OBEC KRAČÚNOVCE

Vitajte na webovej stránke našej obce!

Na tejto stránka nájdete všetky dôležité informácie o našej obci. Hlavným cieľom je oboznámiť našich obyvateľov, ale aj ostatných návštevníkov s celkovým chodom obce. Monitorujeme a prinášame informácie o kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách. Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

Aktuality

VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH DRUŽSTIEV


OFK Tatran Kračúnovce - FK Tatran Zámutov 0:0 - dospelí

OFK Tatran Kračúnovce - FAMT Prešov 1:6 - starší žiaci

OFK Tatran Kračúnovce - FAMT Prešov 0:14 - mladší žiaci7.11.2016

GEOPORTÁL OBCE

Vážení spoluobčania,

Vítame Vás na mapovom portáli Obce Kračúnovce, ktorý ako riešenie na mieru pripravila po konzultáciách s obcou spoločnosť Geosense SK s.r.o.

Geosense Geoportal je užívateľsky prívetivý, a súčasne výkonný nástroj na zobrazenie a správu priestorových dát, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v miestnej správe a samospráve, ale aj v podnikateľskej sfére.

Základom geoportálu je rýchly mapový klient, ktorý umožňuje zobrazenie a vzájomné prekrývanie dátových vrstiev – máp, schém, plánov inžinierskych sietí, záujmových bodov, evidenčných vrstiev (pasportov) atd.

Práca s geoportálom je intuitívna a aj z tohto dôvodu je tak vhodný i pre priame sprístupnenie informácií občanom (napríklad zobrazenie územného plánu, inžinierskych sietí a pod.). Z legislatívnych dôvodov je portál rozdelený na časť verejne prístupnú a časť s prístupom iba pre poverené osoby.

http://www.geosense.sk/geoportal/kracunovce/

13.9.2015

INTERNETOVÁ STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY

Dňom 1.3.2015 bola spustená internetová stránka Materskej školy
v Kračúnovciach.(odkaz)


16.3.2015

DÔCHODCOVIA V NAŠEJ OBCI CHCÚ AKTÍVNE STARNÚŤ.
Dňa 11.12.2014 sa zišli na ustanovujúcej členskej schôdzi dôchodcovia, ktorí mali záujem založiť v našej obci organizáciu Jednoty dôchodcov. Členka Okresného výboru Jednoty dôchodcov vo Svidníku, pani Mária Osifová, ktorá bola iniciátorkou založenia organizácie, informovala prítomných, kto sa môže stať členom organizácie a povedala aj to, že ľudia by sa mali stretávať. Platí to najmä pre dôchodcov. Činnosť organizácie a jej aktivity, uviedla ďalej vo svojom vystúpení, by mali byť zamerané na spestrenie a spríjemnenie života dôchodcov... (čítaj viac)

Fotogaléria

27.2.2015