Obecné aktuality

Odpočet činností starostu

Vážení spoluobčania

ako starosta obce Kračúnovce považujem za korektné vás oboznámiť s výsledkami môjho doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostu. Pri nástupe do tejto funkcie som prevzal finančné prostriedky vedené na účtoch obce v celkovej výške 5 966,78 eur. Na základe efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami v rokoch 2015 - 2018 boli postupne realizované tieto činnosti:

 • Kultúrny dom
 • Prístupové chodníky
 • Školská jedáleň pri ZŠ
 • Materská škola
 • Športový areál
 • Dom nádeje a cintorín
 • Miestne komunikácie (MK)
 • Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
 • Obecný úrad
 • Verejné osvetlenie (VO)
 • Vodné toky
 • Čistička odpadových vôd (ČOV)
Čítaj viac...


Pozvánka na futbalové stretnutie

Všetkých priaznivcov futbalu pozývame na 14. kolo IV. ligy sever, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 21.10.2018 o 14:00 hod.

vo futbalovom areáli v Kračúnoviach medzi OFK Tatran Kračúnovce a OFK - SIM Raslavice.