Obecné aktuality


Vážený občania
Od 01.06.2019 nastala zmena vo vývoze TKO. Smetné nádoby je potrebné v deň vývozu pripraviť pred bránku najneskôr ráno do 6.00 hod.
Od 25.06.2019 sa bude vyvážať iba odpad uložený v popolniciach a vrecia s označením KOSIT. Žiadne tesco tašky ani iné vrecia uložené pri popolniciach zberať nebudú. Je potrebné, aby ste dôkladnejšie separovali komunálny odpad. Ak ani v prípade dôkladnejšej separácie Vám nebude postačovať 110 l popolnica, je možné si na Ocú zakúpiť vrecia s logom KOSIT. Cena jedného vreca je 0,90 €. Vrece je použiteľné iba na jeden vývoz. Pri zbere Vám ho zoberú. V prípade potreby si musíte zakúpiť ďalšie.

Zmena nastala aj pri separovaní komunálneho odpadu. Plasty už nebudeme triediť na PET fľaše a tvrdený plast, všetko pôjde do žltých vriec. To toho istého vreca k plastom budeme separovať aj kov aj VKM (tetrapaky). Sklo, papier a lepenka ostáva tak, ako doteraz.

Do každej domácnosti bol doručený zvozový kalendár s rozpisom separovania. Kalendár je zverejnený aj na webovej stránke obce:www.kracunovce.sk. V prípade potreby si ho môžete vyzdvihnúť aj v kancelárii Ocú.