Obecné aktuality

Posedenie s dôchodcami

Obecný úrad Kračúnovce Vás pozýva na posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa

23.10.2019 so začiatkom o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu
v Kračúnovciach

Program: 
Detí z MŠ Kračúnovce
Žiaci zo ZŠ Kračúnovce
ZUŠ Hanušovce nad Topľou
Topľanskí heligonkári

Tešíme sa na Vašu účasť.