Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

 • Mgr. Jozef Tomáš
 • PaedDr. Branislav Baran, MBA
 • Mgr. Pavol Šebeš

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

 • František Bartoš
 • Mgr. Jozef Motýľ
 • Marcela Bandžaková
 • Bc. Miroslav Mihok

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:

 • Ing. Helena Vachaľová
 • Jozef Hudáček
 • Martin Eliaš

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Ján Talian
 • Jozef Bandžak
 • PaedDr. Branislav Baran, MBA

Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažností:

 • Jozef Bandžak
 • Ján Talian
 • Ján Centek