ROZHODNUTIE
prezidentky Slovenskej republiky
zo 4.novembra 2022

o vyhlásení referenda

na sobotu 21.januára 2023

referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h