Obec za služby poskytované občanom nad rámec správnych poplatkov vyberá nasledovné poplatky:

 • Za použitie miestneho rozhlasu:

5,- €

 • Za prepožičiavanie inventára

1 % z nadobúdacej hodnoty predmetu

 • Za prenájom sály na svadby od občanov

200,- €

 • Za prenájom sály na svadby od cudzích

500,- €

 • Prenájom sály do 3 hod. – od občanov

30,- €

 • Prenájom sály do 3 hod. – od cudzích

50,- €

 • Prenájom sály nad 3 hod. do 24 hod. – od občanov

100,- €

 • Prenájom sály nad 3 hod. do 24 hod. – od cudzích

350,- €

 • Prenájom sály na ples

500,- €

 • Prenájom sály na kultúrnu akciu, zhromaždenie, míting – bez vstupného

50,- €

 • Prenájom sály na kultúrnu akciu, zhromaždenie, míting – so vstupným

100,- €

 • Poplatok za sálu na pohrebný kar pre občanov

10,- €

 • Poplatok za sálu na pohrebný kar pre cudzích

50,- €/ +20,- € za kuchyňu bez varenia

 • Poplatok za sálu na pohrebný kar pre cudzích

50,- €/ +40,- € za kuchyňu s varením

 • Prenájom zasadačky, knižnice a vestibulu od občanov

20,- €/ +20,- € za kuchyňu

 • Prenájom zasadačky, knižnice a vestibulu od cudzích

50,- €/ +40,- € za kuchyňu

 • Ambulantný predaj - verejné priestranstvo – osobné auto

3,- €

 • Ambulantný predaj - verejné priestranstvo – úžitkové a nákladné vozidlo

5,- €

 • Prenájom čerpadla – občania

7,- €/deň

 • Prenájom čerpadla – cudzí

20,- €/deň

 • prenájom požiarnej tlakovej hadice – domáci

2,- €/deň

 • Prenájom požiarnej tlakovej hadice – cudzí

5,- €/deň

 • Poplatok za domové súpisné číslo

1,70,- €

 • Cintorínsky poplatok za hrob/rok – jedno hrob

1,70,- €

 • Cintorínsky poplatok za hrob/rok – dvoj hrob

2,70,- €

 • Cintorínsky poplatok za hrob/rok – troj hrob

3,70,- €

 • Poplatok za stočné – 55 m3/rok/osoba

0,26,- €/m3

 • Poplatok za vodu

1,- €/osoba/mesiac

 • Upratovanie sály

50,- €

 • Upratovanie Domu nádeje

20,- €


Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kračúnovciach