č.d. 221-275, 431, 436


Ing. Helena Vachaľová

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

Poslanecký obvod č.6 - č.d. 278-316


Bc. Miroslav Mihok

Zástupca starostu


Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Poslanecký obvod č.7 - č.d. 315-382, 412


Jozef Bandžak

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov