Obecné aktuality

OZNAM

Obec Kračúnovce oznamuje, že skríningové testovanie občanov sa uskutoční dňa
17. 4. 2021 – sobota
v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

v priestoroch kultúrneho domu.

Testovanie bude prebiehať nasledovne:

7.00 hod. – 11.00 hod. testovanie
11.00 hod. – 11.30 hod. prestávka
11.30 hod. – 15.00 hod. testovanie

Posledný odber o 14.45 hod.

Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom,
deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia.

Prosíme občanov o dodržiavanie bezpečnostných opatrení.


Zápis do prvého ročníka 2021 / 2022

Riaditeľstvo Základnej školy v Kračúnovciach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) oznamuje rodičom budúcich prvákov,

že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční elektronickou formou bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 01.04. do 30. 04. 2021.

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do 31. augusta 2021. Povinný je aj pre deti, ktoré mali povolený odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

Zápis bude prebiehať elektronicky v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2021

• Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na našom webovom sídle online - nachádza sa na našej hlavnej stránke v časti Pre záujemcov- Zápis do 1. ročníka. Údaje o dieťati zákonný zástupca vyplní presne podľa rodného listu dieťaťa a trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže sa obrátiť na vedenie školy a dohodnúť si vyzdvihnutie formulára na zápis dieťaťa osobne.

• V prípade, že sa o dieťa stará len jeden zákonný zástupca, je potrebné vypísať a odoslať aj tlačivo - Vyhlásenie rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti.... na email školy- zskracunovce@centrum.sk

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku aj vtedy, keď žiada o odklad povinnej školskej dochádzky. Následne vyplní a odošle na email školy - zskracunovce@centrum.sk - žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, ktorá sa nachádza na našom webovom sídle v sekcii Tlačivá – Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky


OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Obecný úrad Kračúnovce Vám týmto oznamuje, že

od 03. 03. 2021 do odvolania

vykonávame prácu formou home office a to v súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020.

V mimoriadnej situácii nás môžete kontaktovať na tel. č. 0918 465 717
alebo elektronicky na emailových adresách:

kracunovce.obec@gmail.com – zástupca starostu obce
kracunovce1@gmail.com – p. Kundrová
kracunovce2@gmail.com – p. Eštoková


Michal Boleš v.z.
zástupca starostu


OZNAM

Prosíme občanov, aby z dôvodu protiepidemických opatrení COVID-19 nechávali prehlásenie o kompostovaní v schránke Obecného úradu, ktorá sa nachádza v stupnej chodbe.


PREHLÁSENIE O KOMPOSTOVANÍ

Elektronická komunikácia s obcou cez mobilnú aplikáciu

Čokoľvek potrebné si môžete od novembra tohto roku vybaviť na obci aj bez nutnosti, aby ste museli fyzicky obecný úrad navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.

Naša obec totiž využíva informačný systém DCOM, ktorý od novembra tohto roka občanom všetkých zapojených samospráv ponúka túto aplikáciu pre smartfóny zadarmo. Vďaka tomu môžete aj vy komunikovať s našim obecným úradom a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez toho, aby ste mali aktivovanú schránku na portáli slovensko.sk.

Aplikácia mID je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS a je publikovaná v ich aplikačných obchodoch Google Play a App Store. V obchodoch ju nájdete pod názvom mID Slovensko. Prevádzkuje ju združenie DEUS, ktorého zakladateľmi sú Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Ministerstvo financií SR.

Aplikácia mID totiž dokáže elektronický občiansky preukaz nahradiť v dvoch rozhodujúcich rovinách: nielen pri prihlasovaní sa používateľa do systému, ale aj pri podpisovaní digitálnych formulárov. Aplikáciu stačí aktivovať a následne už autentifikácia používateľa prebieha buď nasnímaním QR kódu a zadaním PIN na telefóne, alebo sa všetko udeje automaticky priamo v mobilnom prostredí. Elektronické dokumenty je možné cez aplikáciu priamo nielen odosielať, ale ich aj prijímať prostredníctvom osobnej zóny v informačnom systéme DCOM.

Ak chcete o nej a jej službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk. Na tejto stránke nájdete aj návody a potrebné kontakty, ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť. Sledovať môžete aj Facebook stránku a YouTube kanál pod názvom mID – tvoje mobilné ID, kde sa taktiež dozviete praktické informácie.


aplikacia mID-banner.jpg